Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Současná francouzská literatura 8.12.2020

Současná francouzská literatura 8.12.2020

 
Datum: 8.12.2020
Čas: 9:00-13:15
Délka: 4 hodiny 
Místo: Online Microsoft Teams
Lektor: PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Cena: 0,- Kč
Přihlášení: Klikněte zde
 
Vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány prostřednictvím služby Google Disc. Zařazení mezi účastníky Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail agnieszka.lamr@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.

 
 
O kurzu: 
 
  1. Co je současnost ?
  2. Francouzská nebo frankofonní literatura ?
  3. Vývojové tendence posledních desetiletí a francouzská literární scéna.
  4. Tematika a žánry.
  5. Biografie, autobiografie, autofikce, rodová vyprávění.
  6. Dějiny a paměť (světové války, apokalypsa a přežití).
  7. Současný svět - skutečnost a imaginace (realistický román, sci-fi, detektivní román, angažovaná literatura).
  8. Překlady z nové francouzské literatury do češtiny.


O lektorovi:
 

PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D. je absolventkou oboru latina-francouzština-angličtina na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1994 pracuje na Katedře francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde přednáší francouzskou a frankofonní literaturu a související předměty. Ve své disertační práci se věnovala románové tvorbě francouzských autorů 50. a 60. let 20. století. V současné době se zabývá francouzskou a frankofonní literaturou posledních desetiletí. Vzhledem k poslání Pedagogické fakulty organizuje pravidelně od roku 2009 mezinárodní konference o literatuře pro mládež. Je autorkou řady článků a studií ve francouzštině, v češtině vyšly monografie Exil: realita a imaginace, Proměny románového žánru: francouzský postexistencialistický román a Kanadská frankofonní literatura pro děti a mládež.
 
Cílová skupina: 

Všichni zájemci o tuto tématiku.


logo_vzdel_web_male.gif