Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Co se chystá – kam vyrazit?

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 9/18/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 3, v sekci Na slovíčko

V době, kdy čtete třetí podzimní číslo zpravodaje, milé čtenářky a milí čtenáři, je již doba dovolených a prázdnin neodvratně pryč… Ať už jste strávili chvíle volna v tuzemsku nebo v zahraničí, chytali bronz u moře, poznávali krásy cizí kultury nebo zdolávali horské vrcholy, doba odpočinku je za námi, což však zdaleka není důvodem k pesimismu. Naopak, před námi je doba knihovnických žní, neboť druhá polovina roku přeje knihovnickým akcím, a proto bych vám ráda připomněla, které tradiční významné knihovnické akce se blíží. Vzhledem k četnosti a rozmanitosti akcí bude pro mnohé z nás velmi těžké rozhodnout se, kterým seminářům, workshopům či přednáškám dát přednost a navštívit je.
Ve chvíli, kdy držíte podzimní číslo zpravodaje v rukou, jsou již někteří z vás bohatší o nové zážitky a informace ze zářijových akcí, např. z olomoucké konference Knihovny současnosti, z Knihovnické dílny v Jičíně nebo ze semináře Co venkovské knihovny umějí a mohou v Ratíškovicích. Ale co je ještě před námi? Celostátní akce Týden knihoven, tentokrát věnovaná muzejním knihovnám, se uskuteční v termínu 6.–12. října. Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové bude již po šesté udělován titul Knihovník/Knihovnice roku Královéhradeckého kraje, slavnostní podvečer proběhne 15. října. Součástí bude také vernisáž výstavy Jak vidím svou knihovnu. Všem zúčastněným, kteří se na přípravě výstavy podíleli a zaslali do ní fotografie svých knihoven, velice děkujeme. Další významnou akcí, na kterou bych ráda upozornila, je Královéhradecká knihovnická konference, která se bude konat 25. listopadu, taktéž v prostorách krajské knihovny. Loňský ročník, třebaže byl první, vzbudil velký zájem knihovnické veřejnosti, v letošním roce na něj konference programově naváže (více viz zadní strana obálky). Vystoupí zde doc. Papík s odbornými přednáškami na téma Informační služby budoucnosti a Od volného internetu k profesionálním zdrojům. Druhá část programu bude věnována královéhradecké knihovnické koncepci, resp. ročním knihovnickým kampaním.
V krajské koncepci je stanoveno, že se knihovny každý rok zaměří na jednu oblast knihovnické činnosti s cílem informovat co nejširší veřejnost o možnostech knihoven v dané oblasti. Pro rok 2014 je určena jako prioritní oblast knihovnické práce „Bohatství regionálních fondů a informací v našich knihovnách“. Celá kampaň je podpořena plakátem, logem a také mottem: Víme, kde jsme doma. Jednotné označení sleduje pouze jediný cíl: zviditelnění aktivit knihoven. Je naší trvalou snahou sledovat, jaké aktivity v rámci letošní kampaně knihovny podnikají. Avšak v záplavě besed, čtení, dílen, výletů a dalších nejrůznějších akcí, které knihovny pořádají, nám bohužel některé z činností hodných uveřejnění unikají. I když se může jednat o velice vydařenou akci, pokud není uvedena pod logem-hlavičkou kampaně, nemusíme si jí všimnout – a to je škoda. V rubrice Naše téma věnujeme této problematice velkou pozornost. Prosíme tedy, pokud by se někdo chtěl pochlubit, nebojte se a napište nám – stačí zaslat e-mail s odkazem na akci apod. Pokud se bude jednat o originální nápad či myšlenku, vaši činnost se pokusíme odměnit alespoň drobným textem ve zpravodaji nebo stručnou zmínkou během Královéhradecké knihovnické konference.
 

verze pro tisk · PDF verze