Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Čtěte beletrii jinak, vyzkoušejte si elektronickou čtečku

Autor: Lenka Málková
Vyšlo 10/12/2010 v čísle Ročník 20 (2010), Číslo 3, v sekci Okénko

To, že elektronika nás doprovází na každém kroku, je známá věc. V poslední době se prosazuje i ve zdánlivě tradiční oblasti - četbě krásné literatury. Přístroje nazývané elektronické knihy, čtečky elektronických knih nebo také elektronické čtečky se neustále zdokonalují a v současnosti nabízejí příjemnou četbu a jednoduché ovládání. Jsou to speciální přenosná zařízení, jejichž zatím černobílá dotyková obrazovka věrně napodobuje papír. Přinášejí novou technologii zobrazení znaků – elektronický inkoust. Na rozdíl od mobilů či LCD obrazovek počítačů není displej čtečky podsvícen, čili čtení není pro oči tolik unavující. Elektronický inkoust, nebo též elektronický papír, se přibližuje vzhledu skutečného papíru.
 
Mnozí si jistě povzdechnou, že není nad skutečnou knihu, že nic nenahradí šustění stránek a vůni papíru. Pokud se bez těchto vlastností tištěné knihy nedokážete obejít, čtečka Vás asi příliš nenadchne. Pokud Vám však jde o obsah samotný a pohodlnost čtení, budete spokojeni. Máte rozečteno více knih najednou? Pak je čtečka tím pravým řešením. Přístroj je velmi lehký a tenký (rozměry 121 x 174 x 10 mm, hmotnost 286 g) a můžete mít s sebou neustále spoustu knih. Při čtení nejste připojeni ke zdroji elektrického proudu. Výrobce uvádí, že baterie má výdrž cca 7 500 otočení stránky a lze ji snadno dobíjet.
 
Od 1. dubna 2010 si v SVK HK čtenáři mohou elektronickou čtečku vypůjčit domů na 1 měsíc. Protože pořizovací hodnota přístroje byla poměrně vysoká, vyžaduje knihovna složení jistiny (kauce) ve výši 1000,- Kč. Ta je samozřejmě vydána zpět, jestliže je čtečka v dohodnuté lhůtě a v pořádku vrácena. Jinak je jistina započtena proti smluvní pokutě, případně vzniklé škodě z titulu poškození věci.
 
Elektronická čtečka se půjčuje u pultu v 1. NP. S každým zájemcem je uzavřena smlouva o výpůjčce, ve které jsou stanoveny veškeré podmínky. Zatím má knihovna k dispozici dva přístroje.
 
Na vložené paměťové kartě jsou staženy knihy v českém jazyce dostupné prostřednictvím projektu Gutenberg (www.gutenberg.cz). Jsou to klasická díla krásné literatury se statusem volného díla. Volné dílo je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna. Nejčastějším případem volného díla je autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela (tzn. např. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora). Dále jsou na paměťové
 
 
kartě k dispozici knihy z elektronické knihovny Městské knihovny v Praze (www.mlp.cz): Sherlock Holmes on-line, Božena Němcová on-line a Karel Čapek on-line. Postupně budou na paměťovou kartu stahovány další digitalizované tituly.
 
            Čtenáři projevili o čtečky elektronických knih nebývalý zájem. Obě čtečky byly ihned vypůjčeny a na seznamu čekatelů je neustále kolem deseti zájemců.

verze pro tisk · PDF verze