Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

SKIP ČR a SKIP Východní Čechy v roce 2015

Autor: Kateřina Hubertová
Vyšlo 3/12/2015 v čísle Ročník 25 (2015), Číslo 1, v sekci Z knihovnických organizací

Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků Východní Čechy (SKIP 08) naplánovala i na rok 2015 spoustu zajímavých akcí a aktivit. Některé samozřejmě znamenají pouhé zapojení do celostátních aktivit, další jsou výhradně akcemi východočeskými.
Co se tedy děje či bude dít?
V době, kdy čtete tento článek, má SKIP 08 za sebou již každoroční valnou hromadu. Ta letošní se uskutečnila v Městské knihovně Nové Město nad Metují v úterý 10. 3. 2015. Mimo tradiční rekapitulaci roku předcházejícího a představení roku stávajícího se tentokrát členská základna musela vyjádřit i k otázkám stanov SKIP ČR, které je nutné vzhledem k novému občanskému zákoníku (v platnosti od 1. 1. 2014) v některých místech upravit. Jako obvykle i tentokrát byl součástí valné hromady odborný program. O ten se postaral Mgr. Jan Táborský přednáškou nazvanou prostě O češtině, která stručně, s vtipem i nadhledem poukazovala na to, že je náš rodný jazyk zároveň záludný i zábavný. Přesvědčit se o tom můžete na facebookovém profilu, který pan lektor spravuje: https://www.facebook.com/jazykovezajimavosti/timeline?ref=page_internal.
Největšími a mediálně nejvyhledávanějšími akcemi SKIP ČR jsou již tradičně jarní Březen měsíc čtenářů (BMČ) a podzimní Týden knihoven (TK).
V rámci BMČ se SKIP dlouhodobě snaží vyhledávat a oceňovat nejlepší čtenáře knihoven. Pro letošní rok se hledá Táta čtenář. O tento titul se může v roce 2015 ucházet tatínek, který má (nezletilé) dítě či děti, všichni musí být čtenáři knihovny a také se zúčastňovat jejích aktivit. Knihovna vybere svého Tátu čtenáře a nominuje ho do regionálního a následně celostátního posuzování, ze kterého vzejde ten nejlepší Táta čtenář. Celostátní vyhlášení proběhne opět při předání cen Magnesia Litera.
V pátek 27. 3. 2015 proběhne všemi oblíbená Noc s Andersenem,[1] v rámci které si mnohé knihovny a jejich spáči prostřednictvím krásných pohádek Jana Drdy připomenou 100. výročí narození tohoto významného českého spisovatele.
Východočeský SKIP dále připravuje (společně s Knihovnou města Hradce Králové a Sekcí služeb osobám se specifickými potřebami SKIP ČR) na jaro například seminář Duševní zdraví. Stejně jako každý rok bude SKIP 08 (společně s krajskými knihovnami) oceňovat zasloužilé knihovníky v kraji, radit se o akcích pro děti či pořádat seniorská setkání.
Knihovna města Hradce Králové ve spolupráci se SKIP 08 Východní Čechy a dalšími knihovnami stále nabízí možnost zapojení knihoven do projektů podporujících zvýšení čtenářské gramotnosti dětí. Konkrétní projekty naleznete na webových stránkách: http://projekty.kmhk.cz/.
Podzim je ještě daleko, ale již dnes se lze zamyslet nad tím, jakou akcí se právě vaše knihovna zapojí do letošního Týdne knihoven. V roce 2015 proběhne v termínu 5.–11. 10. s mottem „Knihovny po škole“. Letošní téma lze pojmout různým způsobem jako: diskrétní vzdělávání v knihovnách, čtenářské koutky, zažít knihovnu jinak apod. Happening k TK proběhne 2. 10. 2015 ve Vyškově.
Každý může být členem SKIP. Veškeré informace o členství i akcích naleznete na webech: SKIP ČR http://www.skipcr.cz/, SKIP 08 Východní Čechy http://skip.knihovnahk.cz/.
 
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz


[1] Vice informací dostupných z: http://www.nocsandersenem.cz/

verze pro tisk · PDF verze