Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Mediální gramotnost pro knihovníky

Mediální gramotnost pro knihovníky

 

Datum: 29. 5. 2018
Čas: od 10.00 do 14.00
Místo: konferenční sál, 5. NP
Lektor: více lektorů, medailonky
Cena: 0,- Kč
Přihlášení: na e-mail: roman.giebisch@nkp.cz

 


Organizuje SKIP ČR a NK ČR ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové s finanční podporou Nadace OSF. 
 Náplň:
Seminář mediální gramotnosti je jednou z aktivit podporujících roli knihoven ve veřejném prostoru. Je sestaven ze dvou hlavních vzdělávacích modulů zohledňujících potřeby knihovníků  v mediálním vzdělávání. První modul, obsahově stěžejní, je zaměřen na rozvíjení mediální gramotnosti v oblastech, jako jsou orientace v mediálním prostředí, identifikace a třídění zdrojů informací nebo kritické posuzování mediálních sdělení v kontextu fake news. Druhý modul představuje možnosti využití mediálních témat ve vzdělávacích programech knihoven.
  • koncepčně a celorepublikově koncipované mediální vzdělávání
  • určeno především pro učící knihovníky, knihovníky ve službách a metodiky knihoven všech krajů ČR
  • podpora a posílení společenské zodpovědnost knihoven a participace knihoven na veřejném životě a ve veřejném prostoru
  • posílení erudice knihovníků v mediálních tématech (práce s informacemi a mediálními sděleními různého typu v různých prostředích - offline i online, obrana proti fake news, dezinformacím, hoaxům, osvěta)
  • podpora kompetencí knihovníků v mediálním vzdělávání cílových skupin uživatelů knihoven (didaktika a metodika mediálního vzdělávání)
 
Cíle:
  1. vzdělávání knihovníků v mediální problematice (obsah),
  2. vzdělávání učících knihovníků v didaktice a metodice mediální gramotnosti uživatelů (edukace).
 
Cílová skupina:
  • knihovníci veřejných knihoven ČR (jednak učící knihovníci, kteří vedou lekce informačního vzdělávání, jednak knihovníci na ostatních pozicích v knihovně).
svkhk_logo.gif SKIP-(1).jpg nk.jpg