Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Proletět Čapkův svět

Autor: Vanda Vaníčková
Vyšlo 12/7/2010 v čísle Ročník 20 (2010), Číslo 4, v sekci Šumné knihovny

Osobnost Karla Čapka zná téměř každý. Troufnu si tvrdit, že i poměrně velký kulturní barbar je v obraze. Co ale Karlův starší bratr Josef? Pejsek a kočička, „robot“ ... a tím mnozí končí. V internetovém vyhledávači mi při zadání jména Josef server nabídl dříve než Čapka například Josefa Laufra (zpěvák) nebo Josefa Jindru (hokejista). Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové se rozhodla, že Josef, výborný moderní malíř, si zaslouží být v povědomí více. Od září nabízí možnost exkurze Letem Čapkovým světem. Lekce je určena studentům středních škol, v menší úpravě i druhému stupni škol základních.
 
            21. září 2010 jsem se v roli pozorovatele vypravila do SVK HK a spolu s jednou třídou floristické školy exkurzi absolvovala. Paní Michaela Hašková, která nese čapkovské literární toulky na svých bedrech, má pro každou třídu připraveny pracovní listy s otázkami. Každý je zaměřen na jedno patro budovy, respektive na služby a knihy (periodika), které jsou zde čtenářům nabízeny. Úkol studentů, rozdělených do skupin, spočívá v nalezení odpovědí v příslušném patře. Pro představu malá ukázka z pracovního listu pro 4. NP – periodika:
  • Otázky zaměřené na služby: Jaké služby zde lze využít? Kolik titulů odebírá knihovna? Jak jsou řazeny noviny a časopisy ve volném výběru? Co představuje nástěnná malba v této části? Co byste zde zlepšili?
  • Otázky zaměřené na periodika, která jsou v patře pro studenty připravena: Kdo byl v redakční radě časopisu Nebojsa? Kolik stál jeden výtisk a kolik roční předplatné? Najděte na straně 328 kreslené vtipy J. Čapka a ukažte je spolužákům.
 
            Samotná exkurze začíná setkáním v konferenčním sále a zhlédnutím krátkého filmu z online archivu České televize. Film není komentovaný, jedná se o kombinaci hudby, ukázek Čapkových obrazů a pohledů na místa, která jsou spjata s jeho životem. Po ukázce je na programu studentů vrhnout se do víru knihovny a pátrat po správných odpovědích. Zhruba po třičtvrtěhodinové práci se všichni sejdou v prvním patře a spolu s prezentací správných odpovědí a novými znalostmi stoupají výše.
 
            Má pozorovatelská mise je u konce. Na zachycení všech kladů a zajímavých postřehů mi nestačil ani papír, který jsem měla s sebou. Za velmi podstatný a zdařilý krok považuji zvolené téma – Josef Čapek. Potom, jakožto studentku pedagogické fakulty, mne velmi potěšila didaktická stránka prohlídky. Samostatná práce, diskuze a práce s informacemi jsou v rámci vzdělávacího procesu (a to nejen dětí) velmi důležité.
 
            Článek o této nové aktivitě Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové jsem si vybrala ze dvou důvodů. V prvé řadě mne nadchla „upoutávka“, která byla vyvěšena na webových stránkách. Litovala jsem, že nechodím na střední školu, a tudíž se na tuto exkurzi nepodívám. Druhým, ovšem daleko podstatnějším důvodem, byla inspirace. Možnost zprostředkovaně inspirovat knihovnice a knihovníky, jakým programem se dá zpestřit fungování knihovny. Královéhradecký kraj je vcelku velká líheň známých umělců a literátů především. Nebyl by zajímavý nápad vytvořit něco podobného právě o tom vašem rodákovi?
             

verze pro tisk · PDF verze