Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Tvorba infografiky 23.9.2020 a 30.09.2020

Tvorba infografiky 23.9.2020 a 30.09.2020

 
Datum: 23.9.2020 a 30.09.2020
Čas: 9:00-14:15
Délka: 2x 5 hodin
Místo: počítačová učebna SVK HK, 2. NP
Lektor:

Mgr. Marta Lelková (5 hodin);

Bc. Klára Havlová (5 hodin)
Cena: 0,- Kč
Přihlášení: Klikněte zde
 
Vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány prostřednictvím služby Google Disc. Zařazení mezi účastníky Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail agnieszka.lamr@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.

 
 
O kurzu: 

V prvním workshopu se účastníci kurzu obeznámí s pravidly tvorby infografiky a pravidly grafické prezentace dat. Dále se naučí, jak využít infografiku pro běžnou práci v knihovně a pro propagaci knihovny na veřejnosti. Budou jim představeny dva on-line nástroje na tvorbu infografiky - Canva a Infogram. Účastníci kurzu si pod vedením lektorů vyzkoušejí práci s prezentovanými grafickými nástroji. V čase mezi jednotlivými workshopy si budou moci samostatně procvičovat funkce jednotlivých nástrojů, aby získali určitou rutinu v jeho používání.

V druhém workshopu budou prakticky využívat a prohlubovat znalosti nabyté v prvním workshopu a samostudiu. Seznámí se s ukázkami hotových infografik a možností jejich úpravy dle vlastní potřeby. Společně si vytvoří infografiku na zvolené téma.

Dále si účastníci kurzu vyzkouší vytvořit infografiku ze statistických dat vlastní knihovny. Účastníci k tomu budou využívat statistický výkaz knihovny za uplynulý rok. Lektorky je seznámí s různými pomocnými zdroji, které se při tvorbě infografiky hodí.


O lektorovi:
 
Bc. Klára Havlová – bývalá metodička Městské knihovny Náchod, podílí se na workshopech zaměřených na infografiku jak v domovské knihovně, tak i v jiných knihovnách v kraji - opakovaně např. v Knihovně města Hradce Králové. Školení k infografice realizovala spolu s Mgr. Martou Lelkovou v naší knihovně s velkým úspěchem již třikrát.
 
Mgr. Marta Lelková - vedoucí Městské knihovny v Broumově, dříve metodička Městské knihovny Náchod, školení k infografice realizovala spolu s Bc. Klárou Havlovou v naší knihovně s velkým úspěchem již třikrát.
 
Cílová skupina

Všichni zájemci o tuto tématiku.

 
Vzdělávací akci podpořilo Ministerstvo kultury z dotačního podprogramu VISK 2


logo_vzdel_web_male.gif