Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Proměny české literatury posledního dvacetiletí

Proměny české literatury posledního dvacetiletí

  Panoramatická přednáška  
 
 
  Název: Proměny české literatury posledního dvacetiletí  
  Termín: 7. 6. 2016    
  Čas: 9.30 h    
  Rozsah: 3 - 4 hodiny    
  Místo: konferenční sál Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, 5. NP    
  Lektor: prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc.
  Vložné: 150 Kč
 
 
Popularizující přednáška, zaměřená k základním vývojovým trendům české polistopadové literatury, se pokusí ukázat základní proměny a směřování současné české beletrie. Jednotlivé tematické okruhy budou věnovány základním změnám v literárním životě a tvorbě: kontrastu mezi autentickou literaturou a literaturou imaginativní, tematickým detabuizacím a reinterpretacím historie, problematice literárního feminismu a ztvárnění tzv. ženské problematiky, literárnímu experimentování, poetice postmoderny, relaxačním a zábavným funkcím literatury, novým trendům poslední dekády a vztahu literatury a moderních komunikačních technologií.
 

 
Přednášet bude prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc. – básník, literární historik a kritik, editor a překladatel, profesor dějin české literatury na Univerzitě Hradec Králové. Vystřídal řadu zaměstnání: byl prodavačem v antikvariátu, učitelem na základní škole, bibliografem v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, šéfredaktorem časopisu pro mladou literaturu Iniciály, odborným asistentem, docentem i vedoucím katedry bohemistiky na Pedagogické fakultě UK, vedl kurzy tvůrčího psaní poezie na IZV UK, na Pedagogické fakultě UK a na Literární akademii (Soukromé vysoké škole J. Škvoreckého v Praze), přednášel dějiny české literatury 19. století na Technické univerzitě v Liberci; v současnosti je profesorem na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a do roku 2011 vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze. Vydal odborné publikace: „Jan Neruda“ (Praha 1983), „Karel Hynek Mácha“ (Praha 1986), „Býti básníkem v Čechách. Studie a eseje o české poezii od Máchy po dnešek“ (Praha 1999), „Kolik příležitostí má báseň. Kapitoly z české poválečné poezie 1945–2000“ (Brno 2009), „Vladimír Holan básník“ (Praha 2010). Redigoval (a podstatnou měrou se podílel i autorsky) sborníky „Jan Neruda 1991“ (Praha 1992), „Autenticita a literatura“ (Praha‒Opava 1999), „Báseň mého srdce. Poezie jako výraz osobnosti“ (Praha–Brno 2005); slovník interpretací „Český dekameron. Sto knih 1969–1992“; kapitoly o poezii v „Dějinách české literatury 1945–1989“, I–IV (Praha 2007–2008) a kolektivní monografii „Karel Hynek Mácha a jeho dědicové“ (Praha 2012). Vydal a doslovy doprovodil edice poezie Kamila Bednáře a Františka Gellnera. Z angličtiny přeložil a pro českého čtenáře upravil a doplnil dílo Malcolma Bradburyho (a kolektivu) „Atlas literatury. Literární toulky světem“ (Praha 2003). Doslovy doprovodil knihy z literární klasiky (Mácha, Neruda) i sbírky a výbory řady současných českých básníků. 

Přihlašovat se můžete prostřednictvím formuláře: klikněte zde. Zařazení mezi účastníky přednášky Vám do tří pracovních dnů potvrdíme e-mailem.

V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail  Bohdana.Hladikova@svkhk.cz nebo volejte 494 946 224.
 

Na přednášce bude připraveno drobné občerstvení.