Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Dobrodinci v knihovně

Autor: Eva Svobodová
Vyšlo 6/18/2015 v čísle Ročník 25 (2015), Číslo 2, v sekci Stalo se

Problematika mecenášů, dárců a dobrodinců není knihovníkům neznámá. Sem tam se najde i sponzor, který místo fotbalu podpoří akci v knihovně, své zkušenosti máme i s dárci knih. S Cenou Ď ale zavítáme do úplně jiné oblasti, i když pro poslední její ročník v Královéhradeckém kraji to zas tak úplně neplatí - ale nepředbíhejme. Před pěti lety mne oslovil pan Richard Langer s žádostí, zda by se v prostorách naší knihovny mohlo odehrát vyhlášení krajského kola Ceny Ď. Tento charismatický muž se celý život pohybuje v oblasti kultury a rád připravuje programy, které mají smysl. Zastává názor, že i při závažných tématech by se lidé měli bavit. Protože to byl a je projekt neziskový, souhlasila jsem. Slavnostní udílení Ceny Ď na národní úrovni se koná od roku 2001 díky osobnímu nasazení manželů Langerových. V Hradci jsme ji vyhlašovali letos už popáté.
Cena Ď[1] je poděkováním mecenášům a dobrodincům, oceněním jejich nezištné pomoci v oblasti sociální a kulturní, převažuje však oblast charity. Nejdříve se vyhlášení ceny konalo jen v Národním divadle, dnes už jde o ohromný projekt realizovaný v mnoha městech a krajích naší vlasti. Cena je skutečně založena na tom, že děkují ti, kterým je pomáháno. Jsou to divadla, muzea, nadace, sociální ústavy, dětské domovy, domovy pro seniory, památky, nemocnice, školy a třeba i zoologické zahrady (kupodivu mezi nimi chybějí knihovny). A děkují těm, kteří jim pomáhají. Děkují tím, že nominují dobrodince a mecenáše na tuto cenu. Není důležité, o jak velkou pomoc se jedná, měřeno penězi, ale jde o význam pomoci a její dopad pro toho, kdo byl podpořen. Ceny Ď nejsou udíleny jménem pořadatele nebo spolupořadatelů, ale jménem nominujících a členů kolegia, kteří z nominovaných hlasováním vyberou vítěze. Ale jak se na slavnostních večerech připomíná, při téhle ceně vítězí všichni, děkováno je všem.
Nominaci můžou přihlásit všechny instituce, jimž je pomáháno. Jednotlivé kategorie sice mají definován okruh nominujících, ale ve výjimečných případech to může být i jednotlivec, tedy každý občan ČR. Rozhodnutí, kdo z nominovaných obdrží cenu, leží na krajském kolegiu. Jeho členy pro rok 2015 byli: Mgr. Eva Svobodová (ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové), PaedDr. Josef Lukášek (radní Královéhradeckého kraje), Tomáš Pilař (mistr houslař z Hradce Králové), PhDr. Josef Bavor (předseda Unie výtvarných umělců, oblastní sdružení Hradec Králové), Ing. Richard Houdek (prezident Rotary klubu Trutnov) a RNDr. Mgr. Karel Javůrek (člen Rotary klubu Trutnov).
Jako výraz poděkování se v krajských kolech předává krásné skleněné těžítko s vyrytým velkým písmenem Ď.[2] Každý rok jej tvoří skláři České rukodělné sklárny ArtCristal Bohemia z Velkého Oseku. Jednatel této společnosti Ing. Jan Machálek je předávání cen většinou osobně přítomen.
 
Ocenění na celostátní úrovni si odnesli prezident Václav Havel, norský předseda vlády Jensen Stoltenberg (současný generální tajemník NATO) a Věra Čáslavská. Oceněnými jsou i banky, podniky, mobilní operátoři, stejně tak jako školačka, která dává z kapesného peníze na chov hada v zoologické zahradě. U nás krajskou cenu v posledních letech obdrželi manželé Šislerovi, kteří pomáhají v Hospici Anežky České, dobrovolná pracovnice sociálního šatníku v Hradci Králové Ing. Viktorie Melicharová a Marcela Wolfová, která spolu s terénním pracovníkem začala navštěvovat lidi žijící na ulici. V dubnu se stal hrdým majitelem skleněného těžítka Petr Štěpánek,[3] kterého nominovala Oblastní charita Hradec Králové. Ten mimo jiné uspořádal mezi svými přáteli dvě sbírky. První věnoval Domovu pro matky s dětmi, kde zakoupili výtvarné potřeby pro děti žijící v azylovém domě. Druhou realizoval pro Dětský domov v Nechanicích na zaplacení nákladů na dopravu na výlet pro děti. Do Dětského domova občas jezdí a vozí dětem dárky a hračky.
 
Krajská Cena Ď se až do roku 2014 včetně odehrávala výhradně na poli charity, letos poprvé byly nominovány i osobnosti kultury. Za všechny bych zmínila PhDr. Evu Bílkovou, kterou nominovala Jičínská beseda, z. s. Paní Bílková byla v roce 2011 jednou z nejdůležitějších osob podílejících se na přípravě a realizaci mezinárodní vědecké konference o spisovateli Václavu Čtvrtkovi a nesmírnou práci odvedla také jako hlavní editorka konferenčního sborníku nazvaného Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka.
V Jičíně se tento rok odehrálo první městské kolo, které předcházelo kolu krajskému. Organizace se ujal Rotary klub Jičín za podpory města Jičína. Městskou cenu obdržel Ing, Václav Rybařík za hodnotné dary občanům města Jičína. Jako jičínský rodák se jim rozhodl věnovat sochy Albrechta Václava Eusebia  Valdštejna, Valdštějnovu bustu a dal upravit památník padlých v 1. světové válce.[4]
Pro rok 2015 převzal záštitu nad celým projektem Ceny Ď ministr kultury pan Daniel Herman, který osobně zahájí finálovou ceremonii 15. června na scéně Státní opery v Praze. Krajskému kolu, které se konalo 28. 4. 2015 od 17.00 ve Studijní a vědecká knihovně, udělili záštitu hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc a radní Královéhradeckého kraje PaedDr. Josef Lukášek. Partnerem akce byla SVK v Hradci Králové a mediálním partnerem Český rozhlas Hradec Králové.
Letošní slavnostní udílení Ceny Ď v naší knihovně bylo skutečně sváteční chvílí; mluvilo se hlavně o tom, jak dobré je pomáhat a zároveň i oceňovat dobré skutky. Pozvaní hosté se shodli na tom, že pomáhat je jim vlastní a není to pro ně nic mimořádného. Někteří, i po tolika letech mediální prezentace Ceny Ď, byli překvapeni, že si jejich dobrovolné práce někdo všiml a nominoval je. Vážnost ocenění přetavil do zábavné podoby Richard Langer, moje kolegyně knihovnice nabídly ukázky své tvořivosti na poli cukrářském. Po celý večer se knihovnou vznášelo dobro, i ještě dlouho po tom, co poslední účastník opustil konferenční sál.
 
Z podkladů R. Langera a V. Buchtové.
 
Kontakt na autorku: eva.svobodova@svkhk.cz
Web Ceny Ď: http://www.cena-d.cz/

 
[2] Více na: tamtéž
[3] Více na: tamtéž

verze pro tisk · PDF verze