Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Spolek přátel krásného slova – líheň mladých hradeckých literátů

Autor: Zuzana Hloušková
Vyšlo 12/13/2011 v čísle Ročník 21 (2011), Číslo 4, v sekci Knihovníci, čtenáři políbení múzou

Občanské sdružení Spolek přátel krásného slova (SPKS) založili na jaře 2003 královéhradečtí literáti–amatéři s úmyslem prezentovat vlastní tvorbu a podpořit zájem o literaturu a četbu především u mladých lidí. Dnes má Spolek za sebou téměř 8 let poměrně bohaté činnosti, během které se podařilo zrealizovat řadu akcí, jako jsou poetické večery, autorská čtení a komponované pořady o spisovatelích, často s doprovodem živé hudby. Světlo světa spatřily také tři spolkové almanachy s ukázkami z díla členů, kterými jsou neprofesionální autoři, byť někteří z nich zaznamenali i drobné úspěchy na literárním poli v podobě útlých sbírek poezie či fejetonů v místním tisku. Žánrové zaměření členů je velmi pestré, od poezie přes fejetony a črty, pohádky, humoristickou prózu až k fantasy a science fiction. Spojuje je nejenom stejný zájem, ale i přátelství a sdílení rodinných, studijních i pracovních peripetií.
Spolek na počátku své činnosti převzal od jiné neziskové organizace pořádání literární soutěže O Cenu Hradeckého Škrabáka, určené místním začínajícím autorům prózy, poezie a publicistiky ve věku 10-22 let, která se následně dočkala dalších 7 ročníků. Z každého ročníku se podařilo vydat sborníček vítězných prací, jehož podoba se postupně proměnila v profesionálně zpracovanou publikaci. Ze soutěže se stala regionální svébytná akce, do které se za její historii zapojilo celkem 479 autorů a která do řad porotců a hostů slavnostního vyhlášení výsledků zlákala řadu známých osobností (např. Igor Chaun, Pepa Nos, Jan Vodňanský, Vlastislav Toman). Tak jako se vše vyvíjí a roste, měnily se také představy členů o účinné podpoře začínajících autorů. Už nestačilo pouze shromažďovat literární počiny mladých lidí a rozdávat ceny. Proto se v roce 2011 literární soutěž proměnila ve Škrabákovy dílny tvůrčího psaní. O jejich průběhu jste se mohli dočíst v minulém čísle zpravodaje. Po tříměsíční práci nakonec úspěšně absolvovalo 12 autorů a svoje uznání jim přijel vyjádřit předseda českého PEN klubu Jiří Dědeček. Slavnostní ukončení 1. ročníku Škrabodílen proběhlo ve středu 26. října 2011 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové v rámci Setkání knihovnic a knihovníků a všech přátel krásného slova. V první části programu Spolek představil jednotlivé úspěšné absolventy Škrabodílen. Každý z nich pak dostal příležitost přečíst ukázku ze své tvorby a převzal také osvědčení o účasti a další ceny. Jednotlivé sekce doprovázel drobným komentářem garant příslušné dílny, velmi oživující bylo společné vystoupení oceněných začínajících básníků, kteří recitovali své verše z putovního výtisku Literární přílohy Kulturních novin, kde byl uveřejněn výběr z textů vzešlých ze Škrabodílen. V druhé části programu došlo na již tradiční udílení titulů Knihovnice/Knihovník roku Královéhradeckého kraje a na křest publikace Knihovny v proudu času. Věříme, že tak byla založena nová tradice a že se setkání knihovníků a přátel literatury podaří zase někdy zopakovat.
