Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Krajská digitalizace se rozbíhá!

Autor: Lucie Jirků
Vyšlo 3/12/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 1, v sekci Šumné knihovny

 
Zpožděný krajský projekt Digitalizace a ukládání,[1] v jehož rámci bude digitalizováno (naskenováno a opatřeno metadaty dle standardů NDK) cca 500.000 stran regionálních monografií a periodik z fondů knihoven kraje, pokročil do fáze realizace. Jak stálým čtenářům jistě neuniklo, projekt byl pečlivě připravován několik let. Loni pak proběhlo výběrové řízení pro část A (Služba digitalizace) i pro část B (Dodávka vybavení krajské digitalizační jednotky) a koncem roku byly uzavřeny smlouvy s vítěznými uchazeči.
A co nás čeká letos? V suterénu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, která působí v projektu jako partner Královéhradeckého kraje a odborný garant, bude uvedena do provozu krajská digitalizační jednotka (KDJ). Většinu plánovaného počtu stran získáme z digitalizace službou, kterou bude zajišťovat královéhradecká společnost A-Scan. V této fázi projektu, která je plánována do konce ledna 2015, budeme souběžně digitalizovat dodavatelsky i na KDJ. V následujících letech pak bude udržitelnost projektu zajištěna pouze provozem KDJ (o té se více dočtete v některém z dalších čísel zpravodaje).
Zpřístupnění výsledků digitalizace nebylo do projektu zahrnuto a bude je řešit každá instituce, která se do projektu zapojila, samostatně. Digitalizovaná periodika a monografie z fondu krajské knihovny najdete v Digitální knihovně SVK HK,[2] která již nyní obsahuje přes 500.000 stran digitalizovaných dokumentů, a další tam jsou přidávány průběžně.


[1] III. Digitalizace a ukládání, Reg. č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/08.07379, spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě.
[2] http://kramerius.svkhk.cz/
 

verze pro tisk · PDF verze