Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů ve Zlíně

Autor: Ivana Novotná
Vyšlo 12/5/2013 v čísle Ročník 23 (2013), Číslo 4, v sekci Stalo se

Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů se konalo v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně ve dnech 6.–8. 10. 2013. Toto již 16. setkání bibliografů bylo zorganizováno ve spolupráci Sdružení knihoven ČR, Sekce SDRUK pro bibliografii a nově též Slovenskou asociací knižníc (SAK), která nahradila předchozího dlouholetého organizátora, Slovenskou národní knihovnu v Martině.
Nabitý program začal nedělní odpolední exkurzí Baťova institutu. Na programu byla prohlídka nově otevřené budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a expozic Krajské galerie (výtvarné umění a architektura 19. a 20. stol., představení kulturního odkazu baťovského Zlína) a Muzea Jihovýchodní Moravy - stálá expozice "Princip Baťa: dnes fantazie, zítra skutečnost" se skládá ze tří tematických celků: 1. Obuv a produkce firmy Baťa (ukázka ševcovské dílny, výrobků, prodejen, dopravy, představení osobností firmy; součástí výstavy je úvodní film); 2. Film (ukázky pomůcek k animovaným filmům zlínských filmových ateliérů) a 3. Cestovatelství (součástí expozice je např. automobil cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Tatra T87).
V pondělí ráno kolokvium oficiálně zahájila ředitelka hostitelské knihovny Z. Friedlová. Úvodního slova se ujala předsedkyně SDRUK ČR L. Prchalová, která představila jednotlivé sekce SDRUK a shrnula vývoj především analytické bibliografie v minulých letech. Dále vystoupili s krátkým projevem členka správní rady SAK B. Snopková a vedoucí oddělení kultury Zlínského kraje M. Fekar. Následoval odborný program, který moderovala E. Svobodová, předsedkyně Sekce SDRUK pro bibliografii.
Prvním tématem odborného programu byly odborné fondy v knihovnách (pozůstalosti a speciální sbírky), které svými prezentacemi zahájily K. Cempírková (Sbírka exlibris v Jihočeské vědecké knihovně) a J. Kádnerová (Fenomén dálkových pochodů. Osobní fond Jana Zajíčka). Následoval příspěvek slovenské kolegyně A. Kucianové ze Slovenské národné knižnice v Martině (Manželia Horákovci a ich pôsobenie v Čechách a na Slovensku), který se týkal speciální expozice Múzea kultúry Čechov na Slovensku. Příspěvek A. Koškové představil speciální fond Národního pedagogického muzea a knihovny Komenského v Praze (Sukova studijní knihovna literatury pro mládež jako jeden ze speciálních fondů Pedagogické knihovny J. A. Komenského). Velmi živě představila M. Domenová Fragmenty šľachtických rodinných knižníc v historickom fonde ŠVK Prešov a se stejným nadšením pokračovala i její kolegyně L. Němcová v mapování děl zlínského krajana Františka Bartoše (František Bartoš (1837-1906) a jeho diela v prešovských knižniciach). P. Derfiňák z Institutu historie Filozofické fakulty Prešovské univerzity se bohužel nemohl dostavit a představit Drobné príležitostné publikácie v zlomkoch šľachtických knižníc v priestore Šariša, proto došlo k malým změnám v původním programu: I. Bydžovská prezentovala svůj Výzkum proveniencí v Knihovně Národního muzea a Z. Džupinková ze Štátné vedecké knižnice v Prešove podrobně představila Divadelné hry českých dramatikov na javisku Ukrajinského národného divadla v Prešove v letech 1945-1990, včetně ohlasů a recenzí na jednotlivá představení v československém a ukrajinském tisku. První den kolokvia uzavřel J. Kubíček příspěvkem Místa česko-slovenských setkání na moravsko-slovenském pomezí. Jeho příspěvek jako jediný zastupoval dané téma kolokvia věnované místům česko-slovenských setkání a zároveňuvedlnásledující exkurzi na jedno z takových míst – do Luhačovic.
            V Luhačovicích čekala účastníky komentovaná prohlídka se zaměřením na významné osobnosti, které v lázních pobývaly. Erudovaně provázela PhDr. Blanka Petráková, vedoucí Muzea luhačovického Zálesí. Po návratu do Zlína následoval společenský večer; probíhal v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Domácí knihovníci při něm s chutí zahráli scénky ze svého profesního života.
                 Odborný program dalšího dne opět moderovala E. Svobodová. Téma bibliografie a digitalizace bylo zahájeno dvěma příspěvky – M. Oravová popsala cestu Od bibliografie k digitalizaci aneb Budování Digitální knihovny Moravskoslezského kraje a B. Snopková představila Projekt digitalizácie fondu starých a vzácnych tlačí v ŠVK v Banskej Bystrici. Svým příspěvkem Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ) V. Horčáková z Historického ústavu AV ČR jako jediná přednášející zastupovala téma kolokvia prezentace oborových bibliografií. Krátkým intermezzem se rozloučila s bibliografy a bibliografií V. Břeňová z Ústavu soudobých dějin AV: ÚSD by měl pokračovat v analytické bibliografii (od ledna 2014) a do konce r. 2013 by do databáze Aleph měly být konvertovány články ze systému ISIS (kde jsou zpracovány kompletně do r. 2011, r. 2012 a 2013 jen výběrově). Na téma regionálních průmyslových podniků a průmyslníků v literatuře se soustředily tři příspěvky: Baťovy závody – geniální myšlenka československého průmyslníka (E. Filípková z KKFB Zlín), Průmysl v databázi regionálních osobností, památek a místopisu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, kterou E. Wróblewská demonstrovala na příkladu zámku a cukrovaru Dobrovice, a Podnikání v karlovarském regionu (G. Lorenzová, KK Karlovy Vary). Poslední příspěvek Rudolf Geschwind – šľachtiteľ ruží a lesmajster mesta Krupina, který měla přednést E. Matisková z Krajské knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene, bohužel nebyl z důvodu nemoci prezentován.
                 Odborný program byl splněn a nezbylo než celé kolokvium ukončit. Závěrečného slova se ujal J. Kubíček, který zhodnotil celé kolokvium i jednotlivé příspěvky a poděkoval hostitelské knihovně a všem organizátorům za perfektně připravený program.
            Zápis z jednání a další informace naleznete na známé adrese: http://www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-bibliografii/clanek/sekce-pro-bibliografii/

verze pro tisk · PDF verze