Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Vzdělávání k ICT v roce 2015

Vzdělávání k ICT v roce 2015

sto konání: počítačová učebna SVK HK (2. NP). 
Hrazeno z dotačního podprogramu MK ČR VISK 2 (účastníci neplatí žádné vložné).

Září
Říjen
Listopad
Prosinec
 
Došlo k prodloužení termínu možnosti přihlašování na školení! V případě zájmu se prosím hlaste nejpozději do pátku 2. 10. 2015 na e-mailovou adresu: andrea.souckova@svkhk.cz. Vzhledem k omezené kapacitě počítačové učebny bude rozhodující pořadí přihlášených. Potvrzení o zařazení mezi účastníky vám potvrdíme na váš e-mail.
Stále je možné hlásit se i na kurzy, které jsou již plně obsazeny. V tomto případě vás zařadíme mezi náhradníky, a pokud se někdo z účastníků ze školení odhlásí, budeme vás kontaktovat. 


Podrobnější informace k jednolivým školením: 

Využití ICT při tvorbě propagačních materiálů knihovny
 • 22. 9. 2015, 6. 10. 2015, oba dny 09.30-13.30 (dva stejné kurzy)
 • Přednášející:
  • Mgr. Šárka Skalická (KMHK)
 • Co bude náplní kurzu?
  • Tvorba jednotného vzhledu plakátu a pozvánky,
  • práce s textem,
  • práce s vektorovou grafikou (základní tvary),
  • úpravu pozadí.
  • Zvolený vzhled bude využit na drobné propagační materiály (špendlíková placka apod.)
 • Pro koho je kurz určen?
  • Výhodou je základní znalost programů Inkscape a Irfanview, ale kurz lze zvládnout i bez toho.

Microsoft Office Excel pro pokročilé I a II
 • 29. 9. 2015, 20. 10. 2015, oba dny 09.00-13.15 (navazující kurzy)
 • Přednášející:
  • Ing. Tereza Otčenášková (Fakulta informatiky a managementu UHK)
 • Co bude náplní?
  • Opakování základních funkcí,
  • pokročilé formátování - formát čísel, formát textu, kopírování formátu, použití stylů,
  • pokročilé použití funkcí - relativní a absolutní formátování, různé skupiny funkce, funkce pro datum a čas, práce s textem,
  • práce se seznamy dat - automatické vyplňování řad,
  • analýza dat v tabulkách - filtrování, řazení seznamů, podmíněné formátování, skrytí a zobrazení sloupců a řádků, názvy oblastí,
  • pokročilá práce s grafy,
  • sledování hodnot a zabezpečení sešitu,
  • usnadnění práce v tabulkovém kalkulátoru,
  • použití šablon a hypertextových odkazů,
  • hledání a nahrazování řetězců v seznamu.
  • V případě, že máte jakékoliv požadavky či preference ohledně náplně kurzu, ozvěte se prosím co nejdříve na e-mailovou adresu přednášející: tereza.otcenaskova@uhk.cz.
 • Pro koho je kurz určen?
  • Kurz je určen pro pokročilejší uživatele, kteří již ovládají základy práce v Excelu.
  • Kurzy na sebe navazují, pro komplexní pochopení problematiky se tedy účastníkům vyplatí přihlásit se zároveň na obě školení. Nejedná se však o povinnou podmínku pro přihlášení. 
 • Co si mají vzít účastníci s sebou?
  • Účastníci si s sebou mohou vzít soubory, se kterými potřebují pomoci.
 
Užití portálu citací v citační praxi
 • 13. 10. 2015, 10.00-14.15
 • Přednášející:
  • PhDr. Martin Krčál (KISK FF MU)
 • Co bude náplní?
  • Citační manažery a jejich funkcionalita,
  • online služby Citace.com,
  • vytváření a import citací,
  • správa citací,
  • sdílení citací,
  • exporty,
  • citační styly,
  • doplňkové nástroje Citace PRO (Word, prohlížeče).
 • Co si mají účastníci dopředu zajistit?
  • Účastníci by si měli dopředu vytvořit účet na: http://generator.citace.com/registrace. V případě, že se účastníkům vytvořit účet nepodaří, bude přihlášení zajištěno až na místě školení. 

