Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Krajská digitalizační jednotka v rutinním provozu

Autor: Lucie Jirků
Vyšlo 9/18/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 3, v sekci Šumné knihovny

V rámci realizace krajského projektu Digitalizace a ukládání[1] vznikla ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové Krajská digitalizační jednotka (KDJ). Koncem února letošního roku proběhla v suterénu knihovny instalace knižního skeneru Bookeye3 A2 a dvou pracovních stanic s programem pro zpracování skenů BCS-2 a SW pro metadatový popis ProArc[2]. Na KDJ působí dva pracovníci (na dohodu o pracovní činnosti s krajem, každý cca na půlúvazek), kteří zároveň zajišťují i další potřebné práce pro druhou část projektu (digitalizace službou).
Provoz knižního skeneru, který umožňuje digitalizaci dokumentů do formátu A3, je v podstatě bezproblémový; během intenzivního tříměsíčního testování jsme průběžně se subdodavatelem (fa Incad) řešili především chyby a možná vylepšení systému ProArc. Testovací provoz byl ukončen počátkem června, kdy Krajský úřad Královéhradeckého kraje podepsal s dodavatelem (fa ICZ) akceptaci dodávky a předání KDJ do rutinního provozu.
Pracoviště nyní skýtá možnost digitalizace knihovních fondů (resp. monografií a periodik), vytváření metadat a exportu PSP balíčků dle platných standardů Národní digitální knihovny.[3] V současné době pracoviště doplňuje digitalizaci službou, po skončení druhé části projektu (počátkem roku 2015) bude provozem KDJ zajištěna pětiletá udržitelnost projektu Digitalizace a ukládání.
  
Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz
 

[1] III. Digitalizace a ukládání, Reg. č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/08.07379, spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě.

verze pro tisk · PDF verze