Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Jak být vidět a slyšet aneb Nutnost PR v knihovnách poprvé

Autor: Petra Mikulecká
Vyšlo 3/8/2012 v čísle Ročník 22 (2012), Číslo 1, v sekci Jak na to?

            Když jsem před skoro čtyřmi roky nastoupila do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové na oddělení public relations, byla jsem vyděšená. Pojem public relations neboli „PR“ mi byl sice známým termínem, ale po praktické stránce jsem si to vůbec neuměla představit. A tak jsem sedla k internetu a pojem si „vygooglovala“. Například Wikipedie mi jako vysvětlení nabídla toto: Public relations jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti. Důležitým aspektem PR je obousměrnost komunikace, kterou zajišťují…
            Jistě chápete, že takovéto vysvětlení mi zase až tak moc nepomohlo. A o PR přímo v knihovně jsem se nedozvěděla nic ani z jiných zdrojů. Proto nás napadlo, že by nebylo špatné si tento rok ve zpravodaji v každém čísle o PR v knihovnách nebo alespoň o té praktické stránce této práce něco napsat. A začneme od toho nejdůležitějšího – jak dát o sobě vědět.
            Větu, že knihovny už dlouho nejsou určeny pouze k půjčování knížek, jsme už my knihovníci slyšeli mockrát. Ale aby se to dozvěděli i naši uživatelé, o to se musí postarat právě oddělení public relations. A jak na to? Samozřejmě přes noviny, plakáty, internetové portály, tiskové zprávy, prezentační spoty v rámci městského informačního a orientačního systému nebo ve větších městech pomocí TV v autobusech.
            Noviny je nejlepší vybírat ty, které se dostávají ke čtenářům zadarmo. U nás v Hradci Králové je takovým šikovným šiřitelem informací zpravodaj Radnice, který je týden co týden doručován přímo do schránek všech občanů města. Kulturní akce institucí, jako jsou knihovny, bývají otiskovány zdarma. Zdarma vám otisknou článek i větší deníky, jako jsou u nás například Hradecké noviny či regionální příloha deníku DNES. Nejlepší je novinářům články nebo anotace jednotlivých akcí zasílat přímo adresně, protože pak máte větší jistotu, že bude otištěn. Stejně tak to je i s rozhlasem.
            Zadarmo máte možnost využívat i některé informační portály. My máme dobrou zkušenost s portálem Akce.cz na www.akce.cz nebo portálem, jenž nese název Hradec Králové – kulturní akce na http://kultura.hradeckralove.cz/. Určitě existují podobné stránky i ve vašich městech. Ale co se internetu týče, nejlepší zkušenosti máme s Facebookem. Kulturní akce nebo novinky v knihovně můžete vystavit okamžitě, jak se je dozvíte, takže se k vašim uživatelům dostanou rychle a podobně rychle na ně mohou i reagovat. Tím získáte zpětnou vazbu a zpětná vazba je pro PR to nejdůležitější.
            Dalším takovým osvědčeným způsobem, jak informovat uživatele o své existenci, jsou plakáty větších formátů vylepované po městě. Ty samozřejmě už nejsou zadarmo, ale plní svoji funkci. V Hradci Králové si je necháváme každý měsíc vylepovat na plochy, které se nacházejí v těsné blízkosti zastávek. A lidé, kteří čekají na autobus, se většinou snaží svůj čas krátit čtením. A co je lepším čtením než pozvánky na kulturní akce, které je mohou obohatit? J Plakáty, které nenecháme vylepit, pak sami roznášíme po kulturních institucích, kde se konají podobné akce. Téměř všechny mají pro tuto formu reklamy vyčleněné nástěnky. Dobré je plakáty nechávat také na krajském úřadě nebo na magistrátu města. Vděčným vylepovacím místem jsou také školy. I když tam hrozí, že váš plakát bude brzy skryt pod nánosy dalších plakátů.
            Novinkou v prezentaci knihovny je pro nás spot na informačním a orientačním systému města. V létě 2011 jsme vytvořili krátký spot o knihovně, kde je řečeno, kde se nacházíme a co všechno poskytujeme. Jsou to fotografie doplněné hudbou a mluveným slovem, které nám nabídla společnost DARUMA http://www.daruma.cz/. Opět to není zrovna zadarmo, ale dozvědí se o vás lidé, kteří by si vás jinde nevšimli. Stejné je to i se spotem na televizích v autobusech. S tím sice zatím nemáme praktickou zkušenost, ale už na tom pracujeme. Pokud by vás tato možnost zajímala, podívejte se na http://www.transport-tv.cz/. Pro městské kulturní instituce poskytují slevu.
            Kromě zviditelnění knihovny po městě jsou důležité i kontakty. A tady se dostáváme k té příjemné části naší práce. J Možností, jak sehnat kontakty, je více. Buď můžete navštěvovat vernisáže v okolí či zajít přímo na obchodní snídani. Na obchodní snídani se sejdou lidé, kteří něco nabízí vám, ale také potřebují něco i od vás. Můžete zde získat plno nových kontaktů, ať už na pronájem prostor či tip na hezkou výstavu nebo besedu. První dvě návštěvy stojí 150 Kč, a pokud budete mít zájem dále na snídaně docházet, musíte se stát členem klubu, což už opět není zrovna levná záležitost. Ale myslím, že i ty dvě návštěvy stojí za to. Více se o obchodních snídaních můžete dočíst na adrese http://www.obchodnisnidane.cz/kluby.html.
 
            Všem PR pracovnicím a pracovníkům, kteří se rozhodli na obchodní snídani vyrazit, přeji dobrou chuť a v příštím čísle se budu těšit na shledanou u dalšího článku na téma PR v knihovnách.

verze pro tisk · PDF verze