Druhou výraznou složku činnosti Spolku tvoří autorská čtení, pořádaná převážně ve Sluneční čajovně a krátkodobě v Literární kavárně SVK v Hradci Králové. Autorská čtení patří spíše ke komornějším akcím, pravidlem se stala následná diskuse, poskytující původci textu upřímnou a konstruktivní zpětnou vazbu. Ročně se podaří uspořádat kolem šesti těchto vystoupení, s trvale narůstajícím počtem členů lze předpokládat i vyšší četnost třeba už v příštím roce. Příležitostně Spolek představuje na svých akcích zajímavé hosty, naposledy to byl např. František Novotný, náš přední autor vědecko-fantastické literatury a dvojnásobný laureát Ceny Karla Čapka, jehož autorské čtení z románu Prsten od vévodkyně spolek uspořádal pro veřejnost ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v rámci Týdne knihoven. V pondělí 3. 10. tak měli posluchači možnost vyslechnout si autorovo fenomenální vyprávění o záhadách, které obestírají život Boženy Němcové, a být u zrodu nového žánru, kde se snoubí historická fakta s prvky žánru fantasy.
V poslední době se členové Spolku zaměřují na propagační aktivity, jejichž cílem je upozornit na činnost SPKS především hradeckou veřejnost a rozvíjet zájem o literaturu mezi mladými lidmi. Spolek se např. podílel na letní čtenářské soutěži Poznejte hrad, prezentoval se formou happeningu v kostýmech během Slavností Královny Elišky na Velkém náměstí v Hradci Králové nebo na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Vrcholem letošního osvětového úsilí se stala kampaň Hradecká kapka poezie, kterou se spolek přihlásil do 13. ročníku festivalu Den poezie, konaného podobně jako v předchozích letech na památku narození Karla Hynka Máchy (* 16. 11. 1810). Letošní ročník se díky desítkám regionálních pořadatelů rozrostl po 40 městech po celé naší republice. Cílem naší kampaně, zaštítěné sloganem "Kapka poezie nikoho nezabije", bylo probudit uvadající zájem o poezii jako takovou a ukázat obyvatelům Hradce Králové, že poezie není mrtvá. Členové SPKS vlastnoručně vyrobili více než 1000 ruliček v dárkovém balení, na které bylo spotřebováno pět balíků trojbarevného papíru a více než 200 m provázku pro ozdobnou mašličku. Každá rulička, obsahující jednu z 16 básní z pera členů SPKS, byla očíslovaná, a dokud se svitek nerozbalil, nebylo možné poznat, jaká báseň uvnitř je. Rulička číslo šestnáct však byla zvláštní. Jako na jediné na ní totiž nebyl text, ale naopak prázdné řádky čekající na zaplnění. Tím jsme chtěli do celé akce zapojit i samotné čtenáře a vyprovokovat je, aby si sami zkusili napsat svou vlastní báseň. Ruličku a milý úsměv rozdávali v týdnu od 7. 11. do 14. 11. nejen sami členové spolku, ale i studenti Univerzity Hradec Králové a žáci některých královéhradeckých středních škol. Narazit jste na ně mohli v prostorách Univerzity Hradec Králové, v AC-klubu, na hlavním vlakovém nádraží, na úřadech, v obchodních domech. Jedním z rozdávacích míst se stala i Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a příště to může být třeba i ta vaše!
Před dvěma lety dospěl Spolek k zahájení vlastního vydavatelského programu Škrabákova expedice, v rámci kterého se v roce 2009 podařilo vydat humoristicky laděnou knížku Jaroslava Svobody Houbotlas a v roce 2010 fantasy román Zuzany Hlouškové Čtyři klíče. Zmíněné autory i jejich knihy rádi představíme v některém z dalších čísel tohoto zpravodaje. K nejnovějším záměrům patří obnovení spolkového e-zinu Škrabopis, který by se měl z občasníku proměnit v lifestylový literární časopis, věnující se otázkám tvůrčího psaní, literárním soutěžím, žánrům zábavné literatury pro mládež, počinům komunitního literárního světa (literární spolky, kavárny, projekty, kampaně apod.) a ukázkám z tvorby začínajících autorů. Úroveň, rozsah a obsah zpravodaje budou zvoleny s ohledem na zájmy cílové skupiny čtenářů mezi 15-25 lety a se záměrem kultivace čtenářského vkusu a podpory písemného projevu mladé generace zábavnou a nenásilnou formou. Zda se záměr podaří, ukáže jenom čas.
 
Pokud vás činnost SPKS zaujala, podívejte se ještě na webové stránky: http://www.spks.info/  

verze pro tisk · PDF verze