Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Nový rok – nové začátky?

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 12/4/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 4, v sekci Na slovíčko

Dlouho jsem uvažovala, jak poslední editorial tohoto roku pojmout. Mou častou večerní aktivitou tak bylo přemítání, jakému tématu se v úvodníku zimního čísla věnovat, co by zde bylo vhodné zmínit, co zdůraznit, nebo naopak čemu se raději kulantně vyhnout. Mou váhavost, se kterou se snažím, jak jste si možná již všimli, zatím nepříliš úspěšně bojovat, přehlušila prostě a jednoduše skutečnost blížícího se konce roku, kterou nelze jen tak opominout. V tomto čase je totiž dobré ohlédnout se zpět, zrekapitulovat, co se v uplynulém roce povedlo, nebo co bychom naopak chtěli v následujícím roce změnit. Ne nadarmo si tak mnoho lidí dává právě v tomto období nejrůznější předsevzetí, přelom roku totiž novým začátkům přeje, a tak proč této příležitosti nevyužít ke změně. Milé čtenářky, milí čtenáři, snad nejste tímto výběrem tématu, nijak překvapivým a možná i lehce fádním, zklamáni.
Co se tedy událo v roce 2014? Rok 2014 se nesl v duchu kampaně Bohatství regionálních fondů a informací v našich knihovnách. Poděkování si zaslouží všechny knihovny, které se do kampaně zapojily. Její zhodnocení proběhlo na Královéhradecké knihovnické konferenci (25. 11. 2014) a také lze malé zrekapitulování nalézt v tomto čísle zpravodaje v článku od Vlaďky Buchtové. Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové se 15. 10. 2014 uskutečnilo slavnostní setkání, v jehož rámci byly udíleny již pošesté tituly Knihovník/Knihovnice Královéhradeckého kraje. V zimním čísle zpravodaje je věnována této události velká pozornost, kromě fotografií a medailonků oceněných knihovnic zde také naleznete článek o průběhu celé akce. Ve zpravodaji jsme vám také v roce 2014 podávali informace o celostátních knihovnických akcích (např. Týden knihoven, Knihovny současnosti), ale i o událostech v regionu (např. Svátek knihy, Knihovnická dílna v Jičíně). V rubrice Šumné knihovny (a nejen v ní) jste se měli možnost seznámit s nejrůznějšími knihovnami v Královéhradeckém kraji. Na stránkách zpravodaje své místo našly nově založené knihovny (např. Obecní knihovna Rudník), knihovny přejmenované (např. Knihovna Jaroslava City ve Vysokově, Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce), slavící výročí (např. Obecní knihovna Dobřenice), ale i mnohé další. V rubrice Jak na to jsme vám poskytovali praktické návody pro práci s grafickými programy, pravidla pro komunikaci v elektronickém prostředí atd. Seznámili jsme vás s osobnostmi z řad knihovníků a také jsme vás provedli historií i současností sekcí SKIP a SDRUK. Velkou novinkou roku 2014 bylo zavedení rubriky Doporučujeme do vašich fondů, která upozorňuje na zajímavou publikační činnost knihoven či knihovnic/knihovníků. A nesmíme zapomenout ani na průzkum čtenosti U nás, který se uskutečnil v průběhu března–dubna. Všem hlasujícím děkujeme za poskytnutou zpětnou vazbu, která bude určovat další směřování zpravodaje.
Pro mě osobně byl rok 2014 ve znamení velkých změn, a tak představoval jedno velké dobrodružství. Od nového roku jsem nastoupila na oddělení služeb knihovnám SVK HK a stala jsem se také šéfredaktorkou knihovnicko-informačního zpravodaje U nás. I přes nedostatek zkušeností jsem se snažila zapracovat na nové pracovní pozici, zjistila jsem, jaké povinnosti, radosti, ale i starosti s sebou přináší. Poznávala jsem nová místa, seznámila se s některými knihovnami v Královéhradeckém kraji a samozřejmě s jejich knihovnicemi a knihovníky. Celý rok 2014 byl pro mě jedním velkým novým začátkem a zkušeností, za kterou jsem vděčná. Není však dobré ohlížet se do minulosti příliš dlouho, je třeba jít dál, a já jsem zvědavá, co s sebou přinese rok 2015 nového…
A abychom tedy nemluvili stále jen v čase minulém, co nás čeká v příštím roce? Rok 2015 bude věnován kampani Služby knihoven kraje a rovný přístup obyvatel k těmto službám. Knihovny v Královéhradeckém kraji by se tak měly zaměřit na propagaci svých služeb. Celá kampaň bude opět podpořena jednotným logem a mottem, které můžete nalézt na zadní obálce zpravodaje. Zpravodaj U nás se bude službám knihoven věnovat také po celý rok v rubrice Naše téma. Mimoto se zpravodaj bude moci od nového roku pochlubit novinkou. Od jarního čísla bude zavedena nová rubrika, nazvaná U nás to nejde. Rubrika bude věnována problémům malých knihoven, máte se tedy opravdu na co těšit, ale víc vám zatím neprozradím… Uvidíte sami v prvním čísle nového roku.
S koncem roku bych zde ráda poděkovala za práci celé redakční rady, za nápady, kterými přispívá na našich jednáních i mimo ně, a především za trpělivost. Děkuji také za ochotu všem milým knihovnickým duším, které jsem oslovila s prosbou o článek, a vyšly mi vstříc. Na závěr bych ráda popřála všem čtenářům U nás krásné a hlavně pohodově prožité vánoční svátky, bez stresu a shonu provázejícího dnešní uspěchanou dobu, a v příštím roce spoustu sil a energie do nových začátků.

verze pro tisk · PDF verze