Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Poděkování za dobrou knihovnickou práci

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 12/4/2012 v čísle Ročník 22 (2012), Číslo 4, v sekci Naše téma

Oceňování mimořádně aktivní knihovnické práce a průkopnických projektů, které napomáhají rozvoji kulturního poslání knihoven, je všeobecně přijímáno jako vítané. Výsledky práce oceněných kolegů se stávají inspirací pro ostatní a veřejné ocenění podporuje budování dobrých společenských a mezilidských vztahů. Proto se poděkování za dobrou práci ve formě udělení titulů Knihovník/Knihovnice roku a Knihovna roku stává tradicí.
 
Nejlepší knihovny získávaly letos prestižní ocenění Knihovna roku udělované Ministerstvem kultury ČR již podesáté. Nejúspěšnější v kategorii Základní knihovna se stala Obecní knihovna Ratíškovice Jihomoravského kraje, více na WWW:
http://ratiskovice.knihovna.cz/.
Mezi nominovanými knihovnami byla z Královéhradeckého kraje:
Obecní knihovna Batňovice, okr. Trutnov,
vedená paní knihovnicí Markétou Tučkovou
http://www.batnovice.cz/knihovna/knihovna.htm
Nominaci získalaza vytvoření přívětivého a útulného prostředí v nově zrekonstruovaném objektu knihovny, která se prosazuje zejména pestrou nabídkou akcí pro nejmenší čtenáře.
 
Cenu hejtmana v soutěži Vesnice roku 2012 za vzorné vedení knihovny získala:
Obecní knihovna Vrbice na Jičínsku,
vedená paní knihovnicí Ivou Plachou
http://www.knihovnavrbice.webk.cz/
 
            Nejmladší celostátní ocenění nese název Městská knihovna roku - cena SKIP a Skanska a jedná se o soutěž o nejlepší městskou knihovnu. Soutěžící knihovny se hodnotí v několika kategoriích podle velikosti obce, v které působí. Knihovny se mohou přihlásit do soutěže samy a jednou z podmínek účasti je zapojení knihovny do benchmarkingu, jelikož první kolo hodnocení vychází z poměřování úspěšnosti knihovny benchmarkingovou metodou. Předmětem hodnocení knihoven, které postoupí do druhého kola, je společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň knihovního prostředí od interiéru, sociálního zázemí až po technické vybavení. Vítězná knihovna se může těšit z finanční odměny 70 tisíc Kč od společnosti Skanska. V roce 2012 se z našeho kraje do soutěže přihlásily tři městské knihovny – Dvůr Králové nad Labem, Nové Město nad Metují a Rtyně v Podkrkonoší. Z nich se úspěchu nejvíce přiblížila knihovna ze Rtyně v Podkrkonoší, která se umístila ve své kategorii měst do 3 000 obyvatel na druhém místě.
Městskou knihovnou roku 2012 se stala Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště, na www: http://www.knihovnabbb.cz/.více
 
V roce 2012 byli již počtvrté vyhlášeni nositelé titulu Knihovník/knihovnice roku Královéhradeckého kraje. Oceňováni jsou knihovníci, kteří mají za sebou dlouholeté úspěšné působení v oboru či svoji aktivitou ve funkci knihovníka mohou být příkladem pro ostatní. U knihoven v malých obcích navíc vyznamenaní přinášejí prestiž a poděkování i svému zřizovateli. Bez dostatečného finančního zázemí zřizovatele by cesta k nadprůměrným výsledkům byla pro knihovnu uzavřená.
 
Knihovník/Knihovnice Královéhradeckého kraje 2012
 
V kategorii Profesionální knihovny:
 
Zdeňka Pfeiferová
Městská knihovna Nové Město nad Metují
 
Paní Zdeňka Pfeiferová zahájila svoji profesní dráhu v náchodské knihovně. Po čtyřleté praxi se ujala profesionalizace knihovny v Meziměstí, kde se setkala s celou šíří knihovnické práce a získala zkušenosti s vedením knihovny. Dalším působištěm paní Pfeiferové byla knihovna v Novém Městě nad Metují. V době, kdy byla pověřena vedením této knihovny, byla již knihovnicí s dvacetipětiletou praxí. Knihovna v Novém Městě nad Metují je známá bohatou půjčovní i kulturní činností, vždy byl kladen důraz na propagaci, spolupráci se školami a znalost regionu a regionální literatury. Po celou dobu svého působení v čele novoměstské knihovny usilovala paní Pfeiferová o zlepšení podmínek pro činnost své knihovny. Podařilo se to až v roce 2010, kdy knihovna získala rekonstruovaný dům s dostatečným prostorem, společenským sálem i terasou. Nejen přívětivé prostředí pro návštěvníky, ale zejména množství nových aktivit zajistilo knihovně v letošním roce třetí místo v celostátní soutěži Městská knihovna roku.
 
Jaroslava Vítová
Městská knihovna Egona Hostovského v Hronově
 
Paní Jaroslava Vítová přišla v roce 1975 po praxi v knihkupectví a studiu střední knihovnické školy do Městské knihovny v Hronově. Prvním jejím úkolem byla starost o nově vzniklé dětské oddělení a pak převzala místo ředitelky. Během devadesátých let se hledalo pro knihovnu důstojnější umístění, a tak paní ředitelka Vítová společně s kolegyněmi knihovnu dvakrát stěhovala. Kromě toho byl zaveden automatizovaný provoz a zahájila se tradice řady oblíbených akcí pro veřejnost. V roce 1996 začala také setkání s partnerskou knihovnu v Kudowě Zdróji, která byla základem pro získání finanční podpory Evropské unie na rekonstrukci obou knihoven a podporu kontaktů Čechů a Poláků. Výsledkem projektu s názvem U nás – spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdrój bylo v roce 2009 otevření hronovské knihovny v nově rekonstruovaných a vybavených prostorách. A projekt byl úspěšný i ve své druhé části, která zahrnovala řadu setkání knihovníků i návštěvníků knihoven, řadu exkurzí i přeshraničních výjezdů. 
 
