Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Pedagogické minimum pro knihovníky 16. 9. 2020 a 11.11.2020 (Nový termín) Kurz obsazen

Pedagogické minimum pro knihovníky 16. 9. 2020 a 11.11.2020 (Nový termín) Kurz obsazen

Nový termín kurzu. Kurz proběhně online v termínu 11.11.2020. (Microsoft Teams)
Datum: 16. 9. 2020 a 19.10.2020
Čas: 9:00 – 14:15
Délka: 2x 5 hodin
Místo: konferenční sál, SVK HK, 5. NP
Lektor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Cena: 0,- Kč
Přihlášení: Klikněte zde
 
Vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány prostřednictvím služby Google Disc. Zařazení mezi účastníky Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
 
V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail agnieszka.lamr@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.

 
 
O kurzu: 

Vzdělávací akce Kurz pedagogického minima pro knihovníky je sestavena tak, aby knihovníky vybavila teoretickými a praktickými znalostmi z oblasti pedagogiky, didaktiky a dalších příbuzných disciplín. Obsahem kurzu budou informace, které knihovníci využijí při práci s uživateli knihoven, nejčastěji s žáky a studenty při informačních lekcích. Kurz je koncipován tak, aby došlo k propojení teoretických informací s nácvikem praktických dovedností, účastníci budou aktivně zapojeni.

Kurz má dvě části, které proběhnou ve dvou po sobě následujících týdnech. Účast na obou setkáních je výhodou, ne podmínkou.
 
  • Pedagogické minimum pro knihovníky I - 16. 9. 2020
První setkání je možné s nadsázkou nazvat "seznamka". Účastníci se seznámí s organizací kurzu, jeho cíli a strukturou. Dále se teoreticky i prakticky seznámí se čtyřmi dílčími oblastmi, které mají pro dnešní vzdělávání stěžejní význam: společenský kontext; aktuální vize a trendy vzdělávání; kurikulární dokumenty a jejich terminologie; gramotnosti.
Účastníci budou během kurzu aktivní, obdrží nejen informace, ale i konkrétní inspiraci pro svou práci s dětmi a mládeží.
  • Pedagogické minimum pro knihovníky II - 19. 10. 2020  
Druhé setkání navazuje na první část kurzu a bude zaměřeno na metodické a didaktické pojetí informačních lekcí v knihovnách. Hlavním tématem bude didaktika, která obsáhne stanovení cílů, výukové metody, uspořádání vyučovacího procesu, didaktické zásady či konkrétní příklady dobré praxe.
Účastníci budou během kurzu aktivní, získají nejen informace, ale hlavně praktické tipy pro svou práci s dětmi a mládeží.

O lektorovi:
 
Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. - působí na Katedře filozofie a společenských věd FF Univerzity Hradec Králové. Aktivně se věnuje různým formám vzdělávání od koordinace škol v přírodě a letních táborů po organizaci vlastních vzdělávacích akcí či školení učitelů a knihovníků. Pro SVK HK již školila jak knihovníky, tak veřejnost.
 
Cílová skupina: 

Všichni zájemci o tuto tématiku.
 
Vzdělávací akci podpořilo Ministerstvo kultury z dotačního podprogramu VISK 2
 

logo_vzdel_web_male.gif