Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Tvorba dotazníků

Datum: 30.5.2023
Čas 9:00-13:15
Délka: 4 hodiny
Místo: Online MS Teams
Lektor: PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D.
Cena: 0,- Kč
Přihlášení: Přihlašovací formulář
 
Vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány prostřednictvím služby Google Disc. Zařazení mezi účastníky Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail agnieszka.lamr@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.
 
 
O kurzu: 
Praktický seminář účastníky seznámí s postupy při tvorbě dotazníků. Pomocí praktických úkolů si vyzkouší nastavení konceptuálního rámce, tvorbu dotazníkových otázek a práci s nástrojem pro sběr dat (Google formuláře). Diskutovány budou zkušenosti účastníků i lektorky zejména z fáze přípravy dotazníku, ale v menší míře i k vyhodnocení dat (zejména vzhledem k naplnění cíle výzkumu).

O lektorovi:
PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D. je aktuálně na mateřské dovolené, ale vedle toho působí od roku 2010 na Katedře informačních studií a knihovnictví (Masarykova univerzita). Mezi její specializace patří mj. informační bezpečnost, právo při práci s informacemi a metodologie výzkumu v ISK.
 

Cílová skupina: 
Všichni zájemci o tuto tématiku.
 
Vzdělávací akci připravíme s podporou Ministerstva kultury z dotačního podprogramu VISK 2

logo_vzdel_web_male.gif