Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Setkání knihovnic a knihovníků a všech přátel krásného slova

Autor: Petra Mikulecká
Vyšlo 12/13/2011 v čísle Ročník 21 (2011), Číslo 4, v sekci Naše téma

            Ani jsme se nenadáli, uběhl rok a opět jsme se sešli ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové na slavnostním vyhlašování knihovnice/knihovníka roku 2011 Královéhradeckého kraje. Ale to, že mezi minulým vyhlašováním a tím letošním uběhl rok, bylo poznat hned z pozvánky. Novinkou totiž bylo, že se nesešli pouze knihovníci, ale také přátelé krásného slova. Večer se uskutečnil 26. října 2011 a záštitu nad celou akcí převzal hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc. Podporu vyjádřilo i město Hradec Králové. Za sponzoring děkujeme Královéhradecké provozní, a. s.
            Program byl zahájen úvodním slovem ředitelky Studijní a vědecké knihovny Mgr. Evy Svobodové, která mimo jiné uvedla i spojitost mezi knihovníky a členy Spolku přátel krásného slova – knihovníci krásné slovo uchovávají a členové Spolku ho vytvářejí. Poté představila dva hlavní moderátory večera – Bc. Kateřinu Hubertovou, předsedkyni regionálního výboru SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), a Bc. Lukáše Vaníčka ze Spolku přátel krásného slova, který odstartoval pásmo autorského čtení a hudby. Autorského čtení se s noblesou zhostili mladí začínající prozaici a básníci, kteří tímto završili svou účast ve Škrabodílnách čili v soutěžních Škrabákových dílnách tvůrčího psaní. Jejich lektory byli členové Spolku přátel krásného slova Zuzana Hloušková, Tomáš Koloc a Lukáš Vaníček. Každý z lektorů během večera originálním způsobem představil své svěřence a předal jim certifikát k úspěšnému zakončení Dílen. A pokud mohu posoudit z pohledu laika, opravdu si toto ocenění zasloužili.
            O hudební doprovod se postaral básník, písničkář, textař, překladatel a předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček, jehož nevšední texty písní rozesmály snad všechny v sále a přispěly k celkové pohodě večera. Fascinující také byla jeho bilingvita, kdy v písních plynule přecházel z francouzštiny do češtiny. 
            Po zhruba hodinovém pásmu, které všechny přítomné příjemně naladilo, se přistoupilo k udílení titulů Knihovnice/Knihovník roku 2011 Královéhradeckého kraje. Oceněných knihovníků bylo celkem sedm. PhDr. Eva Čečková, působící v Hradci Králové, Hana Drašnarová z Místní knihovny Sedloňov, Radmila Kozáková z Obecní knihovny Hořiněves, Ivana Kubečková z Obecní knihovny Radvanice, manželský pár Šárka a Otakar Pokorných z Knihovny Police nad Metují, přesněji z její pobočky Pěkov, a Oldřich Suchoradský z Městské knihovny Kopidlno – pobočka Mlýnec.
            Všichni knihovníci obdrželi z rukou PhDr. Pavla Mertlíka, vedoucího oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu, Mgr. Evy Svobodové, ředitelky Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, a v neposlední řadě z rukou Bc. Kateřiny Hubertové, předsedkyně regionálního výboru SKIP, obraz, který jim věnoval Krajský úřad Hradec Králové, květinu věnovanou regionálním výborem Svazu knihovníků a informačních pracovníků – region Východní Čechy a diplom a tašku s propagačními materiály Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Při přebírání ocenění byl každý z oceněných knihovníků představen v krátkém medailonu, který mapoval jeho profesní život.
            Na slavnostním předávání byla paní Alenou Erbanovou (Místní knihovna Miletín) zastoupena i Knihovna roku 2011 Královéhradeckého kraje.
            Po předání cen všem oceněným přišel na řadu křest publikace Knihovny v proudu času, kterou za autorský kolektiv představila Eva Semrádová ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Slavnostního křtu publikace se ujala Mgr. Ladislava Zemánková z Knihovnického institutu NK ČR a Bc. Jaroslava Vydarená z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Ovšem nekřtilo se šampaňským, ale barevnými burisony, protože jsme všichni buď knihovníci nebo milovníci knih a jejich polévání pociťujeme jako barbarství J. Díky burisonům zůstala křtěná publikace (i parkety v konferenčním sále) stále použitelná.
            Po křtu se oficiální část večera nachýlila ke konci a po závěrečném vystoupení Jiřího Dědečka jsme si všichni mohli přiťuknout dobrým moravským vínem na další úspěchy všech oceněných knihovníků i mladých začínajících umělců.
 
            Předchozí odstavec se mi zdál krásný k zakončení článku, ale stejně mi to nedá a doplním ještě to, že na rautu, který následoval po oficiální části večera, bylo sladké i slané pečivo napečené knihovnicemi Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a podle toho, jak se všechno snědlo, jsme usoudili, že všem hostům opravdu chutnalo. J
 
            A ještě něco na úplný závěr:
Zápis Jiřího Dědečka 26. 10. 2011 do Pamětní knihy Studijní a vědecké knihovny:
 
Nač jsem chodil do školy
s chvalitebnou pílí?
Každý tu má pistoli,
nekecá a střílí…
 
Srdečně Jiří Dědeček

verze pro tisk · PDF verze