V kategorii Neprofesionální knihovny:
 
Helena Pavlíková
Obecní knihovna Žíželeves, okr. Hradec Králové
 
Paní Helena Pavlíková si vzala na starost knihovnu v Žíželevsi na Smiřicku před dvaceti lety. Knihovna jako jedna z prvních nabízela internet a online katalog, od roku 2006 paní knihovnice spravuje webové stránky. Knihovna úspěšně podává a realizuje granty, je centrem setkávání občanů při besedách, výstavách, autorských čteních. Po celou dobu svého působení v knihovně se paní Pavlíková aktivně účastní vzdělávacích aktivit pověřené knihovny, doplňuje si odborné znalosti a navazuje kontakty s ostatními knihovnami regionu. K její osobě patří spolehlivost, pilnost, přesnost, houževnatost, inteligence i ochota, což jsou vlastnosti, které dělají z člověka dobrého knihovníka.
 
Zdeněk Prchal
Místní knihovna Lukavec u Hořic, okr. Jičín
 
Pan Zdeněk Prchal oslavil v letošním roce 80. narozeniny a knihovníkem je 36 let. Do své knihovny v Lukavci u Hořic dojíždí většinou na kole ze svého bydliště v obci Černín. V občanském povolání byl pan Prchal učitel, v době normalizace nesměl své povolání vykonávat a do školství se vrátil až v devadesátých letech. Kromě literatury a knihovnictví patří mezi záliby pana Prchala hudba, byl sbormistrem Bělohradského ženského sboru. V současné době je pak jeho další velkou zálibou okrasná zahrada plná zajímavých jehličnanů. Pan knihovník má na svém kontě i bohatou publikační činnost, v posledních letech vydal šest obsáhlejších publikací s regionální tematikou, například Hudba Raisova kraje, Josef Života – zápas poctivého umělce, Lázně Bělohrad a okolí v historických pohlednicích. Jeho články najdeme v Bělohradských listech i v časopise Pod Zvičinou.
 
Libuše Kyralová
Obecní knihovna Šonov u Broumova, okr. Náchod
 
Paní Libuše Kyralová vykonává funkci knihovnice v Šonově, v obci s 300 obyvateli nedaleko Broumova. Její knihovna je příjemné místo, určené ke čtení i setkávání. Sídlí v budově obecního úřadu a sousedí s mateřskou školkou. Akce pro předškoláky jsou proto samozřejmostí, ale pestrá nabídka aktivit pamatuje i na ostatní návštěvníky. Z pečlivě vedené webové stránky se může každý například dozvědět, jak probíhala výprava dětí za šonovským pokladem, že malí čtenáři sbírají korálky za přečtené knihy v soutěži O nejdelší korál či jak pokračuje tvorba vlastní moučníkové kuchařky z receptů čtenářů. Své příznivce mají webové ankety s tematikou čtení, na stránkách je rubrika Knižní novinky a upozornění na zajímavé kulturní akce, na které je možné si zajet do Broumova. Práci paní knihovnice Kyralové kladně hodnotí i vedení obce.  
 
Jarmila Matyková
Místní knihovna v Javornici, okr. Rychnov nad Kněžnou
 
Paní Jarmila Matyková je rodačka z obce Javornice na Rychnovsku a svůj volný čas spojila s místní knihovnou před dvaceti lety, kdy začala docházet do knihovny za synem knihovníkem. Od roku 2004 od něho tuto funkci převzala. Půjčování se věnuje dvakrát týdně, ve středu a v neděli, nebo na požádání; nejvíce ji těší zájem o čtení a knihy u dětí z mateřské a základní školy. Starším čtenářkám nebo na vzdálená místa knihy dováží až do domu, aby nikdo nepřišel o potěšení ze čtení. Javornická knihovna má poměrně rozsáhlý vlastní knižní fond a navíc využívá výměnné soubory z pověřené knihovny. Knihovna paní Matykové je vybavená automatizovaným výpůjčním systémem a samozřejmě nabízí i internet.
 
Hana Kozúbková
Místní knihovna Malé Svatoňovice, okr. Trutnov
 
Paní Hana Kozúbková působí ve funkci knihovnice pátým rokem. Hned po svém nástupu začala knihovnu modernizovat, upravila interiér, založila webové stránky, které sama aktualizuje. Knihovna v obci s 1 500 obyvateli doplňuje fond vlastními přírůstky, využívá výměnné fondy z pověřené knihovny, pro které si paní knihovnice sama jezdí, a odebírá 11 titulů časopisů. Pracoviště je napojené do knihovnického systému Clavius REKS. Paní knihovnice pořádá setkání s žáky základní školy, výstavky a soutěže k významným výročím, ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Rtyni v Podkrkonoší a v Úpici se podílí na pravidelných setkáních dětských čtenářů Jestřebích hor. Paní Kozúbková je absolventkou knihovnického kurzu krajské knihovny. V současné době ji zaujala „retrovýzva“ v knihovnickém zpravodaji a snaží se zdokumentovat historii svatoňovické knihovny.

verze pro tisk · PDF verze