Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Stereotypy v komunikaci a jak předcházet problémovým situacím s uživateli - 15. 11. 2017

Stereotypy v komunikaci a jak předcházet problémovým situacím s uživateli - 15. 11. 2017

Multikulturní centrum Praha ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové vás srdečně zve na interaktivní seminář pro zaměstnance knihoven:

Datum: 15. 11. 2017
Čas: od 10.00 do 13.00
Místo: konferenční sál SVK HK
Lektorky:

Kateřina Nekolová, M. A.; Mgr. Lucie Bilderová

Cena: 0,- Kč
Přihlášení: klikněte zde.
Termín: Přihlášku je nutné vyplnit do 10. 11. 2017.
 
Zařazení mezi účastníky Vám nejpozději do tří pracovních dnů potvrdíme e-mailem.

V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail Bohdana.Hladikova@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.

S dotazy na obsah kurzu kontaktujte Ing. Annu Hubáčkovou, Ph.D. na e-mailu global.edu@mkc.cz.

Obsah kurzu:

Seminář se zaměřuje na praktické využití vybraných metod interkulturního vzdělávání a seznámení teoretickými východisky. Seminář je veden z velké části zážitkovou formou a přiblíží různé aspekty toho, jak mohou vnímat Vaši knihovnu lidé s odlišným kulturním zaměřením. Společně se zamyslíme nad řešením problémových situací a možnostmi usnadnění komunikace.


O lektorkách:


Kateřina Nekolová, M. A.

Doktorandka na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Zabývá se komunitní rolí knihoven, především službami veřejných knihoven v kulturně a jazykově různorodém prostředí. Působila také jako lektorka češtiny v nízkoprahových kurzech pro migranty. V současné době pracuje v Knihovnickém institutu v Národní knihovně.

Mgr. Lucie Bilderová

Koordinátorka projektu Prevence xenofobních projevů a podpora občanské společnosti v Bosně a Hercegovině. Specializuje se na interkulturní vzdělávání a práci s předsudky. Věnuje se též lektorování programů pro studující i pedagogické pracovníky.

Projekt byl podpořen z České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce.

 

svkhk_logo_male.gif logo_vzdel_web_male.gif