Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Tvořiví knihovníci se představují

Autor: Božena Blažková a Kateřina Andrlová
Vyšlo 12/5/2013 v čísle Ročník 23 (2013), Číslo 4, v sekci Naše téma

Koncem roku 2010 vznikla nová sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků s názvem: Klub tvořivých knihovníků. Její vznik iniciovala Alena Volková Balvínová. V Klubu se sdružují knihovníci s tvořivými koníčky, převážně s výtvarným zaměřením. Klub je však otevřen i hudebníkům, hercům, ale nezdráháme se do svých řad přijmout kolegy s jakýmkoliv zajímavým koníčkem. Tvořivé činnosti by mohly přispět jak k vyzdobení prostor knihoven, tak k nalákání uživatelů do knihovny na jiné než čtenářské aktivity. Klub organizuje pravidelné prodejní vánoční a velikonoční jarmarky v Klementinu, organizuje přednášky a setkání. Více informací o Klubu tvořivých knihovníků naleznete na adrese: http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku .
V adresáři členů Klubu jsem našla řadu knihovnických jmen z našeho regionu. Vzhledem k tomu, že jsme v rámci letošního setkání chtěli představit knihovníky jako tvořivé lidi s nejrůznějšími zájmy a koníčky, obrátila jsem se na jednu z členek, paní Katku Andrlovou z Knihovny města Hradce Králové, s žádostí o pomoc při organizaci výstavy prací knihovnic z našeho regionu.
 
            Svůj podíl na organizaci výstavy popisuje kolegyně Andrlová následovně:
 
Páté patro Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové se stalo místem, kde jsme během října instalovali výstavu Tvořiví knihovníci se představují. Instalace samotná zabrala čtyři hodiny, ale předcházel jí měsíc domlouvání, mailování a rozmýšlení. Původním záměrem bylo oslovit tvořivé knihovníky z Východočeského kraje. Hledala jsem je podle seznamu členů klubu, který jsem našla na jeho webu. Bohužel ne každá oslovená měla čas vytvářet něco nového, starým věcem nevěřily natolik, aby je daly na výstavu, nebo se prostě jenom styděly. A já jsem samozřejmě nechtěla nikoho moc přemlouvat. Veřejně prezentovat sebe a svou práci přece jen není pro každého. Nakonec jsem sehnala osm vystavovatelek z Knihovny města Hradce Králové, osm ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (s tím mi velice pomohla místní kolegyně Ivana Bergerová) a k tomu jedna jediná statečná výjimka – Ivana Votavová z Městské knihovny Náchod. Celkem tedy sedmnáct vystavovatelek, které se v hojném počtu zúčastnily slavnostního večera Setkání knihovníků a knihovnic Královéhradeckého kraje, který se konal ve středu 30. 10. 2013. Po předání všech ocenění proběhla vernisáž k výstavě Tvořiví knihovníci se představují. Bylo to ve výrazně uvolněnějším duchu, než slavnostní akt předávání cen, ale doufám, že byli přítomní spokojení. Pokud jste na Setkání nebyli a výstavu jste si nemohli prohlédnout, pokusím se vám ji podrobně popsat: po vyšlapání schodů do 5. patra nebo cestou od výtahu jste museli nutně narazit na stojan s informacemi o výstavě a o Klubu tvořivých knihovníků. Poté, proti směru hodinových ručiček, stál barokní kostým a fotky Kateřiny Andrlové, stojan s enkaustickými obrázky Kateřiny Hubertové, hned vedle je dvojvitrína, o kterou se dělily tři knihovnice a jejich šperky – Kateřina Hubertová, Petra Landsmannová a Petra Lisá. Další byly obrázky Ivy Košťálové. Všechny dosud jmenované byly z Knihovny města Hradce Králové (KMHK). Další dvojvitrínu si rozdělily knihovnice z SVK Ludmila Hrnčířová, Markéta Špačková, Andrea Pokorná a Alena Bednářová. Všechny se prezentovaly ručními pracemi, jako je šití, háčkování a drátování. Dále opět pokračovala sekce pracovnic KMHK. Nejprve byly k vidění tři grafiky Šárky Skalické, vedle nich byl umístěný skřet Markéty Dubnové, která tam ještě měla fantasy židli a brože ve dvojvitríně, o kterou se dělila se šperky paní Ivany Votavové z Městské knihovny Náchod. Trochu stranou byly obrazy knihovnice Markéty Poživilové z KMHK. Druhá polovina dvojvitríny byla zaplněna publikacemi knihovníků‑literátů z našeho kraje. Když návštěvník dočetl informace o jednotlivých autorech a seznámil se s názvy jejich knih, čekaly na něho dva panely s fotografiemi hned dvou pracovnic SVK - Simony Macháčkové a Hany Javůrkové. O poslední výstavní plochu se dělily pracovnice SVK Hana Hurtová a Jára Štěpánová. Jejich ruční práce a zejména vyšívání opravdu stály za zhlédnutí.
            Podle mého názoru i dle reakcí diváků stála za zhlédnutí celá výstava, i když se na ní zdaleka nepředstavily všechny tvořivé knihovnické ruce z našeho kraje. Budeme rádi, pokud se další knihovnice osmělí a přihlásí se do Klubu, a ještě raději budeme, když se i v dalších knihovnách kraje uskuteční obdobná výstava prezentující tvůrčí práci našich knihovníků a knihovnic.
            Za realizaci výstavy děkuji zejména Katce Andrlové a jejímu týmu tvořivých knihovnic, dále Ivetě Bergerové, která zorganizovala knihovníky z SVK, a v neposlední řadě i kolegyním z oddělení PR SVK Simoně Macháčkové, která vytvořila poutavý plakát, a Vlaďce Buchtové zejména za technickou a odbornou pomoc.

verze pro tisk · PDF verze