Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovníci Královéhradeckého kraje 2011

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 12/13/2011 v čísle Ročník 21 (2011), Číslo 4, v sekci Naše téma

            Medailonky oceněných knihovníků byly připraveny na základě podkladů, které zaslaly jednotlivé pověřené knihovny. Všem oceněným knihovníkům ještě jednou gratulujeme:-).
 
            Kategorie profesionální knihovníci:
 
PhDr. Eva Čečková
 
Paní Eva Čečková se knihovnictví začala věnovat v roce 1963, kdy se rozhodla studovat Střední knihovnickou školu v Brně. Po maturitě prošla několika knihovnami – Okresní knihovnou ve Svitavách, knihovnou Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV v Praze a Městskou knihovnou v Žamberku. Vzdělání si doplnila vysokoškolským studiem a rigorózní zkouškou. V roce 1981 nastoupila do knihovny lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde zastávala do roku 2008 funkci vedoucí knihovny.
 Své více než třicetileté působení v knihovnictví neopouští paní doktorka Čečková ani nyní. Pracuje jako dobrovolná knihovnice a jejím působištěm je pobočka Knihovny města Hradce Králové v Pileticích. Každé čtvrteční odpoledne zprostředkovává služby místním obyvatelům okrajové části Hradce Králové. Své zkušenosti předává i mladé generaci jako lektorka oboru knihovnické a informační systémy a služby na SOŠ Hradební v Hradci Králové. Několik let se účastnila práce v redakční radě regionálního knihovnického zpravodaje U nás.
A to ještě není úplný výčet aktivit paní Evy Čečkové. S nadšením se věnuje činnosti ve Společnosti ochránců památek východních Čech a je předsedkyní Spolku za staré město Hradec Králové a v neposlední řadě se věnuje, kromě lásky ke knihám, i svým čtyřem vnoučatům.
 
            Kategorie neprofesionální knihovníci:
 
Radmila Kozáková
Obecní knihovna Hořiněves, okr. Hradec Králové - http://www.horineves.cz/knihovna
 
Paní Radmila Kozáková se již devět let zabývá ve svém volném čase knihovnou v Hořiněvsi v okrese Hradec Králové. Má zásluhu na zútulnění prostor knihovny, zvláště koutku pro dětské čtenáře, dokáže vzbudit zájem veřejnosti při pořádání kulturních akcí, jako jsou autorská čtení, výstavy, poradny. Paní knihovnice jako jedna z prvních v okrese Hradec Králové začala pracovat s automatizovaným knihovnickým systémem, aktivně se účastnila revize knihovny, pravidelně sama aktualizuje webové stránky a také se nebrání dalšímu odbornému vzdělávání.
Paní Kozáková má vše, co nemá správnému knihovníkovi chybět: ochotu pomáhat, znalost knihovního fondu a výpočetní technologie, kreativitu a originalitu, nadhled a smysl pro humor, chuť se učit nové věci a radost ze své práce.
 
Oldřich Suchoradský,
Knihovna Mlýnec u Kopidlna, pobočka Městské knihovny v Kopidlně, okr. Jičín
 
            Pan Oldřich Suchoradský se před více než čtyřiceti lety jako mladý učitel matematiky a fyziky přestěhoval do Mlýnce u Kopidlna v okrese Jičín a od té doby se stará o místní knihovnu. Během té doby knihovnu několikrát přestěhoval, zcela přebudoval a rozšířil knižní fond. Úspěšně soutěžil v celostátním kole soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu i doplňoval pomocí darů od svých čtenářů exilové a samizdatové autory, nalákal do své knihovny mnoho čtenářů i z okolních obcí a přivedl ke čtení dlouhou řadu mladých lidí.
Svůj vztah ke knihovnictví sám popsal takto: „Motivací pro mne byl nádherný profesní stav knihovnický, kde hranice mezi amatérem a profesionálním pracovníkem neexistuje. V mysli se mi vynořují nezapomenutelné vzpomínky na nejrůznější zájezdy a setkání spojené s touto činností. Práce knihovníka se pro mne stala víc než povinností, jakou se mi jevila v samém začátku, stala se pro mne velkým obohacením mého života.“
 
Šárka Pokorná a Otakar Pokorný,
Knihovna Pěkov, pobočka Knihovny města Police nad Metují, okr. Náchod
 
