Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Královéhradecká knihovnická konference podruhé

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 3/12/2015 v čísle Ročník 25 (2015), Číslo 1, v sekci Stalo se

První ročník Krajské knihovnické konference s podtitulem Kam kráčíš, knihovnictví se uskutečnil ke konci roku 2013 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové a znamenal završení práce na dlouhodobém plánu knihovnictví našeho kraje (královéhradecké koncepci).
Podruhé byla otázka „kam kráčíš, knihovnictví“ položena na setkání 25. listopadu 2014. Královéhradecká konference byla opět otevřená všem knihovníkům kraje a sešla se na ní početná a pestrá knihovnická komunita včetně zástupců malých vesnických knihoven i kolegů specialistů, například z knihovny lékařské nebo univerzitní.  
Konference měla za cíl rozšířit povědomí knihovnické veřejnosti o úspěšných projektech k tématu Bohatství regionálních fondů a informací v našich knihovnách. Tuto část programu naplnily příspěvky nazvané:
  • Víme, kde jsme doma – Knihovna města Police nad Metují (V. Plachtová);
  • Edice Jičínsko – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně (J. Benešová);
  • Přejmenování knihovny – Knihovna Kryštofa Haranta, Pecka (L. Knapová);
  • Bohatství regionu Rychnovsko (M. Cvejnová) – městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce, Vamberku, Opočně; obecní knihovny v Podbřezí, Olešnici v Orl. horách a Mokrém;
  • Regionální literatura a její propagace v Knihovně města Hradce Králové (V. Svobodová);
  • Bohatství regionálních fondů Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (V. Buchtová).
Další část konference byla věnována budoucnosti knihoven. Docent Richard Papík z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze nastínil vize knihovnického oboru do dalších desetiletí.
Poslední část programu se zaměřila na téma pro rok 2015 Služby knihoven kraje a rovný přístup obyvatel k těmto službám. Zazněly zde konkrétní plány na propagaci služeb v největších knihovnách kraje, a to v krajské knihovně a v Knihovně města Hradce Králové.
Stane se Královéhradecká knihovnická konference tradičním podzimním setkáním? Můžeme po dvou uplynulých ročnících předvídat, že si i v budoucnu udrží tak velký počet příznivců, jako tomu bylo dosud? Můžeme zatím pouze polemizovat, jisté však je, že se i v roce 2015 knihovníci mohou těšit na konferenci, tentokrát s hlavním zaměřením na služby knihoven. Pokud vás bude zajímat, jak změní knihovnickou práci Centrální portál českých knihoven, nebo se budete chtít inspirovat kreativními nápady na propagaci služeb od svých kolegů, přijměte naše pozvání na 24. listopad 2015.
 
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze