Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Za hrad(b)ou budoucnosti

Autor: Petra Mikulecká
Vyšlo 9/29/2009 v čísle Ročník 19 (2009), Číslo 3, v sekci Stalo se

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové byla po dva dny koncem června realizována hra Future City Game, kterou pořádalo město Hradec Králové ve spolupráci s British Council a ProCulture/Otevřenou společností, o.p.s. Hra byla jednou z částí mezinárodního projektu Creative Cities a v Hradci Králové proběhla pod názvem "Kulturní Hradec Králové 2015: Za hrad(b)ou budoucnosti".

Cílem této hry bylo najít nový, neotřelý a inovativní projekt, pomocí něhož by bylo možné zlepšit kvalitu života ve městě po stránce ekonomické, ekologické, kulturní nebo sociální. Do hry se zapojili občané města různých věkových kategorii, oborů a zájmů.

Tento projekt bude formou Future City Games realizován celkem ve 14 evropských zemích do roku 2011. V České republice byl zahájen v polovině roku 2008. Hradec Králové je čtvrtým místem v ČR, kde se tato hra konala.

A jak vypadala skutečná realizace hry? Osmnáct občanů města bylo rozděleno do čtyř skupin, které dostaly jméno podle barev. Vznikl tedy tým žlutý, červený, modrý a zelený. Každý tým obsahoval čtyři až pět hráčů, přičemž byla snaha jednotlivé hráče roztřídit tak, aby se neznali už z dřívějška. Z hradeckých knihoven jsme se účastnily celkem tři: dvě ze Studijní a vědecké knihovny a jedna z Knihovny města Hradce Králové.

Každý tým dostal krabici, která obsahovala bílé i barevné papíry, barevné tužky, nůžky, plastelínu, mapu města a podobně. Bylo tam zkrátka všechno, co by ocenilo i dítě v mateřské škole. Součástí výbavy byl i herní plán, barevně rozdělený na oblast sociální, ekonomickou, kulturní a ekologickou. Během prvního dne jednotliví členové týmu přicházeli s nápady, jak zlepšit situaci ve městě právě ve výše zmíněných oblastech. Na závěr dne si každý tým odhlasoval nejlepší nápad, který se druhý den dopoledne měl testovat přímo v terénu. Na práci v terénu byl k dispozici diktafon, kamera, fotoaparát a také strategické dokumenty města společně s telefonními čísly některých pracovníků magistrátu.

Odpoledne se pak zpracovávaly konečné prezentace jednotlivých nápadů, jejich následné představení ostatním týmům a výběr nejlepšího nápadu ze všech. Vyhráli žlutí s nápadem "Oživení Šimkových sadů v Hradci Králové," jejichž členem byla i kolegyně z Knihovny města Hradec Králové Petra Landsmannová.

Závěrečné slavnostní vyhlašování proběhlo v Městských lázních za přítomnosti náměstka primátora Ing. Martina Soukupa.

Sestřih z celé akce si můžete prohlédnout v Hradeckém kinožurnálu na stránkách Magistrátu města http://www.hradeckralove.org/ .Podrobnější informace získáte na webových stránkách: http://www.proculture.cz a http://www.britishcouncil.cz .

verze pro tisk · PDF verze