Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Microsoft Teams: začátečníci a pokročilí Kurz obsazen

Microsoft Teams: začátečníci a pokročilí Kurz obsazen

Datum: 30.3 2021 a 6.4.2021
Čas: 9:00-13:15
Délka: 8 hodin
Místo: Online (MS Teams)
Lektor: Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D.
Cena: 0,- Kč
Přihlášení:

Přihlašovací formulář

 
Vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány prostřednictvím služby Google Disc. Zařazení mezi účastníky Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail agnieszka.lamr@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.
 
 
O kurzu: 
Lektorka ve dvou dnech představí nástroj MS Teams usnadňující komunikaci, spolupráci a výměnu informací. První den bude věnován stažení aplikace, jejímu spuštění, základnímu nastavení a ovládání prostředí i externích zařízení, chatu a komunikaci s ostatními uživateli, prvkům k ovládání či sdílení obrazovky (včetně jeho typů a možností). Druhý den budou zmíněny různé možnosti sdílení dokumentů a kalendářů, záležitosti spojené s plánováním událostí, aktivizační prvky v rámci prostředí, tipy pro efektivní vedení schůzek i konferencí. Zahrnuta bude i tvorba a správa týmů samotných. Dle preferencí účastníků a času bude nastíněna i práce s dalšími nástroji portálu Office 365 (Outlook, sdílení souborů, spolupráce v reálném čase, kalendář, a podobně).
Z hlediska školení a nutnosti vlastnictví licence do portálu Office 365 je možné účastnit se i bez ní. Pro potřeby participace na online schůzce či konferenci licence nutná není. Pro potřeby druhé části školení je možné být účasten v pasivnější roli, tedy zjistit, co všechno MS Teams a portál 365 nabízí a jak funguje. Účastník tedy uvidí sdílenou obrazovku a prezentaci. V případě absence licence nicméně bude mít účastník školení omezené možnosti aktivní participace (nebudou dostupné všechny nástroje a funkce).

O lektorovi:

Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D. - profesionální lektorka, která též přednáší na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Problematiku ICT vyučuje v SVK HK pro knihovníky i pro veřejnost již několik let. Posluchači je velmi kladně hodnocena.

Cílová skupina: 
Všichni zájemci o tuto tématiku.
 
Vzdělávací akci podpořilo Ministerstvo kultury z dotačního podprogramu VISK 2

logo_vzdel_web_male.gif