Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Zasedání Sekce SDRUK pro bibliografii

Autor: Zdeňka Mikulecká
Vyšlo 6/18/2015 v čísle Ročník 25 (2015), Číslo 2, v sekci Z knihovnických organizací

Každoroční zasedání členů Sekce SDRUK pro bibliografii se letos konalo již po sedmadvacáté, tentokrát v Krajské knihovně v Karlových Varech ve dnech 13.–14. dubna 2015.
V úvodu přivítal všechny účastníky zasedání ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary PaedDr. Vratislav Emler. Předsedkyně Sekce SDRUK pro bibliografii a ředitelka SVK HK Mgr. Eva Svobodová představila program jednání, které také po celou dobu moderovala.
Na programu dvoudenní pracovní schůzky bylo vyhodnocení kooperačního systému ANL za rok 2014 a plán realizace projektů v roce 2015. Následovala problematika excerpční základny, a to jak regionální, tak týkající se projektu VISK 9/1. V rámci tohoto bodu byla vyhodnocena anketa mapující zasílání záznamů článků do báze ANL. Na otázky, zda jsou do báze ANL posílány všechny záznamy zpracovaných článků, nebo pouze jejich výběr a zda je prováděn výběr z periodik, odpovědělo všech 12 oslovených knihoven. Z ankety vyplynulo, že většina knihoven zasílá články do báze ANL výběrově, avšak výběr z periodik provádí méně než polovina.
Dalším bodem programu byly informace o činnosti pracovní skupiny pro analytickou bibliografii za uplynulý rok a její záměry pro rok letošní, a to včetně informací o stavu přípravy koncepce článkové bibliografie ČR. Byl zde předložen, diskutován a nakonec i odsouhlasen návrh vize dalšího vývoje článkové bibliografie. Konečná verze vize bude vystavena na webových stránkách SDRUK, teze vize budou také poslány Ústřední knihovnické radě.
Setkání bylo také věnováno přípravě Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů, které se uskuteční v říjnu 2015 v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Bylo vybráno pět zajímavých témat: Rybníkářství a lesnictví v regionální literatuře a bibliografii, Poslední renesanční osobnost regionu, Česko-slovenské vztahy ve sportu, Mecenáši mezi Čechy a Slováky a Regiony na hranici.
Došlo i na rekapitulaci situace kolem Slovníku českých knihovníků, jehož vznik byl původně iniciován právě Sdružením knihoven a který v loňském roce přešel pod správu NK. Nyní je tedy slovník v novém kabátě – v systému Aleph –, který nabízí uživatelsky příjemnější prostředí a umožňuje vyhledávání podle různých kritérií.
Informace o tištěných bibliografiích vydaných v r. 2014 přednesla Mgr. Anna Vitásková z Vědecké knihovny v Olomouci, poté jednotliví členové sekce prezentovali příspěvky na téma bibliografické činnosti členských knihoven a stavu bibliografie v jednotlivých krajích.
Účastníci zasedání si po dlouhých jednáních ale našli čas také na zábavu. První den měli možnost navštívit Muzeum Jana Bechera, které se ve městě nachází v místě původní továrny. Po zhlédnutí expozice a videoprojekce a prohlídce historických sklepů následovala ochutnávka a také návštěva místní podnikové prodejny. Muzeum Becherovky knihovníci opouštěli s úsměvem na tváři a vydali se na procházku centrem města, doprovázenou zajímavým výkladem pí Gerdy Lorenzové. Další den začal exkurzí po budově knihovny, která byla otevřena koncem r. 2005. Zájemci si prohlédli mimo jiné i překrásné oddělení pro děti, čítárnu periodik, regionální knihovnu, oddělení pro handicapované nebo A-klub, což je speciální oddělení pro všechny milovníky hudby, filmu, alternativního umění, deskových her, sci-fi a fantasy aneb, jak hlásají webové stránky karlovarské knihovny, místo pro všechny lidi s fantazií.
 
Kontakt na autorku: zdenka.mikulecka@svkhk.cz
Informace o sekci (na webu SDRUK): http://www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-bibliografii/clanek/sekce-pro-bibliografii/

verze pro tisk · PDF verze