Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovníci knihovníkům aneb Rozšířené jednání redakční ra

Autor: Božena Blažková
Vyšlo 3/8/2012 v čísle Ročník 22 (2012), Číslo 1, v sekci Stalo se

            Koncem loňského roku požádaly o uvolnění z členství v redakční radě Marta Valešová a Eva Komínová. Oběma kolegyním děkujeme za jejich dosavadní práci a věříme, že se i nadále alespoň občas s nimi setkáme prostřednictvím jejich článků. Do redakční rady byla v letošním roce nově jmenována Bc. Markéta Poživilová, která bude zastupovat nejen Knihovnu města Hradce Králové, ale i královéhradecký okres a Klub dětských knihoven.
 
            Redakční rada pravidelně hodnotí na svém prvním jednání v roce minulý ročník a připravuje koncepci nového roku. Zve si na pomoc hosty – dopisovatele, knihovníky spřátelených knihoven či metodiky. Sestava hostů se mění každým rokem a pokaždé přináší na jednání nový úhel pohledu. V letošním roce oživily redakční radu zejména kolegyně z Nového Města nad Metují, které nás mj. upozornily na to, že noví a mladí knihovníci/nové a mladé knihovnice uvítají opakování a prohlubování jednotlivých témat, protože uvedená témata jsou pro ně novinkou.
            Přítomní opětovně preferovali tištěnou podobu a zdůrazňovali, že elektronickou podobu využívají zejména při hledání článků a informací. Byl oceňován význam zpravodaje v rámci metodické pomoci malým knihovnám. V některých regionech je však stále ještě zapotřebí ze strany metodiků zpravodaj více využívat a mezi malými knihovnami propagovat.
            Při hodnocení zpravodaje se také hodně diskutovalo o potřebě většího množství konkrétních a návodných námětů ve stylu „jak na to“ na jedné straně a o důležitosti odborných článků, které mapují nejnovější trendy knihovnictví, na straně druhé. Vysoce bylo hodnoceno, že si vlastně děláme zpravodaj sami pro sebe – konkrétní redakční rada pro konkrétní knihovníky konkrétního kraje. Náš původní slogan „praktická odbornost“ jsme tedy doplnili heslem „knihovníci knihovníkům“.
            I když je letošní téma „retro“, připravili jsme pro čtenáře několik novinek. Jedná se hlavně o nové rubriky – první je praktická a má název „Jak na to“, druhá je ve stylu retro a jmenuje se „Knihovnické vzpomínání“ a se třetí se seznámíte až v podzimním čísle pod názvem „Nové trendy v knihovnách“.
            Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu ke všem novým rubrikám i ke zvolenému tématu ve stylu „retro“. Pomozte nám svými názory a náměty tvořit náš společný regionální knihovnický zpravodaj. Podívejte se na zadní stranu obálky, seznamte se s naší „retrovýzvou“ a pomozte nám najít regionální knihovnické poklady. Domníváme se, že jedním z největších pokladů v knihovnách jsou lidé – knihovníci/knihovnice, a tak kromě jiného začínáme shromažďovat zajímavé vzpomínky od „dříve sloužících, dlouho sloužících či stále ještě sloužících“ knihovníků. Členka redakční rady a studentka Univerzity Hradec Králové Bc. Vanda Vaníčková dostala tipy od metodiček pověřených knihoven, některé z vás osloví a přijede vás „vyzpovídat“. A pokud nepřijede zrovna za vámi, nic přece nebrání tomu, abyste své vzpomínky sepsali a zaslali. Pomůžete nám tím zmapovat příběh knihovnictví našeho kraje.
 
            Připravili jsme pro vás ještě jednu novinku. Již několik let pořádáme výjezdní zasedání redakční rady. Je mnoho knihoven, které bychom rádi navštívili, ale vzhledem k tomu, že většina členů redakční rady není z Hradce Králové, máme problém s dopravou. Když už nemůžeme přijet my k vám, přijeďte vy k nám. Zveme vás na Dobré ráno se zpravodajem U nás, které se uskuteční v pátek 4. května od 10 hodin ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Budeme si navzájem „prodávat“ a „kupovat“ knihovnické nápady a náměty.

verze pro tisk · PDF verze