Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Kdo je Tomáš Koloc

Autor: Zuzana Hloušková
Vyšlo 9/10/2012 v čísle Ročník 22 (2012), Číslo 3, v sekci Kdo je ...

            Narodil se 27. prosince 1977 v Pardubicích, od té doby žil ve Všetatech u Mělníka, Zruči nad Sázavou, Golčově Jeníkově, Praze, Hradci Králové, švýcarském Bernu, velšském Monmouthu, sudetském Tachově a v Srbči na Rakovnicku. Po maturitě na Gymnáziu a Střední pedagogické škole v Čáslavi pracoval jako knihovník, textař, asistent stomatologa, sanitář, pouliční prodejce, pracovník technických služeb, prodavač nábytku, redaktor festivalový (Techfilm), deníkový (Haló noviny), časopisecký (revue PROSTOR), rozhlasový (ČRo 6, ČRO HK) a nakladatelský (Mladá fronta, Synergie).
            Během studií občanské výchovy a českého jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, která se nakonec rozhodl z vlastní vůle nedokončit, spoluzaložil společenský čtvrtletník České listy, který souběžně převzal tradici filosofického časopisu Prométheus. Paralelně účinkoval v neformálním Studentském divadle poesie, kde se společně s Patrickem Ungermannem, Vladimírem Soukupem, Martinem Karlíčkem a dalšími spolupracovníky z akademické obce věnoval přednesu poezie, dramatizaci povídek i malým divadelním formám, a působil také v redaktorské trojici krátce vycházejícího jaksenámbudechtítníku Květinky literární.
            Neutuchající potřeba sdělovat své pocity a myšlenky vyústila v bohatou publikační činnost v periodikách poněkud zvučnějších názvů. Své články uveřejnil mj. ve Tvaru, Listech, Hospodářských a Pirátských novinách, Reflexu, Meduňce, věstníku české Obce křesťanů Okruh a střed a slovenském deníku Slovo, rozhlasové rozhovory na vlnách ČRo Hradec Králové, kreslené vtipy pak v magazínech Trnky-Brnky a Srandokaps. Je také autorem dvou vydaných sbírek poezie a krátkých próz: Osek (Gaudeamus, 2001) a Někdy je to blízko (Tvar, 2003).
            O charakteru jeho tvorby vypovídají samy verše: „Básník musí být tak slabý/ aby mu i klasy obilí kůži štětinami propichovaly./ Aby když z nebe teče žhavá tresť/ ho zasáhla jako blesk/ a skrze konce prstů vyšla s výbuchem/ po kterém zbudou oči/ dokořán otevřené...“ Svět je pro něj zraňujícím očistcem, kterým musí projít s pocitem, že jen občas má na dosah to, co kromě něj každý zná, a tak stojí raději trochu mimo se svým typicky pábitelským přesvědčením. Ne nadarmo je jeho nejoblíbenějším českým spisovatelem Bohumil Hrabal a jídlem pudink, který Tomáš Koloc rád vaří a užívá jako životozáchranný lék.
            Určité období jeho života je příznačné oscilací v prostoru vymezeném trojúhelníkem Praha – Brno - Hradec Králové. Toto bermudské bloudění naštěstí ukončilo zastavení v Hradci Králové, kde se Tomáš Koloc nakonec usadil, a tak se naše východočeská metropole může pochlubit další nepřehlédnutelnou osobností. Jedna etapa života se uzavřela, symbolicky i dokončením šestiletého studijního programu Akademie sociálního umění na jaře 2012 (příznačně absolventským představením hry Carla Pietznera Epifánie – moderní tříkrálová hra), další se otevírá...
            V současné době pracuje Tomáš Koloc jako sociální asistent v královéhradeckém charitním středisku sociálních služeb pro lidi bez domova Dům Matky Terezy a jako učitel angličtiny v jazykové škole. Stal se spoluzakladatelem královéhradeckého Spolku přátel krásného slova, kde působí jako lektor dílny tvůrčího psaní v žánru poezie, a v redakční radě spolkového časopisu Škrabopis.
            Ve volných chvílích se Tomáš Koloc stále věnuje vlastní literární a publicistické tvorbě. Kromě deníku Britské listy se jeho texty pravidelně objevují v týdeníku Kulturní noviny (především fejetony), měsíčnících ČiliChili (reportáže a rozhovory) a Dobrá adresa (literární útvary) a v reklamním magazínu Šťáva (rozhovory). Na svém kontě má interview s řadou významných osobností, např. s Vlastimilem Brodským, Zdeňkem Svěrákem nebo Ivanem Klímou. Příležitostně se uplatňuje jako překladatel, podílel se např. na vzniku českého ekvivalentu velmi diskutované a literáty citované knihy Helen Schucmanové A Course in Miracles či známé pohádky N. D. Walshe Malá duše a Slunce. Připravuje k vydání také novou sbírku poezie a pracuje na životopisné knize o scenáristovi Jaroslavu Dietlovi. Jeho velkým snem je vydat sbírku reportáží, ve kterých využívá svůj dar objevovat krásu, kde by ji nikdo nehledal.
            S Tomášem Kolocem coby moderátorem budeme mít možnost se setkat v hradecké SVK v rámci  cyklu besed se známými osobnostmi, který bude zahájen již letos v září povídáním s režisérem Karlem Smyczkem.

verze pro tisk · PDF verze