Ovládání nových technologií v knihovnách
 • 27. 10. 2015, 09.00-13.15
 • Přednášející:
  • Ing. Tereza Otčenášková (Fakulta informatiky a managementu UHK)
 • Co bude náplní?
  • Představení nových technologií a práce s nimi (např. tablety, čtečky, cloudová úložiště jako Dropbox, Google Disk atd.); přehled technologií a zařízení, bezpečné ukládání dat na nich.
  • Důraz kladen na využitelnost pro prostředí knihoven.
 • Pro koho je kurz určen?
  • Pro všechny, kteří se chtějí seznámit s novými trendy a možnostmi, jak využít technologie i možnosti zabezpečení práce. Kurz je vhodný i pro začátečníky.
 • Co si mají vzít účastníci s sebou?
  • Účastníci si s sebou mohou vzít svá vlastní zařízení, která používají, ale mají s nimi potíže anebo by s nimi chtěli zefektivnit práci.

Práce s digitální fotografií
 • 3. 11. 2015, 09.00-13.15
 • Přednášející:
  • Ing. Tereza Otčenášková (Fakulta informatiky a managementu UHK)
 • Co bude náplní?
  • Stručný manuál, jak používat fotoaparát (režim focení, vhodné umístění objektu, zaostřování atd.).
  • Návod, jak fotografie stáhnout do počítače a jak s nimi poté pracovat (přejmenování, kopírování, přesouvání atd.)
  • Úprava fotografií (program Malování a další vhodné aplikace).
  • Možnosti pro ukládání a sdílení fotografií na internetu (Úschovna, OneDrive, Google Disk atd.).
 • Pro koho je kurz určen?
  • Kurz je určen pro začátečníky, kteří mají minimální zkušenosti s fotografováním a úpravou fotografií.
 • Co si mají vzít účastníci s sebou?
  • Účastníci by si s sebou měli vzít vlastní fotoaparát. Neměli by ale zapomenout ani na kabel pro připojení k počítači.  

Nové nástroje pro tvorbu prezentací
 • 10. 11. 2015, 09.00-13.15
 • Přednášející:
  • Ing. Zuzana Němcová (Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a managementu UHK)
 • Co bude náplní?
  • Základy vytváření flashových prezentací v nástroji Powtoon,
  • jiné nástroje pro tvorbu či zkvalitnění prezentací (např. pokročilé funkce Powerpointu; nástroje Wordle, Tagul),
  • možnosti sdílení prezentací na internetu (např. Present.me, Slideshare).
 • Pro koho je kurz určen?
  • Účastníci kurzu by měli ovládat minimálně základy práce v PowerPointu.

Facebook a jiné sociální sítě
 • 1. 12. 2015, 09.00-13.15
 • Přednášející:
  • Ing. Tereza Otčenášková (Fakulta informatiky a managementu UHK)
 • Co bude náplní?
  • Facebook a nástroje propagace knihovny, události nebo osoby,
  • efektivní komunikace pomocí webu,
  • tvorba sítí kontaktů (sponzoři, partneři, klienti apod.),
  • představení dalších sociálních sítí (např. LinkedIn), jejich srovnání zejména z hlediska jejich využitelnosti a možností.
 • Pro koho je kurz určen?
  • Pro zájemce o Facebook a sociální sítě, kteří chtějí efektivně využít Facebook a další nástroje pro komunikaci a propagaci.
 • Co si mají vzít účastníci s sebou?
  • Účastníci by si s sebou měli vzít přihlašovací údaje k osobnímu nebo knihovnímu účtu na Facebooku a případné materiály, které by chtěli nahrát na sociální sítě (například fotografie na pozvánky na událost nebo mapové podklady).

Využití nástrojů pro online komunikaci, spolupráci a zpětnou vazbu
 • 15. 12. 2015, 09.00-13.15
 • Přednášející:
  • Ing. Tereza Otčenášková (Fakulta informatiky a managementu UHK)
 • Co bude náplní?
  • Různé nástroje pro podporu spolupráce, komunikace a práce na projektech (např. režim revizí v MS Office nebo Google Disk),
  • tvorba a vyhodnocování formulářů pro zjištění zájmu o účast na akcích knihovny, pro zjištění preferencí termínů či zpětné vazby.
 • Pro koho je kurz určen?
  • Pro zájemce, kteří chtějí zefektivnit práci online a skupinovou spolupráci.
 • Co si mají vzít účastníci s sebou?
  • Účastníci by si s sebou měli vzít přihlašovací údaje k nástrojům a technologiím, které používají nebo se kterými mají potíže.