Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovnická ocenění

Autor: Božena Blažková
Vyšlo 12/13/2011 v čísle Ročník 21 (2011), Číslo 4, v sekci Naše téma

            V posledních deseti letech se konečně opět začíná společensky oceňovat práce knihoven a knihovníků. Přehled knihovnických cen byl zpracován pro loňské vyhlášení Knihovníků Královéhradeckého kraje. Prezentace je k dispozici na webu naší knihovny. Knihovnickým oceněním je také věnována stať Oceněné knihovny a knihovníci v nové publikaci Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010.
            V následujícím úvodním článku se budu zabývat pouze cenou Knihovna roku, která se uděluje od roku 2003 na základě nařízení vlády č. 5/2003. Knihovny jsou nominovány v kategoriích základní knihovna a knihovnický počin. Nominace vznikají na základě výsledků krajských soutěží Vesnice roku nebo na návrh odborné či laické veřejnosti. Nejúspěšnější z našeho regionu byla Knihovna města Hradce Králové, která v roce 2007 získala 1. místo v kategorii významný počin za projekt Šablona webu pro malé knihovny. V téže kategorii získala ocenění a diplom v roce 2010 Městská knihovna Vamberk, kterou do soutěže nominovala veřejnost. V kategorii základní knihovna získala v roce 2008 ocenění a diplom Obecní knihovna Praskačka–Sedlice. Kromě knihoven, které uspěly v krajské soutěži Vesnice roku, byla již několikrát veřejností nominována Knihovna u Mokřinky z Mokrého. V krajské porotě Vesnice roku zastupuje knihovníky kolegyně Věra Škraňková z Náchoda.
            V roce 2009 u příležitosti 60. výročí založení Studijní a vědecké knihovny byli poprvé oceněni profesionální i neprofesionální knihovníci našeho regionu. Návrhy podávají pověřené knihovny. Nejedná se o soutěž, ale o ocenění dlouhodobé (minimálně pětileté) příkladné knihovnické práce. Ceny uděluje krajská knihovna ve spolupráci s regionálním výborem SKIP. Akce se koná pod záštitou hejtmana kraje. V rámci slavnostního vyhodnocení jsou samostatně oceněny i knihovny, které uspěly v krajském kole soutěže Vesnice roku.
            V letech 2009 a 2010 získaly ocenění krajský knihovník/knihovnice roku celkem 4 profesionální knihovnice: Mgr. Lidmila Košťálová z Jičína, Mgr. Marie Sobotková z Náchoda (2009) a Marcela Machová z Náchoda a Jana Vacinová z Týniště nad Orlicí (2010). Z řad neprofesionálních knihovníků ocenění získali: Ivana Novotná z Roudnice (HK), Marie Vaňková z Libuně (JC), Marie Grimová z Nového Hrádku (NA), Dagmar Honsnejmanová z Mokrého (RK), Emil Pokorný (TR) a Jana Kopřivová z Předměřic (HK), Bohumila Krausová z Chvalkovic (NA), Věra Máslová z Prosečného (TR), Dana Vagenknechtová z Třtěnice (JC) a Miloš Zemánek z Lípy nad Orlicí (RK). Krajskými knihovnami roku se staly Knihovna u Mokřinky z Mokrého (2009) a Obecní knihovna v Batňovicích (2010).
            O oceněných knihovnách i o slavnostním vyhlášení pravidelně v našem zpravodaji informujeme. Kdo získal ocenění v letošním roce, se dozvíte v následujících článcích. V roce 2012 můžete být mezi oceněnými knihovníky právě vy. :-)

verze pro tisk · PDF verze