Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Seminář o měření spokojenosti uživatelů v Hradci Králové

Autor: Jana Benešová
Vyšlo 10/12/2010 v čísle Ročník 20 (2010), Číslo 3, v sekci Naše téma

            Na začátku června uspořádala SVK v Hradci Králové seminář „Měření spokojenosti uživatelů“. Byl určen především těm knihovnám, které se chystají průzkum provádět.           V programu vystoupil s vtipným a zajímavým příspěvkem „Známe své Pappenheimské?“ Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Kromě průzkumů a analýz v knihovnách mě zaujala pasáž, ve které uvažoval, jak vlastně naše čtenáře či uživatele či klienty nazývat. Prezentaci z této i z dalších přednášek najdete na adrese http://www.svkhk.cz/100609-seminar-mereni-spokojenosti-uzivatelu.html. Doporučuji!
            Druhou přednášející byla ředitelka Městské knihovny v Ústí nad Orlicí PhDr. Jana Kalousková. Její knihovna zpracovala a ostatním za mírný poplatek nabízí standardizovaný dotazník pro zjišťování spokojenosti uživatelů. V přednášce zazněly poznatky z provádění průzkumu i důležité rady.
            Jako poslední jsem vystoupila se zkušenostmi z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Naše knihovna využila zmíněný dotazník z Ústí nad Orlicí. Spolupráce s tvůrcem dotazníku byla výborná. Bylo možno uskutečnit změny a úpravy dle našeho přání. Hovořila jsem o zjištěních po právě ukončeném průzkumu a upozornila na některá úskalí, na něž narazí asi leckterý začátečník. V prezentaci najdete popis jednotlivých otázek, připomínky k jejich formulaci i upozornění na hlavní problémy.
            Na závěr vystoupila Eva Semrádová z SVK se svým zápisníkem a v něm zanesenými postřehy z celostátního semináře „Výzkumy uživatelů knihoven“, který se konal v Národní knihovně v Praze v dubnu.
 
            Bonbónkem na konci příjemného setkání bylo představení nové čtečky elektronických knih, kterou SVK právě začínala půjčovat i s knihami na paměťové kartě.

verze pro tisk · PDF verze