Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Krkonošské setkání aneb Knihovny se otvírají

Autor: Zdeňka Flousková
Vyšlo 6/5/2012 v čísle Ročník 22 (2012), Číslo 2, v sekci Stalo se

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí, jehož zřizovatelem je Správa KRNAP (patrně jediné muzeum pod patronací Ministerstva životního prostředí), opakovaně spolupracuje s muzei na polské straně Krkonoš. Proto jsem v roce 2011 využila možnosti další výzvy fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis a přihlásila se se svou knihovnickou troškou do velkého muzejního projektu Krkonoše ve sbírkách.
Předmětem mého záměru bylo vzájemné poznávání fondů knihoven na obou stranách Krkonoš. Partnerem projektu se mi stala knihovnice z Krkonošského muzea v Jelení Hoře (Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze)Agata Kempiak.
V září 2011 jsme se tedy vydaly s knihovnicí Agátou (která má již po dva roky kvůli rekonstrukci muzea fondy zabalené v krabicích a nepřístupné) do Městské knihovny a Státního archivu v Jelení Hoře, do Regionálního muzea v městě Jawor a do Textilního muzea v Kamenné Hoře, kde jsme zkoumaly stav fondů tamních knihoven.
 
Získané poznatky jsme prezentovaly na konferenci Knihovny se otvírají dne 13. března 2012 ve Vrchlabí. Tohoto setkání se zúčastnilo přes 30 knihovnic a knihovníků muzeí, archivů a městských knihoven z české i polské strany Krkonoš, a to z Jelení Hory, Hradce Králové, Trutnova, Jablonce nad Nisou, Semil, Jičína a Vrchlabí.
Cílem konference bylo především vzájemné seznámení se pracovníků knihoven a archivů na obou stranách pohoří a dále předání informací o stavu jednotlivých knižních fondů s krkonošskou tematikou. Své fondy představovalo především Krkonošské muzeum v Jelení Hoře (Karkonosze w zbiorach biblioteki Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze), Státní archiv v Jelení Hoře (Zawartość biblioteki podręcznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, jako źródło informacji o Karkonoszach ) a Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí (Co nabízí regionální sbírkový fond knihovny Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí); příspěvky přednesly také paní ředitelka Eva Svobodová (Krkonoše v regionální článkové bibliografii  a "krkonošská" periodika 1800-1965) a Ivana Novotná (Krakonoš v literatuře) ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. O krkonošských periodikách z české strany hor v minulosti i současnosti referovali kolegové z redakce časopisu Krkonoše - Jizerské hory Jiří Dvořák a Jiří Bašta.
Jaká poznání projekt přinesl? Zjistili jsme, že významné zdroje informací o Krkonoších nalezneme v knihovně Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí a v Jilemnici, v knihovně Krkonošského muzea v Jelení Hoře, v Městské knihovně v Jelení Hoře a ve Státním archivu v Jelení Hoře. Velké krkonošské fondy jsou také ve Státním archivu a v knihovně Univerzity ve Wroclawi. Vstupy do online katalogů těchto institucí naleznete na stránkách knihovny Krkonošského muzea Správy KRNAP zde:
 http://www.krnap.cz/knihovna-krkonosskeho-muzea/
Po tradičním krkonošském kyselu nastala odpolední, již zcela neformální část projektu. Všichni účastníci si s velkým zájmem prohlédli knihovnu Krkonošského muzea, zejména jeho regionální sbírkovou část a nově uloženou sbírku starých tisků. Zbyl čas i na popovídání nad kávou a houbovcem.
 
Doufejme, že se nám podaří pokračovat ve vzájemných setkáních i dál. Vždyť navázání osobních, lidských kontaktů mezi knihovníky na obou stranách Krkonoš představuje ten nejzajímavější bonus celého záměru.

verze pro tisk · PDF verze