Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Webové aplikace v informačním vzdělávání - 1. 10. 2019

Webové aplikace v informačním vzdělávání - 1. 10. 2019

 

Datum:

1. 10. 2019

Čas: od 9:00 do 14:30
Délka: 5 hodin
Místo: počítačová učebna SVK HK
Lektorka:

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.

Cena: 0,- Kč
Přihlášení: klikněte zde
 
Vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány prostřednictvím služby Google Disc. Zařazení mezi účastníky Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem.

V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail Bohdana.Hladikova@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.

 


 
O kurzu: 

Seminář je věnovaný úvodu do tématu webových aplikací v informačním vzdělávání. Obsahem semináře bude teoretické ukotvení tématu (webové aplikace - druhy, možnosti, trendy, mobilní aplikace; a informační vzdělávání - definice, příklady dobré praxe) a praktická ukázka konkrétních aplikací. Všechny představené aplikace jsou využitelné při knihovnických informačních lekcích pro různé věkové skupiny, vše bude demonstrováno na příkladech. 

Značná část semináře je vyhrazena pro samostatnou práci účastníků s představenými aplikacemi. Účastníci budou vytvářet a následně prezentovat materiály použitelné ve svých konkrétních lekcích. Pozornost bude věnována například YouTube, Kahoot, kvízovým aplikacím, Canvě (grafická tvorba plakátů) či dalším drobným aplikacím z Google play.

O lektorce:

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. - aktivně se věnuje různým formám vzdělávání od koordinace škol v přírodě a letních táborů po organizaci vlastních vzdělávacích akcí či školení učitelů a knihovníků.

Požadavky na účastníky: 

Všichni účastníci musí být schopni pracovat samostatně s počítačem a internetem. S sebou si přinesou přihlašovací údaje ke Google účtu.

Cílová skupina:

Kurz je vhodný především pro pracovníky připravující informační lekce.

Vzdělávací akci podpořilo Ministerstvo kultury z dotačního podprogramu VISK2.
 
logo_vzdel_web_male.gif svkhk_logo.gif