Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovnická exkurze po pardubických knihovnách

Autor: Markéta Tučková
Vyšlo 9/18/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 3, v sekci Šumné knihovny

V sobotu 17. května uspořádala Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ve spolupráci se SKIP 08 Východní Čechy a s Krajskou knihovnou v Pardubicích exkurzi po knihovnách Pardubického kraje. Přestože se počasí příliš nevydařilo, přihlášené knihovnice a knihovník se nenechali zahanbit a z Královéhradecka vyrazilo celkem 13 „účastníků zájezdu“. 
První zastávka byla v knihovně v Býšti; originální směrník v budově obecního úřadu nám ukázal, kde můžeme vidět tolik očekávanou Knihovnu roku 2006. Mile nás přivítala knihovnice Vendulka Valečková, ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích Radomíra Kodetová a metodička Blanka Bastlová. Vendulka Valečková nás seznámila s činností knihovny. Koná se zde mnoho výtvarných dílen, při knihovně pracuje dětský klub Sluníčko. Navštěvují ho děti s rodiči v dopoledních hodinách. Zajímavá byla i výstavka různých výrobků, které si čtenáři vyrobili při výtvarných dílničkách. Na výstavě jsme též zhlédli výtvarné návrhy na logo knihovny; sešlo se 81 různých nápadů. Tuto výtvarnou soutěž vyhlásila knihovnice, vybrat vítěze jí pomohlo hlasování veřejnosti. Se zájmem jsme si všichni prohlíželi alba s fotografiemi z různých akcí. Někteří si zakoupili různé dárečky, zaujala nás i prodávaná turistická vizitka, na které je vyobrazena místní knihovna. Knihovnici Valečkovou napadlo, že by si mohla nechat vytvořit vizitku s knihovnou a tak nalákat další návštěvníky do knihovny. Při výborném pohoštění, které jsme již měli připravené v sále obecního úřadu, jsme si vyslechli přednášku „Z knihovny na web a zase zpátky“ od Bc. E. Semrádové ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Mohli jsme se dozvědět, kde na webu hledat různé informace, aktuality. Následovalo další vzdělávání účastnic knihovnické exkurze. Bc. K. Hubertová z Knihovny města Hradce Králové nám vysvětlila pravidla pro psaní e-mailů a poučila nás, jak komunikovat v elektronických konferencích. Bohužel, program v Býšti rychle utekl, a tak nastal čas loučení, pokračovalo se na další zastávku.
V Heřmanově Městci na nás čekal oběd, ovšem pozor, jednalo se o oběd pracovní! Každá knihovnice a knihovník museli během oběda vytvořit turistickou vizitku pro svou knihovnu. Obdrželi jsme pastelky, čtvrtku a už se malovalo! Turistické vizitky byly vyhodnoceny a nejlepší odměněny. Nejhezčí návrh nakreslila knihovnice J. Bittnerová z Knihovny Jaroslava City, druhé místo za originalitu obsadila knihovnice Kateřina Štěpánová z Mladých Buků. V Městské knihovně Heřmanův Městec nás již čekala vedoucí Zdena Poláková, její kolegyně Lenka Jablečníková a ředitelka MěK Chrudim PhDr. Hana Mazurová. Knihovna se nachází na náměstí ve zrekonstruované budově multifunkčního centra. Rekonstrukce proběhla v roce 2010. V roce 2012 oslavila knihovna 110 let od svého vzniku. V dětském oddělení najdeme vyvýšené pódium, kde sedí především děti při besedách. Všem se zalíbila krásná moderní křesílka, která přímo lákají k zasednutí s knihou v ruce. Knihovna má také zahradní atrium, kde můžete posedět v letních měsících. Knihovna nás všechny uchvátila, snad i proto, že většina z nás byla z malých obecních knihoven, kde často bojujeme s místem a s financemi. 
Posledním kulturním zážitkem pro všechny byla návštěva budovy synagogy v Heřmanově Městci. Za větru a deště jsme se plni krásných dojmů vraceli do svých domovů.
 
Kontakt na autorku: knihovna@batnovice.cz
Web knihovny: http://www.byst.cz/uvod-159/
 http://www.hermanuv-mestec.cz/knihovna/

verze pro tisk · PDF verze