Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Týden knihoven 2014 v Královéhradeckém kraji

Autor: Kateřina Hubertová
Vyšlo 12/4/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 4, v sekci Stalo se

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) pořádá již tradičně první říjnový týden (6.–11. 10. 2014) akci, která spojuje všechny knihovny v republice. Letos proběhl již 18. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven Týden knihoven 2014.
Akce je směřována nejen na uživatele knihoven, ale i na ty, kteří do knihoven momentálně nechodí. Jedná se o akci, jejímž cílem je zviditelnění a zatraktivnění knihoven, aby byli IN ti, kteří do knihovny chodí, a ne naopak!
Knihovny obvykle své aktivity v Týdnu knihoven (TK) rozdělují mezi všechny skupiny svých uživatelů, a to i mezi ty potenciální, a snaží se jim atraktivně předvést své služby a možnosti.
Týden knihoven 2014 je čerstvě za námi. Jak to tedy letos probíhalo? K akci se přihlásilo přibližně stejné množství knihoven jako v letech předchozích, tj. cca 400 knihoven. SKIP si dal jako obvykle vypracovat mediální analýzu, která bude k dispozici na webu SKIP ČR.
V letošním roce byly v rámci této celostátní akce představovány, mimo veřejné knihovny, knihovny muzeí a galerií, které se do Týdne knihoven 2014 zapojily prostřednictvím celoroční vzpomínkové kampaně vyhlášené Asociací muzeí a galerií ČR, nazvané „Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války“.
I některé obecní a městské knihovny připravily svůj program k TK s tematikou 1. světové války. Ostatní se držely osvědčených aktivit. Návštěvníci mohli v knihovnách využít například: čtenářské amnestie, dny otevřených dveří, burzy vyřazených knih, přihlašování nových čtenářů bez poplatků, výstavy, besedy, výtvarné a literární soutěže, Velké říjnové společné čtení, maratón čtení, divadelní představení, prodlouženou provozní dobu, noční či komentované prohlídky knihoven. A to vše jak pro veřejnost, tak pro školní kolektivy.
Z Královéhradeckého kraje se do TK registrovalo svými akcemi 30 knihoven, což není vůbec málo. Při jejich procházení mohly zaujmout například tyto:
Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem nabídla mimo jiné posezení nad starými pohlednicemi města a pro děti odstartovala soutěž O poklad starého knihovníka.
Knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší nabídla svým uživatelům nový katalog Carmen.
V Městské knihovně Nové Město nad Metují diskutovali občané s veřejnou ochránkyní práv, ombudsmankou Annou Šabatovou, na téma sociální péče o stárnoucí rodiče. Téma bylo zvoleno hlasováním.
Zcela výjimečnou výstavu mohli návštěvníci zhlédnout v Městské knihovně ve Vamberku. K vidění byla unikátní kopie největší ručně psané knihy světa Codex Gigas. Maketu vázal v žamberském knihařství pan Jiří Fogl, se kterým bylo možno v knihovně i besedovat.
K uplácení čtenářů se uchýlila Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce. Za jakoukoliv výpůjčku v TK byli návštěvníci knihovny zařazeni do slosování o ceny. Navštívit knihovnu se tak opravdu vyplatí! :)
Hradec Králové – knihovny působící na území města oslavují TK společně. Již druhým rokem pořádají Týden královéhradeckých knihoven a své akce koordinují do jednotlivých dnů. Akci královéhradeckých knihoven udělil záštitu primátor statutárního města Hradec Králové, MUDr. Zdeněk Fink. Slavnostní zahájení proběhlo v pondělí v přednáškovém sále Muzea východních Čech, kde se v komponovaném pořadu představily všechny spolupracující knihovny: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Knihovna města Hradce Králové, Společenskovědní a Přírodovědecká knihovna Muzea východních Čech, Farní knihovna v Hradci Králové, knihovna Galerie moderního umění, Univerzitní knihovna Univerzity Hradec Králové, Středisko vědeckých a knihovnických informací Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Lékařská knihovna Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Každá z knihoven připravila pro své i potenciální čtenáře kromě komentovaných prohlídek také řadu individuálních aktivit, které probíhaly po celý TK.[1]
Knihovna města Hradce Králové (resp. Centrum celoživotního vzdělávání Vertex a 11 poboček po celém území města) měla ve svém programu úctyhodných 26 akcí pro veřejnost. Zároveň se jí podařilo letošní TK zahájit něčím zcela mimořádným. V sobotu 4. 10. 2014 statutární město Hradec Králové před Knihovnou města Hradce Králové slavnostně otevřelo Lavičku Václava Havla. Pamětní místo věnované Václavu Havlovi tvoří dvě křesílka spojená stolečkem, jímž prorůstá lípa, které výtvarně pojal Bořek Šípek. Lavička je (po Praze a Českých Budějovicích) třetí instalací v České republice, celkově sedmou ve světě.[2]
Přestože je Týden knihoven chápán vedle jarní Noci s Andersenem jako jedna z největších mediálních knihovnických událostí roku, počet knihoven, které své akce registrují, není nijak závratný. Je to zčásti i proto, že knihovny akce k TK sice pořádají, čas na vyplnění elektronického registračního formuláře jim už ale nezbyl. Zpětně se pak dozvídáme o tom, co a kde se událo, jaksi utajeně, skoro partyzánsky. Knihovny nepovažují přihlašování za až tak důležité jako akci přímo nabídnutou a konzumovanou čtenáři. O knihovnách se v médiích nepíše příliš často. Knihovny jsou dobře fungujícím tichým přístavem bez skandálů. A když je šance upoutat hromadnou akcí, ohromit republiku masou knihoven, nemáme (v některých případech) sílu na vyplnění dotazníku… Není to škoda? O knihovnách by mohlo být v médiích slyšet daleko víc. Do diářů si tedy poznamenejte 19. ročník Týdne knihoven 5.–11. 10. 2015. A ať je slyšet! :)
 
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
Informace o celostátní akci (na webu SKIP): http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/tyden-knihoven


[1] Podrobnosti o akcích zahrnutých v Týdnu královéhradeckých knihoven naleznete na webu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové:
[2] Informace o akci lze najít na webu Knihovny města Hradce Králové: http://www.knihovnahk.cz/pro-media/medialni-vystupy/tiskove-zpravy

verze pro tisk · PDF verze