Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Když se řekne Bobina…

Autor: Medailonek připravila (a doufá, že nebude šéfredaktorkou odstraněn) Alena Součková
Vyšlo 12/7/2010 v čísle Ročník 20 (2010), Číslo 4, v sekci Kdo je ...

Knihovnická cena – Medaile Z. V. Tobolky – je největším oceněním knihovnické práce. Pozn.: Zdeněk Václav Tobolka (18741951) byl významným českým knihovníkem, ředitelem Parlamentní knihovny, bibliografem, tvůrcem katalogizačních pravidel, zakladatelem vysokoškolského studia knihovnictví a knihovnickou osobností světového významu první poloviny 20. století. Komise každoročně vybírá z návrhů pět nositelů – a není to práce snadná. V knihovnách se totiž setkáváme s lidmi nadšenými pro svoji práci, kterou berou jako celoživotní poslání, a určitě by si ocenění zasloužili. Není to jen výčet odpracovaných let, ale hlavně pestrost zaměření, přesah a význam nad rámec instituce a města. A k takovým jistě patří i nositelka letošní Tobolkovy medaile z východočeského regionu. Z dříve oceněných jmenujme například PhDr. Jaroslava Suchého a Mgr. Marii Sobotkovou z Náchoda, JUDr. Jaroslavu Kobrovou z Trutnova, Mgr. Jana Pětu, PhDr. Vlastu Hamplovou a Mgr. Evu Svobodovou z Hradce Králové – i pro „naši“ letošní oceněnou to byli učitelé a spolupracovníci, na které s úctou vzpomíná.
            Ohlédnutí za obdivuhodnou délkou, obsahovou a územní působností by vydalo na několikastránkový text: začátky ve vysokoškolské knihovně Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích (od roku 1966), pak období v okresních knihovnách v Chrudimi a Pardubicích a několikaleté působení v tehdejší Státní vědecké knihovně v Hradci Králové. Jako zlatá nitka proniká jejím profesním působením oblast informačního vzdělávání dětí a mládeže, stejně jako aktivity v Klubu dětských knihoven, u jehož zrodu stála. Ani působení v resortu školství – kdy budovala moderně pojatou školní knihovnu při Základní škole Závodu míru v Pardubicích – neoslabilo její vztah k veřejným knihovnám a knihovnickému dění.
            Návrat do hradecké vědecké knihovny v roce 2002 znamenal nové profesní zaměření – redakční práci a nově koncipovaný úsek public relations. Nasadila vysokou laťku. Do redakční práce vkládá celou svoji osobnost. S nadšením navštěvuje i knihovny v menších obcích, diskutuje s knihovníky a návštěvníky těchto knihoven, zkušenosti potom předává formou článků – určitě je nejcitovanější autorkou a i ostatní spolupracovníky podněcuje k rozsáhlé publikační činnosti. Přivítala i vznik nového periodika GRAND BIBLIO, v jehož redakční radě od počátku působí. Zorganizovala seminář o knihovnickém tisku.
            Nejnovější aktivitou je působení v nově ustanovené sekci SDRUK pro informační vzdělávání, kde využívá svých znalostí lektorky v oblastech kritického myšlení a vzdělávání dospělých.
            To je jen stručný výčet aktivit a zdá se až k neuvěření, jak se to dá všechno stihnout.
Bobina Blažková – Dalecká prostě neposedí, nepostojí, neustále vymýšlí něco nového a je stále příkladem pro další generace knihovnic. Tobolkova medaile je pro šéfredaktorku knihovnického zpravodaje U nás také oceněním k jubilejnímu 20. ročníku tohoto periodika.
            Je v republice jenom několik osobností, kdy stačí říci jenom jméno, a již víme, o koho se jedná: Zlata (Mgr. Zlata Houšková), Vítek (PhDr. Vít Richter) … – a jsme rádi, že mezi ně patří i Bobina (Božena Blažková, rozená Dalecká).
 

verze pro tisk · PDF verze