Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Beton neomezuje aneb Knihovna v ulicích města

Autor: Vladimíra Buchtová
Vyšlo 3/29/2010 v čísle Ročník 20 (2010), Číslo 1, v sekci Šumné knihovny

     Fanfáry odezněly, projevy byly proneseny, sekt vypit, ohňostroj pohasl a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové náhle stála na prahu roku 2010 a jedenašedesáté sezóny své existence. Důvod k zamyšlení jak dál. Víme, že knihovna je stále v povědomí široké veřejnosti místem, kam se uchylujeme, pouze pokud studujeme, se sportem si netykáme či jsme naprostí suchaři. Proto jsme všem, kdo ještě žijí v těchto představách, chtěli ukázat, čím vším knihovna je a čím vším může ještě být.

      Od této myšlenky byl jen krok k rozjetí dlouhodobého projektu s názvem Kreativní knihovna, jehož autory jsou studenti vysokých škol, kteří knihovně nabídli spolupráci výměnou za využití svých teoretických zkušeností v praxi. Do tohoto projektu se však nezapojí jen oni, ale především zaměstnanci knihovny. Knihovna tedy nejenže by měla beze zbytku využít své prostory, ale také vyjít na ulici a propagovat knihovnu i mimo svůj vlastní prostor.

      Projekt byl odstartován 8. ledna tiskovou konferencí s názvem Rozbalujeme, kde autor projektu Jaroslav Novotný představil svou vizi jak plně využít prostory a možnosti knihovny a zároveň zapojit a přilákat i mladé návštěvníky. Následoval velmi úspěšný "bábovkový raut" a studentské představení Ansámblu OZ "Ztraceno v překladači".

      Nový vítr zaznamenala knihovna již koncem roku. Od té doby totiž komunikujeme s veřejností přes Facebook. Stojí za to si náš facebookový profil vyhledat. Byl totiž skupinou greaders.cz pozitivně zrecenzován a vyzdvižen jako příklad pro další knihovny.

      Naším cílem je nyní posunout funkci SVK HK do další dimenze - alternativního prostoru schopného kombinovat široké spektrum informačních, vzdělávacích a kulturních akcí. Realizace jednotlivých komunitních projektů nabízí také prostor pro aktivní občany. Na druhé straně hledáme "obsahy a témata" k těmto akcím a jsme otevření námětům zvenčí. Proto náš externista na pozici komunitního a projektového koordinátora ve spolupráci s organizačním týmem Kreativní knihovny hledá partnery a dobrovolníky k dílčím projektům.

      Již dnes můžeme prezentovat společnost STUDENT AGENCY jako partnera mobilit. Nyní tak lze hradit cesty např. nezávislých umělců z jiných měst České republiky k nám do SVK HK a představit jejich umění v Hradci Králové. Navázali jsem také spolupráci s Kulturním centrem Zahrada z Prahy 11, se kterým se chceme podílet na organizaci streetartového festivalu. Filharmonie Hradec Králové s taneční skupinou T-BASS s námi připravuje koncerty, které proběhnou přímo "pod knihovnou", a dalo by se pokračovat.

      Říká se, že v dětství jsme nejvíce kreativní. Nebojíme se neúspěchu, jsme bezprostřední a nepoznamenaní výchovou školy. Ve stáří se pak k archetypům našeho dětství vracíme. Věřme tedy, že takto dochází k renesanci našich tvůrčích schopností. Nebojme se jich proto využít ve prospěch vzdělanosti, poučení a kultury.

verze pro tisk · PDF verze