Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách

Autor: Zuzana Andrenková
Vyšlo 6/5/2012 v čísle Ročník 22 (2012), Číslo 2, v sekci Stalo se

            Ve dnech 25. a 26. dubna 2012 jsem se zúčastnila 4. ročníku semináře Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách, který se konal v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Seminář spolu s knihovnou pořádala sekce pro informační vzdělávání uživatelů Sdružení knihoven České republiky. Na seminář jsem se těšila a byla jsem plna očekávání. Zajímalo mě, jak se informační vzdělávání v knihovnách změnilo a vyvinulo od roku 2009, kdy jsem se zúčastnila prvního ročníku semináře, který se konal ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
            První den byly na programu jak teoretické, tak praktické přednášky. V úvodu nás Mgr. Veronika Peslerová, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, seznámila s  činností sekce informačního vzdělávání. Představila model třífázového učení EUR (evokace, uvědomění si, reflexe), pomocí kterého lze dobře připravit jednotlivé lekce informačního vzdělávání. Velmi mě zaujal model „líného informačního vzdělávání“, který vychází z modelu „líného rodičovství“ a „líného zahradničení“. Jak je uvedeno v anotaci k příspěvku Mgr. Veroniky Peslerové: „Je třeba, aby použité metody a prostředky uživatele aktivizovaly, vedly ke spolupráci, rozvíjely jejich tvořivost a kritické myšlení, respektovaly jejich zájem a schopnosti.“ Inspirující byl příspěvek Mgr. Jana Zikušky, projektového manažera NAKLIV. Představil nám desatero sekce experimentálního knihovnictví, jak a kam by se mělo informační vzdělávání vyvíjet v příštích letech. Diskuze byla bouřlivá. Po přestávce nám zástupkyně organizací a institucí NaZemi, Židovského muzea v Praze a Chaloupky, o. p. s., ukázaly pohled na informační vzdělávání ze svého úhlu. Pro zájemce z řad škol pořádají spoustu tematicky zaměřených besed, pořadů, vycházek do přírody a mnoho dalšího.Další blok přednášek byl zaměřen na praktické zkušenosti s  informačním vzděláváním z vybraných knihoven. Mgr. Alena Budková představila dokonale fungující systém informačního vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany. Za tímto systémem stojí dlouholetá a usilovná spolupráce knihovny s řediteli a učiteli škol. Kdyby obdobně fungovalo informační vzdělávání ve všech knihovnách, měli bychom vyhráno. Ale není to jen knihovna v Sedlčanech, u které se můžeme inspirovat. Další zajímavé postřehy a nápady přidaly kolegyně z Městské knihovny v Poličce, Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a Krajské knihovny Vysočiny. Závěr odborného programu prvního dne byl věnován možnostem metodiků a potřebám knihovníků. Na večer byl přichystán bohatý program. Zájemci o poezii mohli navštívit autorské čtení básníků Lubora Kasala a Ondřeje Buddea. Pro milovníky hudby byl uspořádán hudební pořad, který byl věnovaný skladateli experimentální hudby Johnu Cageovi.
            Na začátku druhého dne semináře byly představeny jednotlivé pracovní skupiny sekce IVU. Zástupkyně skupin vždy představily svou skupinu, její členy a seznámily nás, na čem ve skupině právě pracují, čeho se snaží dosáhnout a jaké mají cíle do budoucna. První skupinu s názvem Čtenářská gramotnost představila Bc. Helena Selucká z Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Tato skupina se zaměřuje na informační vzdělávání mateřských škol a 1. stupně základních škol. H. Selucká zdůraznila, že bychom měli prvky informačního vzdělávání zařadit do každé besedy, aniž by o tom děti musely nutně vědět. Nesmíme také zapomínat na citování zdrojů, které využíváme pro přípravu besed a pracovních listů. Činnost druhé skupiny Knihovny - zdroje informací představila PhDr. Zuzana Hájková z  Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, která se věnuje druhému stupni ZŠ. V tomto věku by děti měly vědět, kde a jak si mohou informace vyhledat, jak je zpracovat, použít a zhodnotit. Poslední skupinu představila Mgr. Jana Leparová z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Tato skupina se jmenuje Informační zdroje a zaměřuje se na vzdělávání studentů středních škol. Studenti by měli umět citovat použité zdroje, orientovat se v primárních i sekundárních dokumentech. Po přestávce jsme měli možnost zúčastnit se jednoho ze tří workshopů jednotlivých pracovních skupin. Vzhledem ke své práci v jičínské knihovně jsem se přihlásila do třetí skupiny, která se zaměřuje na informační vzdělávání studentů středních škol. Ze své zkušenosti vím, že zaujmout tuto věkovou skupinu je těžké. Na workshopu jsem se dověděla spoustu zajímavých tipů a webových odkazů s užitečnými informacemi, které ke své práci mohu využít. Ve skupině jsme se dohodli, že na webových stránkách NAKLIVu budeme zveřejňovat ukázky besed a vzdělávacích programů, abychom se všichni mohli inspirovat dobrými nápady ostatních. Také se mi velmi líbila ukázka lekce o plagiátorství Mgr. Jany Leparové.
            Program semináře naplnil moje očekávání. Dozvěděla jsem se spoustu nových informací. Byly zde uvedeny nápady a praktické tipy, které mohu uplatnit při tvorbě lekcí informačního vzdělávání pro studenty jičínských škol. Doufejme, že tyto semináře budou nadále pokračovat a informační vzdělávání v knihovnách se bude vyvíjet tím správným směrem.

verze pro tisk · PDF verze