Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovny ve znamení výročí

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 3/12/2015 v čísle Ročník 25 (2015), Číslo 1, v sekci Na slovíčko

Milé čtenářky, milí čtenáři, v době, kdy píši tento editorial, jsou již všechny ostatní články do jarního čísla zpravodaje U nás napsány a upraveny a co nevidět zamíří do tiskárny. Ačkoli je tematická skladba každého čísla promýšlena dlouho dopředu a tvoří hlavní program zasedání redakční rady, obsahová náplň se neustále mění a doplňuje tak, aby byla aktuální a čtivá, aby vám čtenářům přinesla nové a užitečné informace. Nejvhodnější dobou pro psaní editorialu je tedy právě tento čas, kdy jsou všechny články připraveny k tisku a je již jasné, co vše bude do nadcházejícího čísla zpravodaje zařazeno. Téma úvodníku se tentokrát nabídlo vyloženě samo.
Na titulní straně zpravodaje jste si již určitě všimli fotografií z oslav v Mokrém. V jarním čísle se nám sešly hned tři knihovny, které v uplynulém roce oslavily významná jubilea. Na konci loňského roku se v Knihovně u Mokřinky konaly oslavy 125. výročí založení knihovny. Městská knihovna v Náchodě také vůbec „netroškařila“ a v uplynulém roce si připomněla hned tři významné mezníky v životě knihovny - 60 let od chvíle, kdy knihovna získala nové prostory v domě továrníka Cyrila Bartoně-Dobenína; 110 let od doby, kdy byla v Náchodě otevřena Veřejná čítárna Národní jednoty severočeské a také 10 let od rekonstrukce knihovny. V neposlední řadě oslavovala také po celý minulý rok Místní knihovna v Pecce, nově přejmenovaná na Knihovnu Kryštofa Haranta, a připomněla si 450. výročí narození zdejšího hradního pána, významného hudebního skladatele, cestovatele a spisovatele. (O přejmenování jste si již mohli přečíst v článku od Lenky Knapové ve 2. čísle zpravodaje U nás z roku 2014.)
Rok 2014 byl pro Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové také ve znamení oslav, kde bylo připomenuto, že uplynulo 65 let od jejího založení. Akce směrovaná k veřejnosti i knihovníkům obnášela mnoho práce. Příprava prostor a občerstvení, zajištění poutavého a zároveň zábavného programu, dostatečná propagace aktivit okolo výročí, to všechno stálo nemálo úsilí a energie knihovnic (především oddělení PR), které se do organizace akce zapojily. Za podobnými oslavami stojí obrovské množství práce, přesto knihovny na výročí nezapomínají, a to je dobře.
Knihovny slaví svá „soukromá výročí“, kterými připomínají významná data v historii svého fungování. Často se jedná o výročí založení nebo vzniku. Vhodným důvodem k oslavám je také získání nového, vhodnějšího prostoru, ať už přestěhováním do nových prostor, či samotnou výstavbou.
Knihovny jako informační instituce měst a obcí také mimo jiné věnují velkou pozornost výročím vztahujícím se nějakým významným způsobem k regionu, v němž se nacházejí. Letos se budou jistě velmi často v programech knihoven objevovat besedy a přednášky na téma Božena Němcová (195. výr. nar.) či Karel Čapek (125. výr. nar.). Pomocníkem v hledání dalších výročí významných regionálních osobností vám může být databáze Výročí regionálních osobností, která je přístupná přes online katalog Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. (Návod na práci v databázi naleznete v článku od Marcely Procházkové v 1. čísle zpravodaje U nás z roku 2014.) 
Nesmíme opomenout ani nejrůznější výročí významných historických událostí či neregionálních osobností. I na ty knihovny vzpomínají, ať už jsou zásadní z hlediska našeho národa a státu, či jsou celosvětového charakteru. Knihovny se často vracejí k událostem a osobnostem pozitivního rázu, často si ale také připomínají bouřlivá období válek, revolucí, s cílem poučit se z chyb minulosti a nezapomenout na ně. (Knihovna Jiřího Mahena v Brně zveřejnila na svých webových stránkách Výběr z významných výročí roku 2015. Ačkoli je materiál věnován především regionálním autorům, naleznete zde i mnoho dalších literárních osobností. Ke stažení na: http://kjm.data.quonia.cz/kalendarium_2015.pdf.)
Po celém světě se slaví nejrůznější mezinárodní a světové dny. O důležitosti některých z nich bychom mohli lehce polemizovat: zcela určitě nebude pro knihovny nijak zásadní Den koktejlů či Mezinárodní den trpaslíků, ale zajisté by si měly vzpomenout na Světový den knihy a autorských práv či na Mezinárodní den seniorů… Na zadní straně obálky naleznete soupis akcí v roce 2015, který obsahuje stručný seznam vybraných světových dnů, které stojí za připomenutí. Jistě by se našlo více významných dnů, bohužel více se do zpravodaje nevešlo, ale internet je plný inspirace.

verze pro tisk · PDF verze