Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovny současnosti 2010 z pohledu přednášejícího aneb Káva od Lania

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 12/7/2010 v čísle Ročník 20 (2010), Číslo 4, v sekci Stalo se

Můj pohled na letošní konferenci je spojen se standardy veřejných knihovnických a informačních služeb, ale myslím, že článek s názvem Standardy by mnohého kolegu knihovníka odradil, proto mi dovolte na úvod kapku novinářských způsobů a začněme od té kávy.
Konferenci na Seči považuji za součást svého profesního vzdělávání a pokud možno pravidelně se účastním alespoň toho nejnabitějšího prostředního konferenčního dne, protože kde jinde se můžete na malém časovém prostoru dozvědět tak sumárně o novinkách, úspěšných projektech a vizích českého knihovnictví než právě tam. Virtuální zprávy mluvené slovo nenahradí, a proto účastníků konference stále přibývá. Letos mi ovšem zcela překvapivě do role posluchače přednášek vstoupilo pozvání mezi přednášející. Seč mi vlastně začala už v červnu. Výzvu k přednášce na téma Dva pohledy na standardy veřejných knihovnických a informačních služeb mi poslala paní ředitelka ing. Lea Prchalová z ostravské vědecké knihovny. S paní Bc. Marií Šedou, metodičkou Moravskoslezského kraje, jsme si pak téma rozdělily podle příslušnosti ke svým regionům a já jsem získala velmi příjemnou, ale také odborně vysoce fundovanou kolegyni ke spolupráci … o to větší zodpovědnost, aby jí to člověk nezkazil! Prázdninový čas jsme využily ke studiu problematiky, konzultacím po mailu, k sepsání příspěvků do sborníku a sestavení elektronických prezentací pro vystoupení v sále. Nejobtížnější z toho mi připadalo připravit prezentaci, protože počet slajdů se musí vejít do přesně vymezených minut, prezentace by neměla účastníky nudit, což je u tématu „standardy“ dost „nadstandardní“ přání, a ještě ke všemu je takové nepsané pravidlo, že by měla obsahovat něco jiného, než je popsáno ve sborníku, protože jinak by se na tu konferenci nemuselo jezdit – to by pak stačilo přečíst si sborník. Nakonec se nám vše podařilo v termínu připravit. A čím jsme si mírnily ten obvyklý „pozitivní stres“ před veřejným vystoupením? Přece jsme se těšily, že se po přednášce odměníme dobrou konferenční kávičkou. Káva z kávovaru firmy Lanius, která tradičně jezdí na sečský veletrh, nás nakonec neminula, je dobrá a ještě vám k ní důmyslně a ochotně přibalí výhody nového www katalogu Carmen.
Na konferenci zaznělo povzbudivé heslo, že „kdyby všechno tak dobře fungovalo jako knihovny, bylo by v Čechách dobře“, a právě standardy VKIS o dobré práci knihoven přesvědčivě informují. V letošním konferenčním sborníku je za Královéhradecký kraj zveřejněna analýza ke standardům VKIS za léta 2005–2009 s předpovědí stavu na rok 2010, příspěvek za Moravskoslezský kraj popisuje způsoby hodnocení a výsledky úspěšnosti knihoven ve standardech na severní Moravě.V elektronických prezentacích jsou k tomu k vidění přehledné grafy[1]. Pracovaly jsme s průměrnými hodnotami, přinesly i neklamné důkazy o vlivu standardizace činnosti na pokrok ve vybavení knihoven, zvažovaly jsme, zda standardy knihovnám pomáhají a jak je umí využívat ke svému prospěchu. Při přípravě analýz jsme také odhalily mnohdy i propastné rozdíly v materiálním či personálním vybavení u stejně velkých knihoven. Jsou to problémy, které ještě čekají na řešení, a avizovaná aktualizace standardů VKIS může být oporou v jejich řešení.
Příprava novely standardů VKIS právě probíhá a její výsledky bychom měli zaznamenat v příštím roce. Upraveny zřejmě budou jak velikostní kategorie knihoven a doporučené hodnoty indikátorů, tak se uvažuje o zavedení standardů na personální zajištění knihoven a odborný rozvoj zaměstnanců, dále o nových indikátorech k elektronickým službám a třeba i k pravidelnému sledování spokojenosti uživatelů. To vše zaznělo na Seči v dalším příspěvku z tematického bloku Od standardu ke spokojenosti. Ještě jsme se postupně dostali k tématu webové stránky knihoven a elektronické katalogy, dotazníky k průzkumu uživatelů a závěr patřil marketingu. I když se to na první pohled nezdá, standardy i marketing jsou hesla, která jdou svým obsahem za stejným cílem, a tím je spokojený uživatel knihovny. V této souvislosti jsem si ze Seče přivezla nový (pro vás možná už známý) odborný termín ke staré pravdě. Virální marketing (přesněji přeloženo „virový“) totiž zahrnuje všechny marketingové aktivity, které k šíření reklamních informací využívají samotné uživatele. Na začátku stačí správně „naočkovat“ jen malou skupinku či snad i jen jednoho spokojeného čtenáře a on je pak spolehlivým a levným nositelem a šiřitelem dobrých zpráv o knihovně. Bohužel totéž a ještě několikanásobně rychleji a účinněji platí i obráceně –pro šíření viru od nespokojeného čtenáře.


[1]               Šedá, Marie. Standardy VKIS v Moravskoslezském kraji. Semrádová, Eva. Standardy VKIS v Královéhradeckém kraji. Knihovny současnosti 2010, sborník z 18. konference konané ve dnech 14.–16. 9. 2010 v Seči u Chrudimi, s. 150–161.
                Odkazy na elektronické prezentace z celé konference Knihovny současnosti 2010 a text příspěvku za Královéhradecký kraj k tématu Standardy VKIS jsou dostupné přes www.svkhk.cz v oddíle Pro knihovny.

verze pro tisk · PDF verze