Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Regionální fond knihovny aneb Vyhledávání v databázích

Autor: Marcela Procházková
Vyšlo 12/4/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 4, v sekci Naše téma

Část 4. Databáze Kramerius
Sérii článků o regionálních databázích Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové zakončíme povídáním o databázi Kramerius.
Kramerius je systém pro zpřístupnění digitálních dokumentů. Primárně je určen pro digitalizované knihovní sbírky, monografie a periodika. Využit může být ale také ke zpřístupnění dalších typů dokumentů, např. map, hudebnin a starých tisků, případně částí dokumentů, jako jsou články a kapitoly.[1]
Kramerius je podprogramem č.7 (Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru) programu VISK Ministerstva kultury ČR. Do programu VISK 7 je v České republice zapojena řada knihoven. Od roku 2001 mezi ně patří také Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.
V naší knihovně je zmiňovaná databáze pro zájemce dostupná na vybraných počítačích ve studovně v 5. podlaží a z jednoho počítače ve studovně periodik ve 4. podlaží. Databáze obsahuje především regionální periodika a monografie z fondu knihovny, vztahující se většinou k časovému období druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století.
Z periodik jsou momentálně zastoupeny tyto tituly: Český severovýchod, Kraj Královéhradecký, Královéhradecké rozhledy, Královéhradecko, Národní listy, Nová pochodeň, Nové směry, Obnova, Obzor hospodářský, Od Kladského pomezí, Osvěta lidu, Podkrkonošské noviny, Pod Zvičinou, Pochodeň, Ratibor, Rozhledy, Škola, Štít, U nás, Zpravodaj jednotné soustavy knihoven Východočeského kraje.
Monografií je nyní v databázi okolo 90. Namátkou můžeme jmenovat: Dějepis Hradce Králové n. Labem a biskupství hradeckého (z roku 1870), Biskupský pacholecký seminář Borromaeum v Hradci Králové (z roku 1861), Jičín od založení až na naše doby (z roku 1889), Krkonoše: cestopisné kresby Václava Durycha (z roku 1897) nebo Turista v Náchodě: průvodce a výlety Náchodem a jeho okolím (z roku 1895).[2]
Vstoupíme-li do databáze Kramerius, vybíráme ze dvou druhů dokumentů: periodika a monografie. Ať už zvolíme periodika nebo monografie, otevře se nám abeceda, v níž podtržená písmena značí odkaz na další stranu. Na té se skrývá titul nebo seznam titulů, jejichž název začíná písmenem, které jsme v abecedě zvolili (u monografií můžeme v abecedním řazení vybírat jak podle názvu publikace, tak podle příjmení autora). Další úroveň umožňuje dostat se postupně ke konkrétnímu titulu, ročníku, číslu výtisku a jeho stranám. Vybraným dokumentem potom můžeme listovat, lze provádět drobné úpravy, např. přizpůsobovat si velikost textu.
Zajímavé je, že k monografiím zastoupeným v databázi Kramerius můžeme přistupovat z více míst, nejenom ze samotné databáze. První možností je vstup z webových stránek SVK HK z adresy: http://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Elektronicke-knihy/Vyber-digitalizovanych-regionalnich-knih.aspx, kde najdeme seznam vybraných regionálních publikací. Potom už si stačí vybrat libovolnou z nich a následně otevřít odkaz: “Digitalizovaný dokument“ ve spodní části bibliografického záznamu. Dostaneme se tak k plnému textu knihy v databázi Kramerius. Druhou možností je online katalog SVK HK: http://aleph2.svkhk.cz/F/?con_lng=cze&RN=210112214. Na digitalizované regionální knihy můžeme jednoduše narazit přímo při vyhledávání v katalogu. A opět platí, že k plnému textu se dostaneme přes odkaz “Digitalizovaný dokument“ v bibliografickém záznamu.
Důležité je nezapomínat na to, že vstup do Krameria je omezen přístupovými právy. Pokud pracujeme s databází na počítačích v knihovně, dostaneme se k úplnému obsahu všech periodik a monografií. Naopak z internetu jsou přístupné pouze tzv. volné dokumenty, které nepodléhají autorskému právu (dokumenty vydané před rokem 1900). Z databáze je možné vybrané strany tisknout, stahování však není povoleno.
Na závěr můžeme říci, že regionální periodika a monografie obsažené v databázi Kramerius představují zdroj důležitých a mnohdy unikátních informací. Nabízejí cenný studijní materiál historikům, regionalistům a badatelům. Vyhledávány jsou rovněž řadou studentů.
 
Kontakt na autorku: marcela.prochazkova@svkhk.cz
Web knihovny:http://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka.aspx


[1]Kramerius: Kramerius system [online]. [vid. 2014-09-08]. Dostupné z: http://code.google.com/p/kramerius/
[2]System Kramerius [online]. [vid. 2014-09-09]. Dostupné z: http://kramerius2.svkhk.cz/kramerius/Welcome.do

verze pro tisk · PDF verze