Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Čtenáři jsou pro nás vždy na prvním místě

Autor: Lenka Málková a Daniela Ridlová
Vyšlo 10/12/2010 v čísle Ročník 20 (2010), Číslo 3, v sekci Šumné knihovny

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (SVK HK) pozorně sledujeme přání a připomínky našich uživatelů. Ať už je nazýváme čtenáři, uživateli, zákazníky, klienty nebo návštěvníky, jsou to právě oni, kvůli kterým mají knihovny opodstatnění. Proč jim tedy nevyjít vstříc?
            První dárek jsme připravili pro děti našich návštěvníků. Vzhledem k prostorovým možnostem v moderní budově knihovny jsme mohli vytvořit ve 3., 4. a 5. podlaží malé dětské koutky. A tak přestože nemáme dětské oddělení, mohou si naši malí návštěvníci pohrát s hračkami na dětském koberci, prohlížet si časopisy nebo kreslit a vybarvovat. Nejedná se sice o hlídané koutky, ale jistě maminkám a tatínkům usnadní a dětem zpříjemní pobyt v knihovně. Rodičům těch úplně nejmenších pomůže přebalovací pult umístěný v chodbě před vstupem na WC ve 3. podlaží.
            S příchodem roku 2010 jsme umožnili všem našim registrovaným uživatelům přístup do vybraných databází i z počítačů umístěných mimo budovu knihovny. Podmínkou je, že vlastní platný čtenářský průkaz, mají v pořádku výpůjčky a nic knihovně nedluží. To se ověří po vyplnění přihlašovacího formuláře umístěného na webu knihovny v sekcích „On-line služby“ a „Informační zdroje“. Přihlašovací údaje jsou stejné jako při přihlašování do on-line katalogu. A které databáze můžete navštívit vzdáleně? EBSCOhost, ProQuest, SpringerLink a Library PressDisplay.
            Pro milovníky internetu jsme od 1. 4. 2010 připravili připojení prostřednictvím bezdrátové sítě (Wi-Fi). Připojit se takto mohou registrovaní uživatelé ve studovnách ve 4. a 5. podlaží a v galerii U Přívozu. K připojení je potřeba donést si vlastní zařízení a znát uživatelské jméno a heslo čtenářského konta v on-line katalogu. Technickou podporu knihovna neposkytuje, ale uživatelé mají šanci se ke službě vyjadřovat na zveřejněné e-mailové adrese.
            Možná jste již zaznamenali změny v našem on-line katalogu. Nezdá se vám tak trochu hezčí a barevnější? Zasloužily se o to obálky knih, které jsou k záznamům připojovány. Kvalitu záznamů bezesporu zvyšují i obsahy knih. Ty jednak přejímáme z jiných knihoven, jednak je skenujeme vlastními silami. Dalším obohacením katalogu je žebříček nejvíce půjčovaných a nejvíce žádaných titulů. Čtenáři také mají možnost vkládat své komentáře k jednotlivým titulům.
            V rámci oslav 60. výročí založení knihovny nabídla SVK HK spolu s ohňovou show rovněž večerní prohlídku knihovny s výkladem pro veřejnost. Zájem byl opravdu mimořádný. Běžně pořádáme prohlídky pro školy a pro nejrůznější skupiny, např. kluby seniorů. Co když si však chce knihovnu prohlédnout a něco se dozvědět neorganizovaný jedinec? Právě jim nabízíme každou první středu v měsíci komentovanou prohlídku knihovny, na kterou není nutno se předem přihlašovat. Stačí přijít v 16 hodin k hlavnímu vchodu a vykročit.
            Poslední novinkou, kterou jistě s uspokojením přivítají přívrženci bezhotovostních plateb, je platební terminál v 1. podlaží. Od 1. 5. 2010 lze jeho prostřednictvím platit registrační i sankční poplatky, případně parkovné či kredity ke kopírkám.

verze pro tisk · PDF verze