Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Dobré ráno s knihovnou

Autor: Božena Blažková
Vyšlo 9/10/2012 v čísle Ročník 22 (2012), Číslo 3, v sekci Stalo se

            V jarním čísle jsme vás zvali na první Dobré ráno se zpravodajem U nás. Akce inspirovaná business snídaněmi měnila několikrát název a nakonec jsme se dohodli na nové tradici s názvem Dobré ráno s knihovnou. První Dobré ráno se uskutečnilo v pátek dne 4. května ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Vstupenkou byla malá sladká nebo slaná „snídaňová dobrůtka“. Přítomno bylo 20 zástupců z různých knihoven našeho kraje a členové literárních spolků – Literárního spolku autorů Jičínska a Společnosti přátel krásného slova z Hradce Králové. V průběhu setkání se také ukázalo, že mezi sebou máme i zástupce Královéhradecké asociace nevládních neziskových organizací ( http://www.krasnno.cz/ ).
            Celou akci zorganizovala, místo tradičního výjezdního jednání v terénu, redakční rada zpravodaje U nás společně s úsekem public relations SVK HK. Jednalo se o první setkání podobného charakteru. Na rozdíl od dosud organizovaných tematicky zaměřených seminářů a dílen, porad ředitelů pověřených knihoven, porad metodiků a vedoucích profesionálních knihoven v rámci regionu se tentokrát sešli pracovníci z různě velkých knihoven a pracující na nejrůznějších knihovnických pozicích. Cílem byla vzájemná výměna nápadů, aktivit a sdílení potřeb.
            Zástupci knihoven se často zaměřili na představení svých aktivit obecně, aniž by více uvažovali o tom, co mohou ostatní knihovny využít. Co se týče potřeb, nejvíce byl zájem o partnerství, dále byla požadována pomoc v propagaci a vzdělávání v oblasti grantové politiky. Zajímavý byl nápad o sdílení připravených akcí (po dohodě vzájemná výměna „balíčků“ hotových akcí – besed, výstav, soutěží), případně možnost společné přípravy materiálů.
            SVK HK nabízí všem knihovnám možnost propagovat jejich aktivity v krajském městě. K tomuto účelu slouží nově instalovaný panel Co se děje v kraji ve vstupní hale knihovny. Materiály ke zveřejnění je nutné zasílat v elektronické podobě na adresu: petra.routilova@svkhk.cz . Velice podnětná byla nabídka vzdělávání v oblasti získávání grantů a sponzorů, kterou určitě v druhém pololetí využijeme. Spolek přátel krásného slova ( http://www.spks.info/ ) nabízí knihovnám v celém kraji možnost uspořádat dílnu tvůrčího psaní pro různé věkové kategorie (děti, studenti, senioři).
            Dle vyplněných dotazníků akce splnila svůj účel a na podzim bude mít své pokračování. Vzhledem k získané zkušenosti bude vhodné na další setkání přizvat hosty – pravděpodobně zástupce ostatních krajských kulturních a vzdělávacích institucí a novináře. Materiály ze semináře jsou k dispozici u metodiků pověřených knihoven a jsou vystaveny na webu SVK HK v oddíle Pro knihovny/ Zpravodaj U nás/ Nápady a tipy.
            Po skončení dopoledního jednání jel málokdo přímo domů – členy redakční rady čekalo jednání a příprava letního čísla, členky Klubka KDK SKIP odjížděly rovnou na víkendovou akci do Rokytnice v Orlických horách. A tak se opravdu dá říci: „Co jsme si uvařili – to jsme si i snědli.“ Věřím, že stejně jako jsme beze zbytku zužitkovali všechny přinesené dobroty, využijeme beze zbytku i všechny náměty a nápady z jednání :-).
 
            Organizátory potěšila následující reakce od účastníků z náchodské knihovny:
V Náchodě jsme se inspirovali…
Dobré věci by se měly vědomě šířit. To jsem si řekla po prvním setkání knihovníků a zástupců jiných organizací a spolků na „Dobrém ránu s knihovnou“, které se uskutečnilo v květnu v SVK HK.
Tuto, podle mě i ostatních účastníků, vydařenou akci jsem se rozhodla propagovat na setkání vedoucích knihoven náchodského regionu. V powerpointové prezentaci jsem představila nabídky jednotlivých knihoven a organizací. Je dobré mít povědomí o tom, kdo co dělá. A navíc je ochoten předat zkušenost, radu nebo hotový materiál.
Vzali jsme si od organizátorů Dobrého rána „mustr“ a v září uspořádáme akci podobného charakteru v knihovně v Červeném Kostelci. Akce bude zaměřená na práci dětských oddělení.
Marta Lelková

verze pro tisk · PDF verze