Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Z Batňovic do Nepolis, Prahy a Hradce Králové

Autor: Markéta Tučková
Vyšlo 12/7/2010 v čísle Ročník 20 (2010), Číslo 4, v sekci Naše téma

 
            Začnu pěkně popořádku. V batňovické knihovně působím druhým rokem. Naše obec byla přihlášena do krajského kola Vesnice roku. Krajská komise, ve které byla za knihovny Mgr. Věra Škraňková z náchodské knihovny, vybrala ze 36 obcí naši knihovnu jako nejlepší a doporučila ji ke krajskému ocenění.
 
            Nejprve jsem společně s paní starostkou Vladimírou Pátkovou a kronikářem Břetislavem Novákem zavítala do Nepolis (www.nepolisy.cz), vítězné vesnice Královéhradeckého kraje, kde se uskutečnilo slavnostní vyhlašování výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2010. Na této malebné vesničce jsem obdivovala hlavně prostor. Na velké návsi je park, dětské hřiště, kostel, MŠ, ZŠ a opodál stojí překrásný obecní dům. Zde najdete nejen starostu, ale i lékaře, poštu, kosmetiku a také knihovnu. Samozřejmě mě nejvíc zajímala knihovna a tiše jsem záviděla hlavně velikost místnosti. Knihovna nabízí velký výběr knih a časopisů. Litovala jsem, že jsem se nemohla setkat a popovídat si s knihovnicí. Slavnostní vyhlašování probíhalo za krásného slunečného dne a bylo doprovázeno bohatým kulturním programem.
 
            Jako vítěz krajského kola byla Obecní knihovna Batňovice nominována na udělení ceny Ministerstva kultury ČR Knihovna roku v kategorii Základní knihovna pro rok 2010. A tak naši knihovnu 1. září navštívila hodnotící komise ve složení PhDr. Helena Gajdušková – ředitelka Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně, Jana Galášová – ředitelka MěK Český Těšín, Mgr. Zlata Houšková – Národní knihovna ČR, Vendulka Valečková – Obecní knihovna v Býšti a KK Pardubice. Předsedou komise byl Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel Městské knihovny Děčín. Komise si se zájmem prohlédla nejen knihovnu, ale zhlédla i vystoupení dětí ze základní školy. Komisi jsem seznámila s činností knihovny a předložila jsem jí k nahlédnutí fotografie z akcí. Kromě zástupců obce nás podpořila i ředitelka místní MŠ a ZŠ Miloslava Pavlová a metodička pověřené knihovny v Trutnově paní Blanka Maňhalová. Ředitelka školy seznámila komisi s celoškolní motivační hrou Knížka je můj kamarád. Přesně vymezený čas komise rychle ubýval a naše původní obavy, co vlastně budeme povídat, se rozplynuly a spíše jsme nestihli říci všechno, co jsme si připravili. Čas rychle uplynul, nastalo rozloučení a pozvání do Prahy.
            Slavnostní předávání cen proběhlo 30. září na Ministerstvu kultury ČR v Nostickém paláci. Ceny vítězným knihovnám předával ministr kultury Jiří Besser. Na nejvyšší ocenění jsem nedosáhla, ale už samotná nominace do celostátního klání je pro knihovnu i obec velkým úspěchem. Vítěznou knihovnou v kategorii Základní knihovna se stala Obecní knihovna v Petrůvkách (kraj Vysočina). Obec má 81 obyvatel, 57 čtenářů, knihovní fond 1 223 svazků. Líbil se mi výrok paní knihovnice Ing. J. Krejčí z vítězné knihovny: „Ze své praxe vím, že nemůžete donutit lidi číst, ale můžete je naučit chodit do knihovny!“ Ostatním nominovaným knihovnám předával kytičku a pamětní list předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků PhDr. Vít Richter a předseda hodnotící komise Mgr. Ladislav Zoubek.
            Velmi pěkné bylo vystoupení herečky Jitky Smutné, která obdivovala práci knihovníků, jejich nápaditost a rozmanitost práce, zejména „děckařek“. Ona sama stále více poznává a oceňuje knihovnickou práci, protože v knihovnách v poslední době často vystupuje spolu se spisovatelkou Petrou Braunovou v pořadu Smutná Braunová.
            Využila jsem i nabídky zhlédnout Nostickou knihovnu, která je součástí budovy Ministerstva kultury ČR.
 
            Poslední pozvání přišlo ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Setkání knihovnic a knihovníků Královéhradeckého kraje se konalo v podvečer 20. října. Celé akci bude prý věnován samostatný článek, a tak budu stručná. Obdržela jsem z rukou ředitelky Mgr. Evy Svobodové kytici, upomínkové předměty a poděkování za úspěch v krajském kole. Společenského večera se zúčastnili i zahraniční hosté z ŠVK Banská Bystrica. Ti přítomným představili svoji knihovnu prostřednictvím vtipného a zajímavého krátkého filmu. Mě osobně z bohatého programu nejvíce zaujal autorský přednes veršů Věry Kopecké s kytarovým doprovodem Martina Gregora. Nakonec jsem si nenechala ujít prohlídku celé knihovny a tímto děkuji paní Semrádové za její vyčerpávající informace o Studijní a vědecké knihovně.
 
            Na závěr bych jen chtěla podotknout, že mne ani ve snu nenapadlo, kam všude se podívám a co „způsobí“ Cena hejtmana za vedení obecní knihovny Královéhradeckého kraje v soutěži Vesnice roku 2010.

verze pro tisk · PDF verze