Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Základní knihovnický kurz v SVK HK

Autor: Zuzana Špačková
Vyšlo 9/18/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 3, v sekci Stalo se

Začátkem tohoto roku vyhlásila Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Základní knihovnický kurz pro pracovníky profesionálních knihoven. Do kurzu se přihlásilo třináct účastníků různého věku, pracujících na různých knihovnických pozicích a odděleních. Z Královéhradeckého kraje bylo nejvíce přihlášených z Náchodska (Velké Poříčí, Nové Město nad Metují, Broumov) a Rychnovska (Týniště nad Orlicí, Opočno, Dobruška). Dále zde měla své zastoupení také Městská knihovna v Trutnově či novopacká a hořická knihovna (Jičínsko). (A jeden pracovník zastupující organizující instituci – tedy má maličkost. J)
Základní knihovnický kurz probíhal od 6. května do 10. června vždy od 9.00 do 15.00 hodin a byl rozdělen do šesti výukových dnů. Každý den měl pět vyučovacích hodin.
Během kurzu jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací. Některé věci nás až vyděsily, jiné jsme znali a automaticky dělali, jen jsme netušili, jak se správně nazývají. Přednášky byly velmi přínosné, srozumitelně nám byla vysvětlena daná problematika, byl čas na pokládání různých otázek i na diskuzi. Během kurzu jsme se dozvěděli, jak se knihy do knihoven vybírají, nakupují a jinak získávají, jakými procesy musí projít, než se dostanou do regálů, z kterých si je čtenář může vypůjčit. Dále jsme si pověděli o roli knihovníka, jaký by ideální knihovník měl být, přičemž jsme dospěli k názoru, že ideální knihovník neexistuje. Pro zpestření hodiny jsme se seznámili s knihovnickou Morseovou abecedou. Následovala přednáška, ve které nám byly osvětleny knihovnické zákony, předpisy a standardy. V dalších dnech jsme poznali práci knihovníka v absenčních i prezenčních službách, dozvěděli jsme se, jakým způsobem nalákat občany do knihovny. V této uspěchané době lidé tvrdí, že nemají čas na čtení, a tím ztrácejí kontakt s knihovnou, nemajíce tušení o jejích dalších kulturních a vzdělávacích akcích. V současné době, době plné cestování, se také setkáváme s větším zájmem o elektronické knihy, proto následující den kurzu navázaly přednášky s tematikou elektronické zdroje, digitalizace a knihovnické systémy. Nastal poslední den kurzu: dopoledne jsme se ještě rozptýlili přednáškou o dětských čtenářích a marketingu knihoven a po polední přestávce nastal čas, kterého jsme se obávali – závěrečný test. Ačkoliv nervozita byla veliká, všichni jsme kurz úspěšně zakončili a získali osvědčení o jeho absolvování.
Díky tomuto kurzu jsem se seznámila se zajímavými lidmi a poznala problémy i jiných knihoven. Celkově jsem se důkladně seznámila s prací knihovníka v různých odděleních. Proto bych za sebe, a snad i za ostatní účastníky kurzu, chtěla poděkovat za příjemnou atmosféru i občerstvení při přednáškách a hlavně velké poděkování patří přednášejícím.  
V následujícím roce se Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové chystá vyhlásit další knihovnický kurz, který tentokrát bude zaměřen na pracovníky malých neprofesionálních knihoven. 
 
Kontakt na autorku: zuzana.spackova@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka.aspx

verze pro tisk · PDF verze