Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Z webu do knihovny a z knihovny na web

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 9/18/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 3, v sekci Okénko

Poprvé jsme si v knihovnách mohli přečíst propagační slogany na internetové služby v roce 1998. Po dalších deset let se vždy na jaře stal součástí dění v knihovnách Březen – měsíc internetu. A právě aktualizaci osvědčeného hesla Do knihovny na internet – po internetu do knihovny, který tuto propagační kampaň provázel, jsem použila pro nadpis dnešního článku.
Před deseti lety vrcholila internetizace knihoven, ale mít vlastní webové stránky byl luxus. V  článku Projížďka po síti[1] z roku 2003 je k tomu zaznamenáno: internetem jsou vybavené všechny profesionální knihovny a 14 % vesnických knihoven našeho kraje, svůj web má krajská knihovna, polovina profesionálních a pouze 2 knihovny z 396 knihoven na vesnici.
A pro porovnání v letošním roce: internet je v knihovně samozřejmost a vlastní web je běžným nástrojem pro komunikaci s uživateli u každé větší knihovny. Cesta z webu do knihovny se může podniknout u více než poloviny vesnických knihoven Královéhradeckého kraje.
V roce 2014 nás už nezajímá jen pouhá existence webové stránky, ale její obsah. Webové stránky už nejsou jen výkladní skříní knihovny, ale knihovnou samotnou. Při cestě z webu do knihovny posuzujeme dostupnost elektronické samoobsluhy v podobě elektronických katalogů[2] a čtenářských kont, chválíme si možnost přístupu k digitalizovaným textům, samozřejmostí je nabídka obrázků, videí, grafiky atd.  A nepřekvapí, že také cesty z knihovny na web jsou frekventované. Návštěvníci knihovny většinou nerozlišují, zda najdou potřebné znalosti v tištěných nebo virtuálních zdrojích, jen očekávají, že se v knihovně dozvědí víc, než co jim přinese kliknutí na Google. Knihovník uspěje, když mu cestování po webu půjde rychleji a s vyšší úspěšností než návštěvníkovi, a to znamená neustále se vzdělávat v používání informačních zdrojů.
K  odbornému vzdělávání se dostaneme i při pohledu na ostatní oblasti knihovnické práce. Sami iniciativně „vyjíždíme“ na web pro informace o dění v knihovnictví, sledujeme novinky a sdílíme zkušenosti s ostatními kolegy. V souvislosti s tím vzniká řada tematických webů pro knihovnickou praxi: 
Tento soupis je jen ilustrativní výběr tematických webů, a to z kategorie webů s celostátní působností nebo se vztahem k našemu kraji, zcela pominuty jsou například weby z ostatních regionů nebo zahraniční zdroje. A nesmíme zapomenout na sociální sítě s nabídkou prostoru pro přímou komunikaci a sdílení názorů. Přesto si už nad uvedeným soupisem můžeme klást otázku, zda je časově zvládnutelné tyto stránky pravidelně navštěvovat. Informace na nich jsou v neustálém pohybu, těžko se ubránit pocitu nepřehlednosti, zahlcení.
Východisko z tohoto stavu nabízejí krajské webové portály pro knihovníky[3] a prezentace pro knihovníky budované pověřenými knihovnami. Jedná se – jak jinak – opět o tematické weby, které jsou adresně orientované na knihovnický region své působnosti. Jejich posláním je v rámci metodické pomoci a regionálních služeb soustřeďovat informace, náměty, nabídky a odkazy, které by se měly dostat co nejdříve ke knihovníkům obsluhované oblasti. O posílení významu těchto lokálních webů i ostatního informačního zázemí pro výkon regionálních služeb usiluje návrh novely standardu regionálních funkcí,[4] což bude vyžadovat revizi a doplnění současných stránek pro knihovníky, které v našem kraji máme.
Na portál vždy pohlížíme jako na mnohaletý dynamický projekt, který se průběžně mění a doplňuje. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové provozuje tematický web Pro knihovny již více než deset let, a tak bude účelné modernizovat obsah a rozšířit uživatelský komfort, i když vizuální a administrátorské prostředí webu krajské knihovny zůstane nadále stejné. Aktualizovaný informační portál Pro knihovny Královéhradeckého kraje by měl knihovnické veřejnosti nabízet své služby od roku 2015. Jeho koncepci vám představíme v příštím čísle zpravodaje.
 
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz       
Web knihovny:http://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka.aspx


[1] SEMRÁDOVÁ, Eva. Projížďka po síti. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2003, roč. 13, č. 1, s. 13-15. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/119.pdf
[2] V roce 2013 bylo vybaveno elektronickým katalogem 84 % profesionálních knihoven a 28 % knihoven na vesnicích mohlo nabízet elektronické služby zejména díky napojení na REKS (regionální knihovnické systémy realizované za přispění pověřených knihoven v rámci regionálních služeb).
[3] Portál (z lat. porta – brána) znamená v architektuře vchod nebo vjezd do objektu a v pojetí informačních technologií označuje webovou aplikaci, která svému uživateli poskytuje jednotným způsobem a centrálně informace z různých zdrojů, které uživatele zajímají nebo se ho týkají.
[4] Návrh novely z 19. 6. 2014 Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky.

verze pro tisk · PDF verze