            V obci Pěkov, která je částí města Police nad Metují v okrese Náchod, se ve svém volném čase věnuje knihovně rodina Pokorných. Paní Šárka Pokorná, která převzala v roce 1991 knihovnu do své péče, přivedla postupně ke knihovnické práci i svého manžela pana Otakara Pokorného i obě své děti, Jakuba a Terezu. A ukazuje se, že toto rodinné zapojení knihovně svědčí.
            Na prvním místě je v této knihovně půjčování knih. Knihovníci z Pěkova pilně využívají výměnných souborů a meziknihovních služeb a praktikují i donášku knih do domu. Druhou významnou částí jejich práce je pořádání kulturních akcí. I když v obci není škola ani školka, zásluhou knihovníků se zde uskutečňuje Noc s Andersenem i dětský den na konci prázdnin. Velký ohlas měla výstava loutek Vítězslavy Klimtové a výstava starých fotografií Pěkova. Z dalších událostí připomeňme úpravu interiéru knihovny anebo práce na nové webové stránce, které realizovali manželé Pokorní v letošním roce.
            O knihovně se dočtete i v čísle 2 letošního ročníku našeho zpravodaje, kde o knihovně napsala paní Marta Lelková článek Knihovna jako dům otevřených dveří…
 
Hana Drašnarová,
Místní knihovna Sedloňov, okr. Rychnov nad Kněžnou
 
Paní Hana Drašnarová jako ředitelka základní školy v Sedloňově, v okrese Rychnov nad Kněžnou, převzala do své péče místní knihovnu v roce 1966, tedy před čtyřiceti pěti lety.
Za dobu svého působení provedla knihovnu stěhováním i rekonstrukcí. Knihovna má dostatek návštěvníků i v současnosti, když byla v obci zrušena škola. Půjčovna je vybavena internetem i elektronickým katalogem a k doplňování literatury se využívají výměnné soubory z Městské knihovny v Dobrušce. Knihovna je středem kulturního života obce. Do knihovny chodí na svá setkání místní ochotnický spolek, její prostory sousedí s Památníkem obce Sedloňov a Síní Jarmily Haldové, o které se také stará paní knihovnice Drašnarová. 
 
Ivana Kubečková,
Obecní knihovna Radvanice, okr. Trutnov - http://knihovnaradvanice.webk.cz
 
            Paní Ivana Kubečková je profesí knihovnice, do zaměstnání nastoupila v roce 1983 a v současné době zastává funkci vedoucí oddělení pro dospělé v Městské knihovně v Trutnově. Zároveň se po celou dobu stará jako dobrovolná knihovnice o Obecní knihovnu v Radvanicích v okrese Trutnov.
            Paní Kubečková se řídí heslem „pro čtenáře vše“ a snaží se uplatňovat ve své práci moderní knihovnické postupy. V roce 2001 byla první v okrese, kdo v obecní knihovně uplatnil automatizovaný knihovnický systém. V roce 2006 založila pro svou vesnickou knihovnu webovou stránku. Paní knihovnice navázala úspěšnou spolupráci se Základní školou v Radvanicích, organizují společně Pasování na čtenáře i další akce a knihovna je stále plná dětí.
 
            Knihovna roku 2011 Královéhradeckého kraje:
Cena Ministerstva kultury - Knihovna roku 2011 - Zvláštní ocenění a diplom
Městská knihovna v Miletíně, okr. Jičín - http://www.knihovnamiletin.webk.cz/
paní knihovnice Alena Erbanová
            Velmi pěkná, prostorná a moderně vybavená knihovna s bezbariérovým přístupem, kvalitním aktuálním fondem a velmi dobrým technologickým vybavením je umístěná v centru obce v rekonstruovaném domě určeném kulturnímu a komunitnímu životu obyvatel. Knihovna má nadstandardní počet čtenářů, výpůjček i návštěvníků. Vzniklo při ní mateřské centrum, rozvíjí se bohatá kulturní, vzdělávací a komunitní činnost pro všechny věkové skupiny obyvatel. Mimořádná je spolupráce s občanskými sdruženími a dalšími subjekty v obci; velmi dobrá je spolupráce s vedením obce, které knihovnu maximálně podporuje. Knihovna je přirozeným a mimořádně kultivovaným centrem obce.

verze pro tisk · PDF verze