Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Jak propagovat bohatství regionálních fondů a informací našich knihoven

Autor: Božena Blažková
Vyšlo 12/5/2013 v čísle Ročník 23 (2013), Číslo 4, v sekci Jak na to?

            Pokud jste minulé číslo dočetli až do konce, víte, že na zadní straně obálky byla pozvánka na 1. ročník královéhradecké knihovnické konference Kam kráčíš, knihovnictví. Ve chvíli, kdy píši tento článek, je krajská konference teprve před námi (koná se 19. listopadu) a ve chvíli, kdy vy čtete tento článek, je konference již za námi. Psát o kampani roku 2014 až v březnu 2014 se nám zdá poněkud pozdě. Dostala jsem tedy za úkol seznámit vás v předstihu alespoň orientačně s tím, co nás v příštím roce společně čeká, abyste s tím mohli v plánech akcí a aktivit vaší knihovny na příští rok počítat.
V úvodníku mj. píši o důležitosti společných knihovnických akcí. Jsou mnohem více vidět a veřejnost lépe reaguje na aktivity, které mají celostátní platnost a v pravidelném čase se opakují. Solitérní, byť sebelepší akce jedné knihovny v množství ostatních aktivit většinou zanikne a to je škoda. Zajímavých celostátních akcí přibývá a v návaznosti na to občas slyšíme stesky aktivních knihovníků, že prostě nestíhají a nevědí, kterou akci mají považovat za prioritní. Cílem každoroční tematické knihovnické kampaně (o jednotlivých kampaních a koncepci knihovnictví se více dozvíte v příštím čísle) není přidělávat knihovnám práci a aktivity navíc. Kampaní je míněna celoroční cílená a systematická pozornost věnovaná jednomu tématu.
 
Téma roku 2014: Bohatství regionálních fondů a informací v našich knihovnách
Cíl: Seznámení nejširší veřejnosti s jedinečností regionálních fondů knihoven a s nezastupitelností regionálních informací. Propagace „rodinného knihovnického stříbra“
Slogan roku: Víme, kde jsme doma?
Královehradecký kraj, Hradecko, Jičínsko, Náchodsko…, město, obec…
 
Kampaň bude mít své logo a plakát (viz zadní strana zpravodaje), který bude jednotný pro všechny knihovny v kraji. Jednotná společná „značka“ je pro veřejnost čitelná a snáze zapamatovatelná.
 
Kampaň je primárně zaměřená na obyvatele našeho kraje (regionu). Doporučujeme, aby se dle místních možností a zvyklostí co nejvíce knihovnických akcí pro veřejnost (Měsíc čtenářů, Čtenář roku, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu…) programově zaměřilo na seznámení s regionem a na propagaci regionálních fondů a informací. Region jako téma pro čtení, besedy, přednášky, výstavy. Prezentace historických událostí, zajímavých osobností, inspirativního světa kultury a umění, sportovních úspěchů, přírodních krás i technických zajímavostí. Popularizace osobností, dějin, kultury, sportu, přírodních a technických zajímavostí.
Nejvíce regionálních informací naleznete v místních tiskovinách – zpravodajích, propagačních materiálech a regionálních novinách. Vhodné jsou také kroniky, využít můžete i loňské téma „Retroknihovny“. Inspirovat se můžete i výstavami regionálních zpravodajů, které již několik let organizuje Knihovna u Mokřinky v Mokrém (viz článek v tomto čísle). Téma by se mělo objevovat na webových stránkách všech knihoven.
V našem zpravodaji se budeme inspiracím z regionu věnovat průběžně po celý rok. Abychom skutečně dokázali veřejnosti zpřístupnit bohatství regionálních fondů a informací v našich knihovnách, musíme ho sami dobře znát.
 
Zveme vás na seminář: Co může naše knihovna nabídnout knihovníkům aneb Bohatství regionálních fondů a informací v SVK HK, který se uskuteční v úterý 29. dubna 2014 (pozvánky budou rozesílány, ale poznamenejte si včas termín do svých diářůJ). Předběžný program: praktické seznámení s databázemi, akvizice regionálních tiskovin, exkurze po knihovně (seznámení s rozsahem regionálních fondů krajské knihovny).
 
Do společných celostátních akcí přidejme i své „rodinné knihovnické stříbro“. Každý region je jiný, poznejme dobře ten náš. Pochlubme se, co všechno víme o místě, kde jsme doma.

verze pro tisk · PDF verze