Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Jak připravit tábor – varianta podle příměstských letních táborů v SVK HK a KMHK

Autor: Vanda Vaníčková a Markéta Poživilová
Vyšlo 3/12/2015 v čísle Ročník 25 (2015), Číslo 1, v sekci Jak na to?

V minulém čísle zpravodaje U nás (č. 4/2014) jste mohli nalézt článek věnovaný příměstským letním táborům pořádaným krajskou a městskou knihovnou v Hradci Králové, ve kterém jsme se zaměřili na popis programu obou akcí. V novém, jarním čísle, jehož stránky nyní pročítáte, se zabýváme zmíněnými tábory z ryze praktického hlediska, a tak věříme, že by se vám článek mohl stát určitým pomocníkem také při organizaci vašich táborů.
 
Svět kolem nás – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Vanda Vaníčková
 
Nabídka knihovnických akcí pro děti je pestrá, rodiče i malí čtenáři mají z čeho vybírat. Co takhle nabídnout jim akci, kde se děti nejen baví a vzdělávají, ale zároveň mají program na prázdniny?
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové zažila letos druhý ročník letní školy, která probíhá formou příměstského tábora. Děti přijdou v 8.00 na program, v 16.00 odejdou. V rámci účastnického poplatku mají kromě lektorů a programu dvě svačiny, oběd a pití. Obědy byly řešeny dovozem z jídelny Bazalka (zaměřeno na zdravou stravu), která dodává jídlo v praktických plastových boxech. Stačilo zajistit příbor a hladové strávníky.
Peníze a lidé – tradiční kámen úrazu vzdělávacích akcí. Pro financování je nejvhodnější najít partnera. Mimo zdroje, které využíváte běžně, sledujte na internetu grantové výzvy různých nadací, jež podporují výchovu a vzdělávání. Osobně pak můžete kontrolovat úřední desky veřejných institucí ve městě.
Dobří lektoři jsou polovičním úspěchem celého projektu. Není podmínkou, aby akce pořádané v knihovně vedli jen knihovníci. Dobré lektory „odjinud“ seženete, pokud nepodceníte jejich výběr. Podívejte se, kdo stojí za zajímavými projekty ve vašem okolí, ptejte se lidí, kteří se pohybují v oboru, hledejte nadšence. Kvalitního lektora nedělá diplom či věk (naopak dejte šanci i kreativnímu mládí), ale nadšené odhodlání a pozitivní přístup.
Dalšími klíčovými body jsou téma a propagace. Tematické uchopení akce může záviset na požadavcích poskytovatele finanční podpory (například specifické výzvy nadací s určeným tématem či cílovou skupinou). Máte-li volnou ruku, podívejte se okolo sebe. Po čem je poptávka? Hledejte netradiční místa ve svém okolí, tematické skuliny nabízených programů. 21. století jde do určité míry proti tradicím a i na to je potřeba myslet. To, co jsme dělali každý rok, letos nemusí táhnout.
Propagace je velmi důležitá, zejména pokud nemá vaše akce tradici. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že propagovat nerovná se primárně roznášet letáčky. Tištěné materiály nahradí jejich finančně nenáročná, ale efektivní elektronická podoba umístěná na sociálních sítích. Zprávy o akci sdílejte na webových stránkách partnerů a podporovatelů, případně na interních firemních sítích pro zaměstnance.
 
Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz
Fotogalerie ze Svět kolem nás: https://cs-cz.facebook.com/pls.hk.2014
 
Cesta kolem světa – Knihovna města Hradce Králové
Markéta Poživilová
 
Dva různé tábory připravené rozdílnými lidmi, v jiném prostředí a s odlišnou tematikou přesto spojují stejné cíle. Nabídnout dětem zábavu, pohodový prázdninový program, informace, přátelství, knihy i nové možnosti knihoven.
Knihovna města Hradce Králové připravovala příměstský tábor pro děti již potřetí. Vždy byl báječným pojítkem mezi knihovnicemi a dětmi. Byl tím, co vás nabije na dlouhé měsíce, a zároveň tím, co vás vysaje až do morku kostí. Pokud jste během roku zavaleni přípravou programů pro děti i veřejnost, termíny pro podávání grantů jste ani nestihli postřehnout (případně vám grant nebyl schválen) a úplně vám postačí nízkorozpočtový tábor, můžete se inspirovat přípravou tábora podle dětského oddělení U Velryby.
Děti přicházely do knihovny ráno v 8.00, odcházely v 16.00. Z táborového příspěvku (500 Kč/týden/osoba) byl hrazen veškerý materiál pro každodenní přípravu aktivit a her, ale také ochutnávky a svačinky, pitný režim, denní pojištění, odměny pro soutěžní družstva do jednotlivých soutěží a pro každého knížka jako cena a památka na závěr tábora. Výše příspěvku se zdála všem rodičům spíše nízká a na realizaci tábora pohodlně stačila. Obědy si děti přinášely z domu vlastní, nejčastěji v krabičkách, a v knihovně jsme je potom ohřívali v mikrovlnné troubě.
Program byl dílem nás knihovnic. Každá z kolegyň (případně dobrovolnic) měla na starost přípravu části programu poté, co se vymyslela společná kostra celého tábora. V našem případě si každá připravila návštěvu jedné navštívené země. Pokud tedy nezbývají finance na úhradu lektorů, je možné spolupracovat s dobrovolníky nebo připravit program vlastními silami. Možná nebude tak odborný, o to více třeba zapálený a pomůže vytvořit blízký kontakt mezi vámi a účastníky tábora. Výhoda toho, že nečerpáte finanční prostředky z žádného grantu zaměřeného na konkrétní cíle, je, že si můžete zvolit naprosto libovolné téma a podle potřeby a ohlasů s ním v průběhu pracovat.
Pro takto připravovaný tábor je vhodné (zejména pořádáte-li ho poprvé) oslovit konkrétní čtenáře. Dejte jim zároveň prostor vzít si s sebou kamarády (i nečtenáře) – budou se cítit příjemně a vy určitě na konci týdne získáte nového uživatele knihovny. A povede-li se tábor – uvidíte, jak tamtamy ve vašem okolí výborně fungují. Příští prázdninové dobrodružství budete mít obsazeno dlouhé měsíce dopředu.
Pozn.: v případě, že se během tábora budete s dětmi pohybovat mimo prostory knihovny, doporučuji zaplatit dětem pojištění na celý týden.
 
Kontakt na autorku: pozivilova@knihovnahk.cz
Fotogalerie z Cesty kolem světa (na webu KMHK): http://www.knihovnahk.cz/pro-deti/fotogalerie/primestsky-tabor-u-velryby-cesta-kolem-sveta

verze pro tisk · PDF verze