Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Pedagogické minimum pro knihovníky I., II.

Pedagogické minimum pro knihovníky I., II.

Datum: 4. 6. a 11. 6.
Čas: 9:00- 14:30
Délka: 10 hodin
Místo: Konferenční sál SVK HK, 5. NP
Lektor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Cena: 0,- Kč
Přihlášení: Přihlašovácí formulář
 
Vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány prostřednictvím služby Google Disc. Zařazení mezi účastníky Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail agnieszka.lamr@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.
 
 
O kurzu: 
Pedagogické minimum pro knihovníky I, II
Cílem dvoudenního expertního kurzu je seznámit účastníky s "minimem" z pedagogiky a didaktiky, které jim pomůže zefektivnit výchovně-vzdělávací proces v knihovnách, zejména při práci s dětmi a mládeží a realizaci informačních lekcí. Základní pojmy a trendy současného vzdělávání a kurikulárního ukotvení vzdělávání dětí budou představeny jak teoreticky, tak zejména prakticky. Součástí kurzu bude sdílení příkladů dobré praxe z knihovnických akcí i informačních lekcí pro školní kolektivy.
Pedagogické minimum pro knihovníky I
Účastníci se seznámí s organizací kurzu, jeho cíli a strukturou. Dále se teoreticky i prakticky seznámí se čtyřmi dílčími oblastmi, které mají pro dnešní vzdělávání stěžejní význam: společenský kontext; aktuální vize a trendy vzdělávání; kurikulární dokumenty a jejich terminologie; gramotnosti. Účastníci budou během kurzu aktivní, budou pracovat s informacemi i s konkrétní metodickou inspirací pro svou práci s dětmi a mládeží.

Pedagogické minimum pro knihovníky II
Druhé setkání navazuje na první část kurzu a bude zaměřeno na metodické a didaktické pojetí informačních lekcí v knihovnách. Hlavním tématem bude didaktika, která obsáhne stanovení cílů lekce, respektive obecně výchovně-vzdělávací činnosti, výukové metody, uspořádání vyučovacího procesu, didaktické zásady či konkrétní příklady dobré praxe. Účastníci budou během kurzu aktivní, budou pracovat s informacemi i s konkrétní metodickou inspirací pro svou práci s dětmi a mládeží.

O lektorovi:
Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. je "učitelkou na volné noze", lektorkou seminářů na ZŠ, SŠ i v knihovnách, externí oborový didaktik pro Univerzitu Palackého v Olomouci, členka pracovní skupiny revizí RVP ZV a v neposlední řadě oceněný MARK 2023 za Královéhradecký kraj; www.vanickova.eu

 

Cílová skupina: 
Všichni zájemci o tuto tématiku. 

Vzdělávací akci připravíme s podporou Ministerstva kultury z dotačního podprogramu VISK 2