Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Významná regionální výročí

Autor: Marcela Procházková
Vyšlo 3/31/2009 v čísle Ročník 19 (2009), Číslo 1, v sekci Naše téma

Nová databáze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je knihovna krajská. Již dlouhá léta doplňuje a schraňuje sbírku regionálních dokumentů. Avšak doposud nevytvářela žádnou z elektronických databází typu "Významná regionální výročí". Z pozice informačního pracovníka vím, že studenti, pedagogové či regionální badatelé navštěvující naši knihovnu se často ptají na životopisné údaje rodáků a osobností Královéhradeckého kraje. Proto se domnívám, že je vytváření, doplňování a zpřístupňování takového informačního zdroje téměř nutností. Databáze by se měla stát cenným zdrojem informací pro čtenáře a uživatele knihovny. Měla by sloužit jako podklad pro pracovníky knihovny při přípravě akcí a besed s regionální tematikou. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové se tak zařadí mezi knihovny, které již podobné databáze vytvářejí a zprostředkovávají svým uživatelům.

Elektronická databáze s názvem "Významná regionální výročí" nabídne medailónky regionálních osobností, u kterých si v roce 2009 připomínáme kulaté nebo půlkulaté výročí narození nebo úmrtí. Věnována je osobnostem, které jsou spjaty s Hradcem Králové a Královéhradeckým krajem místem svého narození, úmrtí nebo působení. Rekrutují se z řad spisovatelů, malířů, hudebních skladatelů, architektů, pedagogů, novinářů, politiků, starostů, advokátů, kněží, herců, sportovců apod. V databázi obsažené medailónky podchycují základní životopisné údaje vybraných osobností. Stručnou formou seznamují s jejich životem. Přinášejí o nich známé, ale často i neznámé nebo již zapomenuté skutečnosti. V databázi se objeví jména osob patřící nejenom dávné historii, ale i době nedávno minulé či současné.

Tento příspěvek píši ve chvíli, kdy ještě není zmiňovaná databáze umístěna na webových stránkách naší knihovny. Přípravy předcházející jejímu prvnímu zveřejnění ale nepřetržitě pokračují. Databázi bychom rádi vystavili na webové stránky knihovny během měsíce března roku 2009. Uveřejňovaná výročí budou v databázi rozdělena po měsících, v rámci jednotlivých měsíců po dnech. V chronologii dnů bude možné najít přehled záznamů osobností s výročím bez ohledu na to, půjde-li o výročí narození nebo úmrtí. Pro získání podrobnějších informací o dané osobnosti bude databáze propojena se záznamem regionální osobnosti v autoritní bázi online katalogu knihovny.

Nová výročí připomínající životy vybraných osobností spojených s Královéhradeckým krajem budou do databáze přibývat jednou za čtvrt roku. Aktuálně tedy budou vystavovány vždy tři měsíce právě probíhajícího roku. Archiv bude vznikat postupně tak, jak budou uveřejňována výročí v jednotlivých měsících.

Již jsem se zmínila o tom, že zdrojem získávání informací o významných osobnostech Královéhradeckého kraje je autoritní báze knihovny. Největším a zároveň příjemným zjištěním pro mě bylo, jak je právě tato báze obsáhlá. Jak velké množství záznamů o regionálních osobnostech ukrývá. I díky tomu jsem si opět uvědomila, že Královéhradecký kraj se může pochlubit řadou významných rodáků a těch, kteří zde působili. Vždyť v každém městě, městečku, vesnici našeho kraje zůstávají stopy po zajímavých a výrazných lidech. A u některých dokonce jejich význam přesahuje hranice regionu.

Když začínáte pracovat na něčem, co je pro vás nové a doposud neznámé, je pochopitelné, že se ptáte a zjišťujete, jak podobnou činnost dělají ostatní. Potřebnou inspiraci jsem hledala na webových stránkách dalších knihoven. Zpočátku v rámci celé České republiky, poté jsem pozornost zaměřila na knihovny Královéhradeckého kraje. Musím říci, že řada knihoven u nás již zcela běžně obohacuje nabídku regionálních informací například o kalendária regionálních výročí. Mnohdy jsou zajímavě a nápaditě prezentovaná. Za sebe uvedu několik tipů na webové stánky knihoven, které stojí za to navštívit. Kde jinde začít, než u Knihovny města Hradec Králové. Tato knihovna zprostředkovává mimo jiné i databázi "Výročí města a okresu Hradec Králové". Ta podává roční přehled aktuálních výročí událostí a osobností města a okresu Hradec Králové (http://www.knihovnahk.cz/ ). Dalším tipem jsou webové stránky Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Knihovna zde nabízí databázi "Výročí regionálních osobností" (viz článek Regionální literatura ve veřejných knihovnách). Pozornost si jistě zaslouží také Městská knihovna v Novém Městě nad Metují a její databáze "Kalendárium výročí" (http://www.knihovnanm.cz/kalendarium.html ). Spíše pro zajímavost bych ještě ráda zmínila poslední webové stránky. Nepatří ovšem žádné knihovně a regionálním výročím. Jedná se o oficiální stránky města Nová Paka. Návštěvník na nich nalezne odkaz "Osobnosti Nové Paky". Velmi pěkně jsou zde připomínány některé známé a zajímavé osobnosti ze starší i novější minulosti tohoto města (http://www.munovapaka.cz/ ).

Budu ráda, pokud o novou faktografickou databázi "Významná regionální výročí" projeví zájem co největší počet našich čtenářů, ale i nečtenářů, kteří navštíví webové stránky Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Pokud jim bude databáze sloužit jako pracovní a orientační pomůcka, znamená to, že má naše práce smysl. Zda tomu tak bude, prokáže jedině čas.

verze pro tisk · PDF verze